1440 Drevprøvedommere - oppdatering

Godkjent for 4–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Få en ensartet bedømmelse av de egenskapene som skal bedømmes

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Drevprøvedommere, elever og aspiranter

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Gjennomgang av NKKs drevprøveregler for Dachshunder

Stikkord:

 • Gjennomgang av regelverkets innhold.
 • Bedømmelse av en "papirlos".
 • Bruk av egenskapstabellen ift. Hundens prestasjoner.
 • Utfylling av skogskortet.
 • Utfylling av jaktprøvekontrollen

Arbeidsform og gjennomføring:
Video, powerpoint og diskusjoner

Problemstillinger:
Diskusjoner rundt de enkelte momentene i jaktprøvereglene, i den hensikt å komme fram til ensartede bedømmelser.

2. samling
TmL: 6
Tema:
Gjennomgang av NKKs drevprøveregler for Dachshunder

Stikkord:

 • Bedømmelse av hund 1, utfylling av skogskort og jaktprøveprotokoll.
 • Bedømmelse av hund 2, utfylling av skogskort og jaktprøveprotokoll.
 • Hundene skal slippes i terrenget, og skal være løs i minst 3 timer hver, en av gangen.
 • Kursdeltagerne skal bedømme hundene som på en vanlig drevprøve.
 • Alle egenskaper som skal bedømmes i drevprøvereglene skal besvares.
 • Klokkeslett for slipp og kobling skal noteres, tid fra fot til uttak, drevtid, tapstid og tid ut av hørehold skal føres på skogsprotokollen.
 • Drevprøveprotokollen, dvs kritikken til hundeeier skal fylles ut.

Arbeidsform og gjennomføring:
Hver enkelt bedømmer hundene og fører skogs- og jaktprøveprotokollene i hennhold til jaktprøvereglene

Problemstillinger:

 • Hver enkelt dommer bedømmer den enkelte hund, og fyller ut skogskort og jaktprøveprotokoll.
 • Hver enkelt bedømmelsene legges til grunn for diskusjon på 3. samling.

3. samling
TmL: 3
Tema:
Gjennomgang av NKKs drevprøveregler for Dachshunder

Stikkord:
Hver enkelt dommer redegjør for sin bedømmelse av:

 • Gjennomgang av bedømmelse av hund 1.
 • Gjennomgang av bedømmelse av hund 2.
 • Diskusjoner, oppsummering

Arbeidsform og gjennomføring:
Diskutere deltagernes bedømmelser

Problemstillinger:

 • Hver enkelt dommer redegjør for sin bedømmelse av den enkelte hund.
 • Diskusjoner ang. enkelte avvikende bedømmelser.
 • Kursleder redegjør for hva som er korrekt.
 • Hensikten er å komme fram til ensartet bedømmelse

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • NDF's drevprøveregler for dachshunder

For lærer/instruktør:

 • Drevprøvereglene
 • Video og powerpoint

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

Erfaren drevprøvedommer

Avsluttende prøve/eksamen

Gjennomgang og oppsummering av regler og besvarelser