1440 Drevprøvedommere - oppdatering

Mål:

Få en ensartet bedømmelse av de egenskapene som skal bedømmes

Målgruppe:

Drevprøvedommere, elever og aspiranter

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Gjennomgang av NKKs drevprøveregler for Dachshunder

Stikkord:

1. Gjennomgang av regelverkets innhold.
2. Bedømmelse av en "papirlos".
3. Bruk av egenskapstabellen ift. Hundens prestasjoner.
4. Utfylling av skogskortet.
5. Utfylling av jaktprøvekontrollen

Arbeidsform og gjennomføring:

Video, powerpoint og diskusjoner

Problemstillinger:

Diskusjoner rundt de enkelte momentene i jaktprøvereglene, i den hensikt å komme fram til ensartede bedømmelser.

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Gjennomgang av NKKs drevprøveregler for Dachshunder

Stikkord:

1. Bedømmelse av hund 1, utfylling av skogskort og jaktprøveprotokoll.
2. Bedømmelse av hund 2, utfylling av skogskort og jaktprøveprotokoll.
Hundene skal slippes i terrenget, og skal være løs i minst 3 timer hver, en av gangen. Kursdeltagerne skal bedømme hundene som på en vanlig drevprøve.
Alle egenskaper som skal bedømmes i drevprøvereglene skal besvares. Klokkeslett for slipp og kobling skal noteres, tid fra fot til uttak, drevtid, tapstid og tid ut av hørehold skal føres på skogsprotokollen. Drevprøveprotokollen, dvs kritikken til hundeeier skal fylles ut.

Arbeidsform og gjennomføring:

Hver enkelt bedømmer hundene og fører skogs- og jaktprøveprotokollene i hennhold til jaktprøvereglene

Problemstillinger:

Hver enkelt dommer bedømmer den enkelte hund, og fyller ut skogskort og jaktprøveprotokoll.
Hver enkelt bedømmelsene legges til grunn for diskusjon på 3. samling.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Gjennomgang av NKKs drevprøveregler for Dachshunder

Stikkord:

Hver enkelt dommer redegjør for sin bedømmelse av:
1. Gjennomgang av bedømmelse av hund 1.
2. Gjennomgang av bedømmelse av hund 2.
3. Diskusjoner, oppsummering

Arbeidsform og gjennomføring:

Diskutere deltagernes bedømmelser

Problemstillinger:

Hver enkelt dommer redegjør for sin bedømmelse av den enkelte hund. Diskusjoner ang. enkelte avvikende bedømmelser. Kursleder redegjør for hva som er korrekt. Hensikten er å komme fram til ensartet bedømmelse

Litteratur/materiell for deltakerne:

NDF's drevprøveregler for dachshunder

Krav til lærer/instruktør:

Erfaren drevprøvedommer

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Drevprøvereglene, Video og powerpoint,

Opplegg for evaluering:

Gjennomgang og oppsummering av regler og besvarelser