1441 Drivende hund - dommeroppdatering

Godkjent for 4–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Oppdatering i NHKf's/NKK's jaktprøveregler for drivende hunder.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jaktprøvedommere, elever og aspiranter

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Jaktprøvereglene for drivende hunder tilsluttet NHKF, gjennomgang.

Stikkord:
Jaktprøvereglene, video, PowerPoint, diskusjoner

Arbeidsform og gjennomføring:
Gjennomgå jaktprøvereglene og besvare teoretiske oppgaver som f.eks. beskreven los.

Problemstillinger:

 • Diskusjoner, tolking av reglene.
 • Bruk av egenskapspoeng i flg. jaktprøvereglene. Alle momenter og egenskapspoeng i jaktprøvereglene skal bedømmes.
 • Notere tid for slipp, fot til uttak, lospoeng, tapsminutter, los ut av hørehold og los i berg.
 • Sammenslåing av 2 loser osv.
 • Hendelsesforløpet skal føres på skogsprotokollen og jaktprøveprotokollen (kritikkskjemaet til hundeeier)

2. samling
TmL: 5
Tema:
Bedømmelse av hund i praksis

Stikkord:

 • 1 hund slippes i terrenget, og skal være løs minst 5 timer.
 • Hver dommer bedømmer hver for seg, samme hund, fyller ut skogsprotokoll og jaktprøveprotokoll, og fastsetter premiegrad ut i fra hundens prestasjoner.
 • Alle egenskaper i jaktprøvereglene ønskes bedømt.
 • Skogsprotokollen skal fylles ut med hendelsesforløpet i løpet av dagen.
 • Jaktprøveprotokollen skal utfylles (hundeeiers kritikk)

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk bedømmelse.

Problemstillinger:

 • Egen bedømmelse og fastsetting av premiering ifølge kravene i jaktprøvereglene.
 • Hensikten er å komme fram til ensartet bedømmelse.
 • Hver enkelt bedømmelse legges fram til diskusjon på 3 samling.

3. samling
TmL: 3
Tema:
Gjennomgang av hver enkelt bedømmelse.

Stikkord:

 • Hver deltager redegjør for sine bedømmelser fra 2. samling, i plenum.
 • Diskusjoner for å komme fram til riktig bedømmelse og riktig utfylling av skogsprotokollen og jaktprøveprotokollen.

Arbeidsform og gjennomføring:
Oppsumering av bedømmelsene og diskusjoner

Problemstillinger:

 • På bakgrunn av hver enkelt deltagers bedømmelse, og påfølgende diskusjoner vil kurslederen redegjør for hva som er riktig bedømmelse av den enkelte hund
 • Det ønskes så ensartede bedømmelser som mulig.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- NDF's/NKK's jaktprøveregler for drivende hunder

For lærer/instruktør:
- Video-opptak av situasjoner til diskusjon

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Jaktprøvedommer med lang erfaring

Avsluttende prøve/eksamen

Gjennomgang og diskusjon av hver enkelt bedømmelse