1426 Kaninoppdrett, produksjon

Mål:

Lære opp kaninoppdrettere som har som mål å drive i "litt større skala" med kaninhold, som produksjonsdyr for kjøtt, ev. også ull/pels i biologi, genetikk og praktisk drift/oppdrett.

Målgruppe:

Kaninoppdrettere med produksjonsdyr (for slakt, kjøtt, ull/pels)

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset er bygget opp på grunnlag av boken KANINHOLD, av Birger Ukkelberg, Landbruksforlaget, ISBN 82-529-1488-8

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Kaninholdet i Norge. Kaninens bygning og funksjon. Kaninraser. Ønskelige egenskaper

Stikkord:

Kaninens betydning og historie. Kaninens viktige fordøyelses-system.
Raser: Kjemper, store og mellomstore, herav krysning av raser.
Kroppsstørrelse, form. Slaktekvalitet. Fruktbarhet/morsegenskaper. Livskraft, miljø.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gjennomgang av boka fra side 9 til 48. Kursleder bør ta opp flere spørsmål enn de 5 på side 48.

Problemstillinger:

Fordøyelses-problemer. Problemer med fruktbarhet. Vekstevne, miljøfaktorer.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Hvordan og hvorfor egenskapene varierer

Stikkord:

Tilvekst. Variasjoner: Raser, linjer, kull, innen kull.
Arv og egenskaper: Kvaliteter, kvantiteter, nedarving av en god slaktekropp.
Utvalg av avlsdyr: Valg, avlsmål, individvalg. Avlsmåter. Formering.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gjennomgang av boka fra side 49 til 88. Kursleder bør ta opp flere spørsmål enn de 5 på side 64.

Problemstillinger:

Hvordan finne fram til gode produksjonsdyr og gode mødre?
Utvelgelse av de beste avlsdyr som gir framgang.
Formeringsproblemer

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Bursystemer. Fôring. Sykdom og helse. Slakting. Økonomi. Ev. ullprod./angora

Stikkord:

Forsvarlige bur, rasjonelle, areal. Fôring, ernæring, behov for stoffer. Fôrmidler.
Aktuelle sykdommer. Slakting: Bestemmelser og hygiene.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gjennomgang av boka fra side 89 til 156. Hvis aktuelt også sidene fra 157 til 175.

Problemstillinger:

Finne fram til et godt fôr med hensyn til kvalitet og pris.
Sykdomsproblemer: Tarmbetennelse (enteritt) som kan forårsaken stor dødelighet. Miljø og sykdomsforebyggelse.

Litteratur/materiell for deltakerne:

KANINHOLD, av Birger Ukkelberg, Landbruksforlaget.

Krav til lærer/instruktør:

Erfaren kaninoppdretter.

Opplegg for evaluering:

Evaluering og "Til ettertanke" står oppført i boka etter hvert kapittel.