1434 IPO A (Spor)

Godkjent for 8–24 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kunne lære opp ekvipasjen til å gå IPO-spor og sporhundprøver, samt være i stand til å delta på prøver og konkurranser.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere som ønsker å utdanne hunden innenfor IPO, samt lære mer om spor. Både for nybegynnere og videregående.

Innhold

1. samling

TmL: 8
Tema:
Teori. Sporarbeid med oppfølging av instruktør.

Stikkord:
Dagen startes med 1 time teori knyttet til - Regler og retningslinjer for hvordan sporene legges og gjennomføres i de forskjellige klassene. Muntlig presentasjon av hunden og førers tidligere erfaring, samt hva hundefører ønsker å fokusere på. Deltagerne legger opp spor de mener demonstrerer hundens nivå og eventuelle utfordringer de ønsker å jobbe med under kurset. Alle følger med på dette.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning med eksempler og diskusjon. Praktisk sporarbeid under kontinuerlig veiledning fra instruktør. Ekvipasjene legger opp spor etter hvilket nivå de er på.

Problemstillinger:
Hvordan takle stress og hyperaktivitet i sporarbeidet? Hvordan motivere hunden til å jobbe systematisk og nøye i sporet? Hvordan lære hunden til å markere på gjenstander? Hver enkelt ekvipasje jobber med aktuelle utfordringer, og prøver å finne løsninger på dette, i tett samarbeid med instruktør. Hva bør vektlegges i den videre treningen?

2. samling
TmL: 8

Tema:
Sporarbeid med oppfølging av instruktør.

Stikkord:
Ekvipasjene legger opp spor etter nivå og ønsket utvikling.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk sporarbeid under kontinuerlig veiledning fra instruktør.

Problemstillinger:
Hver enkelt ekvipasje jobber med aktuelle utfordringer, og prøve å finne løsninger på dette i samarbeid med instruktør. Hvordan legger man opp treningen for å komme til ønsket resultat?

Mellom 2 og 3 samling må ekvipasjene gå spor på egenhånd, og trene på de momentene som har blitt tatt opp og gjennomgått.

3. samling
TmL: 8
Tema:
Sporarbeid med oppfølging av instruktør. Oppsummering

Stikkord:
Videre oppfølging av instruktør. Gjennomgang av det som har skjedd siden sist, og hvordan det ble løst av fører. Problemstillinger tas opp, og drøftes etter sporgangen. Oppsummering av hvilke utfordringer hver enkelt ekvipasje har, og hva de må jobbe videre med.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk sporarbeid under kontinuerlig veiledning fra instruktør.

Problemstillinger:
Hvordan oppfører hunden seg, og hvordan takler fører hundene atferd? Hvordan løse eventuelle utfordringer/problemer, og hvordan skal man legge opp og planlegge det videre arbeidet. Hvordan har hundene respons vært på treningsopplegget. Har det kommet frem andre ting man bør ta tak i?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakere: Regler for internasjonale konkurranser RIK.

For lærer/instruktør: Grunnkurs RIK. Regler for internasjonale konkurranser RIK.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

En erfaren instruktør som kjenner IPO sporten godt, både som utøvende deltager og trener.

Avsluttende prøve/eksamen

Instruktøren gir hver enkelt ekvipasje en personlig tilbakemelding.

Utfyllende opplysninger

På kurset vil deltakerne jobbe med de utfordringene som er viktige for dem på det aktuelle tidspunktet. Instruktørene legger opp opplæringen etter dette.