1433 A - hundeførere - praktisk ettersøk (MSO)

Mål:

Praktisk trening med innslag av KO-arbeid, planlegging av søk, disponering av hund og erfaringsutveksling.

Målgruppe:

A hundeførere og de som skal opp til klasse A ettersøkning kommende sesong.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Samarbeid. KO-arbeid. Opptreden som hundefører og representant for Norske Redningshunder. Praktiske oppgaver med hund.

Stikkord:

KO-arbeid. Gps og praktisk bruk av MSO. Radioprosedyrer. Planlegging søk. Disponering av mannskaper. Hund i søk. Evaluering.

Arbeidsform og gjennomføring:

Flere små praktiske oppgaver, som kan løses raskt ved riktig taktikk.

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Teigsøk og spor fra gjenstand. Spor med forstyrrelser. Markører (figuranter) av forskjellige slag.

Stikkord:

Teigsøk. Markører/figuranter som er forkledd, sitter i grupper, opptrer "merkelig". Få hunden til å melde uansett "type markør". Løsning av case med sporutgang fra gjenstand. "Gjenstand" kan være hus, bil, sekk, sykkel o.l. Spor kan være overtråkket av både folk og hunder og med folk/hunder i sporet.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk. Ute.

3. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Storøvelse med bruk av MSO.

Stikkord:

Tillaget scenario der også samarbeidspartnere vil bli involvert. Praktisk leder KO-arbeid. Èn hundefører blir utpekt til operativ leder. Resten skal ut i søk med hund. Om nødvendig også utøve førstehjelp ved funn.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk. Ute.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Instruks for hundeførere. Etiske retningslinjer for Norske Redningshunder. MSO.

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent ettersøkningsinstruktør i NRH.

Opplegg for evaluering:

Dagene evalueres mot slutten av hver treningsdag, hvor laget blir enig om tid og sted. Kurset i sin helhet evalueres muntlig siste dag, eller pr epost til kursleder etter kursslutt.