144 Stevneleder - utdanning

Godkjent for 18–24 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakrne skal få kompetanse som prøve/stevneleder på brukshundprøver.

 • Deltakerne skal lære om stevnelders ansvar for at planlegging og utførelse i henholdt til gjeldende regelverk.
 • De skal lære om stevneleder som kontakt ved klager på arrangementet og problemløser sammen med dommeren.
 • De skal lære om stevneledes ansvar for å fylle ut og sende inn skjemaer til NKK.


Læringsmål:

 • Deltakerne skal få god kjennskap til regelverket for brukshundprøver.
 • De skal lære å kunne planlegge et stevne fra start til slutt, både vedr. tidsplaner, antall funksjonærer og deres oppgaver.
 • De skal lære å kunne "merke opp" en lydighetsbane i hht. regelverket

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppe: Funksjonærer ved brukshund stevner.
Krav. Medlem av NKK eller samarbeidende klubb. Minst ha opprykk til klasse C i brukshund prøve. Anbefaling av sin lokale klubb.

Innhold

 • Lydighet
 • Utstyr
 • Oppmerking av lydighetsbanen
 • Generelt lydighet
 • Spesialøvelser
  • Feltsøk
  • Spor oppsøk
  • Spor
  • Rundering


 • Planlegging / Sekretariat

 • Etter stevnet

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Trykte Kurshefter beregnet for kurset. Teknisk utstyr: Power Point fremviser

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

En som har dommerutdanning og en stevneleder med bred erfaring

Avsluttende prøve/eksamen

Etter endt kurs utdeles skriftlig eksamensoppgaver som sendes kursledelsen innen 14. dager. Godkjent besvarelse kvalifiserer til "Stevnelder"

Utfyllende opplysninger

Stevneleder har ansvar for å sende inn følgende skjemaer til NKK: Opplysninger om prøven, antall påmeldte, antall startende og antall premierte/bestått, oppgjørsskjema for aktivitetsavgift, Referat fra prøvens leder, Rapport fra NKK representant, samt resultatskjemaer

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.