1426 Kaninoppdrett, produksjon

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære opp kaninoppdrettere som har som mål å drive i "litt større skala" med kaninhold, som produksjonsdyr for kjøtt, ev. også ull/pels i biologi, genetikk og praktisk drift/oppdrett.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kaninoppdrettere med produksjonsdyr (for slakt, kjøtt, ull/pels)

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Kaninholdet i Norge. Kaninens bygning og funksjon. Kaninraser. Ønskelige egenskaper

Stikkord:
Kaninens betydning og historie. Kaninens viktige fordøyelses-system.\ Raser: Kjemper, store og mellomstore, herav krysning av raser.\ Kroppsstørrelse, form. Slaktekvalitet. Fruktbarhet/morsegenskaper. Livskraft, miljø.

Arbeidsform og gjennomføring:
Gjennomgang av boka fra side 9 til 48. Kursleder bør ta opp flere spørsmål enn de 5 på side 48.

Problemstillinger:
Fordøyelses-problemer. Problemer med fruktbarhet. Vekstevne, miljøfaktorer.

2. samling
TmL: 4
Tema:
Hvordan og hvorfor egenskapene varierer

Stikkord:
Tilvekst. Variasjoner: Raser, linjer, kull, innen kull.\ Arv og egenskaper: Kvaliteter, kvantiteter, nedarving av en god slaktekropp.\ Utvalg av avlsdyr: Valg, avlsmål, individvalg. Avlsmåter. Formering.

Arbeidsform og gjennomføring:
Gjennomgang av boka fra side 49 til 88. Kursleder bør ta opp flere spørsmål enn de 5 på side 64.

Problemstillinger:
Hvordan finne fram til gode produksjonsdyr og gode mødre?\ Utvelgelse av de beste avlsdyr som gir framgang.\ Formeringsproblemer

3. samling
TmL: 4
Tema:
Bursystemer. Fôring. Sykdom og helse. Slakting. Økonomi. Ev. ullprod./angora

Stikkord:
Forsvarlige bur, rasjonelle, areal. Fôring, ernæring, behov for stoffer. Fôrmidler.\ Aktuelle sykdommer. Slakting: Bestemmelser og hygiene.

Arbeidsform og gjennomføring:
Gjennomgang av boka fra side 89 til 156. Hvis aktuelt også sidene fra 157 til 175.

Problemstillinger:
Finne fram til et godt fôr med hensyn til kvalitet og pris.\ Sykdomsproblemer: Tarmbetennelse (enteritt) som kan forårsaken stor dødelighet. Miljø og sykdomsforebyggelse.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

KANINHOLD, av Birger Ukkelberg, Landbruksforlaget.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfaren kaninoppdretter.

Utfyllende opplysninger

Kurset er bygget opp på grunnlag av boken KANINHOLD, av Birger Ukkelberg, Landbruksforlaget, ISBN 82-529-1488-8

Evaluering og "Til ettertanke" står oppført i boka etter hvert kapittel.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.