1433 A - hundeførere - praktisk ettersøk (MSO)

Godkjent for 8–27 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Praktisk trening med innslag av KO-arbeid, planlegging av søk, disponering av hund og erfaringsutveksling.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

A hundeførere og de som skal opp til klasse A ettersøkning kommende sesong.

Innhold

1. samling
TmL: 9
Tema:

 • Samarbeid. KO-arbeid.
 • Opptreden som hundefører og representant for Norske Redningshunder.
 • Praktiske oppgaver med hund.

Stikkord:

 • KO-arbeid.
 • Gps og praktisk bruk av MSO.
 • Radioprosedyrer.
 • Planlegging søk.
 • Disponering av mannskaper.
 • Hund i søk.
 • Evaluering.

Arbeidsform og gjennomføring:
Flere små praktiske oppgaver, som kan løses raskt ved riktig taktikk.

2. samling
TmL: 9
Tema:

 • Teigsøk og spor fra gjenstand.
 • Spor med forstyrrelser.
 • Markører (figuranter) av forskjellige slag.

Stikkord:

 • Teigsøk. Markører/figuranter som er forkledd, sitter i grupper, opptrer "merkelig".
 • Få hunden til å melde uansett "type markør".
 • Løsning av case med sporutgang fra gjenstand.
 • "Gjenstand" kan være hus, bil, sekk, sykkel o.l.
 • Spor kan være overtråkket av både folk og hunder og med folk/hunder i sporet.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk. Ute.

3. samling
TmL: 9
Tema:
Storøvelse med bruk av MSO.

Stikkord:

 • Tillaget scenario der også samarbeidspartnere vil bli involvert.
 • Praktisk leder KO-arbeid.
 • Èn hundefører blir utpekt til operativ leder.
 • Resten skal ut i søk med hund.
 • Om nødvendig også utøve førstehjelp ved funn.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk. Ute.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Instruks for hundeførere.
 • Etiske retningslinjer for Norske Redningshunder. MSO.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

Godkjent ettersøkningsinstruktør i NRH.

Avsluttende prøve/eksamen

Dagene evalueres mot slutten av hver treningsdag, hvor laget blir enig om tid og sted. Kurset i sin helhet evalueres muntlig siste dag, eller pr epost til kursleder etter kursslutt.