1424 Slaktekurs for nye jegere

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Under kyndig veiledning av en erfaren slakter, vil eleven få verdifull teoretisk og praktisk opplæring, i hele slakteprosessen av felt vilt.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset anbefales for alle nye jegere men erfarne jegere vil også dra nytte av dette kurset.

Innhold

TmL: 8
Tema:
Slakteteori, slakte prosessen fra A til Å, hygiene

Stikkord:

 • Slakteteori og hygiene.
 • Åpning av buk, fjerning og undersøkelse av innvoller fra bukhule. Åpning av brysthule, fjerning og undersøkelse av innvoller fra brysthule.
 • Feltmessig tilnærming og drøfting av ulike metoder
 • Belgflåing versus flåing av liggende skrott
 • Drøfting av ulike metoder for feltbruk og innendørs bruk.
 • Mørning – hva skjer i musklaturen etter at dyret er felt. Enzymatiske versus bakterielle prosesser i kjøtt.
 • Grovpartering av ferdig mørnet skrott.
 • Anatomisk partering av bakpart: lår og rygg
 • Beskrivelse av ulikheter i stykningsdelene.
 • Beskrivelse av anvendelse i kjøkkenet, vakuumering og konservering.
 • Partering av frampart: side bog og nakke
 • Beskrivelse av bindevevsrikt kjøtt.
 • Beskrivelse av anvendelse i kjøkkenet.
 • Vakuumering og kverning og konservering.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk del som foredrag ved bruk av plansjer etc. Praktisk del som gruppeundervisning, samt at den enkelte deltaker får delta med kyndig veiledning fra instruktør.

Problemstillinger:

 • God hygiene, hvordan ungå kontakt mellom slakteavfall og kjøtt samt smitte overføring?
 • Hvordan forenkle slakteprosessen ved hjelp av enkle hjelpemidler?
 • Mørning, hva gjør man for å regulere temperaturen slik at mørningen blir optimal?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakere:
- Knivsett beregnet for slakting.

For lærer/instruktør:
- Det ville kjøttet - NJFFs slakte-DVD.
- Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt - Hjortevilt, portalen for alt om elg, hjort, villrein og rådyr.
- Tips om kjøttbehandling - Hjortevilt, Portalen for alt om elg, hjort, villrein og rådyr.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Slakter, kokk eller en person med lang erfaring med slakting/hygiene.

Utfyllende opplysninger

Kurset vil bli holdt utendørs for å få en mest mulig realistisk tilnærming, samt at bruk av mekaniske hjelpemidler holdes nede på et minimum.