1430 NRH - utviklingstrening søk - A nivå

Godkjent for 8–18 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Etter gjennomgått trening skal hund og hundefører ha videreutviklet egne ferdigheter og fått nye ideer om vedlikehold og videre trening.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ekvipasjer som enten er A-godkjent eller er på vei til å bli A-godkjent

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Kursåpning

Stikkord:
Informasjon om programmet, praktiske opplysninger, organisering og planlegging av samling 2 og 3. Gjennomgang av den enkeltes status og treningsbehov.

Arbeidsform og gjennomføring:
Plenum / klasse

2. samling
TmL: 8
Tema:
Søk

Stikkord:
Nytt terreng, observasjon, praktiske ferdigheter, bruk av praktiske hjelpemidler som GPS, trene på ukjente oppgaver, rundering, spor etter hva den enklete deltaker har behov for.

Arbeidsform og gjennomføring:
Demonstrasjon, veiledning av instruktør, øvelser og praktiske utfordringer for å lære praktiske ferdigheter

Problemstillinger:
Utvikle praktiske ferdigheter i forhold til søksøvelsene spor og rundering, samt praktisk bruk av søk. Fokus på praktiske utfordringer og søksøvelser etter hvilke erfaring hundefører har fra før. Deltakerne skal både gjennomføre oppgaver og selv lage oppgaver for hverandre og observere ulike løsningsmuligheter på søksmomenter. Fokus på utvikling av forståelse for hvordan hunden arbeider med vind og fert for å oppnå et effektivt søksarbeid.

3. samling
TmL: 8
Tema:
Søksøvelser

Stikkord:
Nytt terreng, perfeksjonering av øvingsmomenter i henhold til krav om effektivt søksarbeid på A-nivå

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktiske øvinger av egenferdighet. Vektlegging av momenter som forberedelse, effektivitet, taktisk valg og praktisk gjennomføring.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakere:
- Norske Redningshunders godkjenningsprogram

For lærer/instruktør:
- Kursgjennomgang og spørreskjema på mail.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør i Norske redningshunder