1438 Fryktproblematikk hos hunder

Godkjent for 8–17 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om atferd hos hund som er fryktrelatert og lære om tiltak for forebyggning, håndtering og behandling.\ Deltakere skal ha lært å se fryktatferd hos hund før hunden viser tydelige avstandsøkende eller aggressive signaler.\ Deltakere skal ha lært hvordan de kan trene hunder med fryktrelatert atferd, og deltakere skal ha lært hvordan de kan trene hund som er i faresone for å utvikle kraftig fryktatferd.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle med interesse for hund og atferd

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Hvordan tolke hunder atferd

Stikkord:
MH-beskrivelse, hvordan atferd utløpes hos hund

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori

Problemstillinger:
Hva slags resursser har vi for å forstå hunder? Hvordan går vi fram for å lære oss å forstå hunders atferd?

2. samling
TmL: 8
Tema:
Frykt hos hund, hvordan atferd er ralatert til frykt. Hvorfor oppstår frykt og hvordan behandle det.

Stikkord:
Diverse atferder og faste atferdsmønster.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og obeservasjon av hunder med frykt atferd. Dagen vil i hovedgrad bestå av teori. Deltakere vil lære om hunders språk, hvordan man skal forstå hund, og hvordan man skal respondere på hundens signaler. Vi skal også observere hund med fryktatferd, dette fordi man trenger å se atferden i virelighet for å kunne lære signalene. Vi vil se etter de rette signaler, og hvordan hunden oppfører seg. Vi vil også se hvordan man kan sette inn tiltak til den aktuelle hunden og i samsvar med de signaler hunden har. Vi vil gjøre denne delen ute på treningsbanen. Deltakere vil stå slik at de ikke skremmer hunden unødvendlig.

Problemstillinger:
Hvordan tyde hundens språk? Hva bør eier gjøre for å trygge en utrygg hund?

3. samling
TmL: 6
Tema:
Tiltak for forebyggning, håndtering og behandling av hunder med fryktatferd.

Stikkord:
Observere hunder med atferder. Varierte raser for å få mangfold i atferder, og med forskjellige fryktutløsende faktorer. Det vil bli framhevet at det er individ og raserforskjeller, og at man må ta hensyn til dette, det vil derfor være figuranthunder fra forskjellige raser og med forskjellige typer fryktatferd. Målet er at deltakere skal se fryktatferd selv om atferden kanskje ikke alltid vises så godt pga rase eller den atferd hunden viser. Det vil bli vektlagt hvordan tiltak man kan sette inn for å jobbe med fryktatferd, og det vil bli framhevet at man må ha god kunnskap om hund for å kunne utale seg om atferd. Observasjonene skal foregå ute på treningsbanen, deltakere holder slik avstand fra hunden at den ikke blir unødvendig stresset.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og observasjon

Problemstillinger:
Hva slags tiltak skal vi sette inn ved problematferd relatert til frykt?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Se innhold

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Utfyllende opplysninger

Kurset er et helgekurs. Når man jobber med fryk atferd og fryktproblematikk hos hund, kreves det god kunnskap om hund og læring før man selvstendig kan gå inn i situasjoner med fryktatferd hos hund. Det vil derfor variere hvor godt utlært hver enkelt deltaker vil være ved kursslutt, med tanke på hva de kan og hvor mye erfaring de har fra tidligere.