1430 NRH - utviklingstrening søk - A nivå

Mål:

Etter gjennomgått trening skal hund og hundefører ha videreutviklet egne ferdigheter og fått nye ideer om vedlikehold og videre trening.

Målgruppe:

Ekvipasjer som enten er A-godkjent eller er på vei til å bli A-godkjent

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Kursåpning

Stikkord:

Informasjon om programmet, praktiske opplysninger, organisering og planlegging av samling 2 og 3. Gjennomgang av den enkeltes status og treningsbehov.

Arbeidsform og gjennomføring:

Plenum / klasse

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Søk

Stikkord:

Nytt terreng, observasjon, praktiske ferdigheter, bruk av praktiske hjelpemidler som GPS, trene på ukjente oppgaver, rundering, spor etter hva den enklete deltaker har behov for.

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon, veiledning av instruktør, øvelser og praktiske utfordringer for å lære praktiske ferdigheter

Problemstillinger:

Utvikle praktiske ferdigheter i forhold til søksøvelsene spor og rundering, samt praktisk bruk av søk. Fokus på praktiske utfordringer og søksøvelser etter hvilke erfaring hundefører har fra før. Deltakerne skal både gjennomføre oppgaver og selv lage oppgaver for hverandre og observere ulike løsningsmuligheter på søksmomenter. Fokus på utvikling av forståelse for hvordan hunden arbeider med vind og fert for å oppnå et effektivt søksarbeid.

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Søksøvelser

Stikkord:

Nytt terreng, perfeksjonering av øvingsmomenter i henhold til krav om effektivt søksarbeid på A-nivå

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktiske øvinger av egenferdighet. Vektlegging av momenter som forberedelse, effektivitet, taktisk valg og praktisk gjennomføring.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Norske Redningshunders godkjenningsprogram

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent instruktør i Norske redningshunder

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Kursgjennomgang og spørreskjema på mail.