1441 Drivende hund - dommeroppdatering

Mål:

Oppdatering i NHKf's/NKK's jaktprøveregler for drivende hunder.

Målgruppe:

Jaktprøvedommere, elever og aspiranter

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Jaktprøvereglene for drivende hunder tilsluttet NHKF, gjennomgang.

Stikkord:

Jaktprøvereglene, video, PowerPoint, diskusjoner

Arbeidsform og gjennomføring:

Gjennomgå jaktprøvereglene og besvare teoretiske oppgaver som f.eks. beskreven los.

Problemstillinger:

Diskusjoner, tolking av reglene.
Bruk av egenskapspoeng i flg. jaktprøvereglene. Alle momenter og egenskapspoeng i jaktprøvereglene skal bedømmes.
Notere tid for slipp, fot til uttak, lospoeng, tapsminutter, los ut av hørehold og los i berg. Sammenslåing av 2 loser osv. Hendelsesforløpet skal føres på skogsprotokollen og jaktprøveprotokollen (kritikkskjemaet til hundeeier)

2. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Bedømmelse av hund i praksis

Stikkord:

1 hund slippes i terrenget, og skal være løs minst 5 timer.
Hver dommer bedømmer hver for seg, samme hund, fyller ut skogsprotokoll og jaktprøveprotokoll, og fastsetter premiegrad ut i fra hundens prestasjoner.
Alle egenskaper i jaktprøvereglene ønskes bedømt.
Skogsprotokollen skal fylles ut med hendelsesforløpet i løpet av dagen. Jaktprøveprotokollen skal utfylles (hundeeiers kritikk)

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk bedømmelse.

Problemstillinger:

Egen bedømmelse og fastsetting av premiering ifølge kravene i jaktprøvereglene.
Hensikten er å komme fram til ensartet bedømmelse.
Hver enkelt bedømmelse legges fram til diskusjon på 3 samling.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Gjennomgang av hver enkelt bedømmelse.

Stikkord:

Hver deltager redegjør for sine bedømmelser fra 2. samling, i plenum.
Diskusjoner for å komme fram til riktig bedømmelse og riktig utfylling av skogsprotokollen og jaktprøveprotokollen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Oppsumering av bedømmelsene og diskusjoner

Problemstillinger:

På bakgrunn av hver enkelt deltagers bedømmelse, og påfølgende diskusjoner vil kurslederen redegjør for hva som er riktig bedømmelse av den enkelte hund.
Det ønskes så ensartede bedømmelser som mulig.

Litteratur/materiell for deltakerne:

NDF's/NKK's jaktprøveregler for drivende hunder

Krav til lærer/instruktør:

Jaktprøvedommer med lang erfaring

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Video-opptak av situasjoner til diskusjon

Opplegg for evaluering:

Gjennomgang og diskusjon av hver enkelt bedømmelse