1421 Jakt og ettersøk av villsvin

Godkjent for 8–39 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Formål er å gi jegere innsikt, kunnskaper og erfaring i praktisk jakt og ettersøk på villsvin med hund. Dette innebærer at de skal lære grunnleggende biologi for villsvinet. Bli kjent med jaktformer, sikkerthetsregler, skyting, skuddplassundersøkelse, hundearbeid, ettersøk i praksis, lære nødvendig forberdelser og planlegging av jakta, gjennomføre jakt i felten der de får prøvd ut ulike jaktformer, få kunnskaper i nødvendig papirarbeid og håndtering av kjøtt og kontroll for trikiner som er spesielt for villsvinet.

For delmål, se innhold.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jegere som har tatt jegerprøven og ettersøksjegere som ønsker bedre kjennskap til villsvinet og hvordan foreta ettersøk etter villsvin.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Våpen, kaliberkrav og ammunisjon til bruk på villsvinjakt og ettersøk

Stikkord:

 • Gjennomgå rifle og kaliberkrav for villsvinjakt.
 • Besøk Norma prosjektilfabrikk ved markedssjefen.
 • Lære om ammunisjons virkning og egenskaper som er viktig ved villsvinjakt og ettersøk.

Arbeidsform og gjennomføring:
Besøk Norma prosjektilfabrikk

Problemstillinger:

 • Hvilke våpen er egnet for villsvinjakt og ettersøk?
 • Hvilket kaliber er egnet?
 • Hvilke egenskaper bør ammunisjonen ha som benyttes?

2. samling
TmL: 4
Tema:
Villsvinets biologi, skuddplassering og forberedelse praktisk jakt

Stikkord:

 • Bli kjent med villsvinets biologi og lære forskjell på kjønn og alder.
 • Hvilke dyr bør felles?
 • Bli kjent med nødvendig utstyr for villsvinjakt.
 • Praktiske råd ved eventuelt ettersøk.

Arbeidsform og gjennomføring:
Gjennomgang med viltmester og kursansvarlig

Problemstillinger:

 • Hvordan oppfører villsvin seg?
 • Hva spiser villsvinet?
 • Hvor mange unger får de?
 • Hvilke dyr bør skytes og ikke?
 • Hvor bør skudd plasseres?
 • Hva gjør vi etter skuddet?
 • Hvilket utstyr tar vi med?
 • Hvordan gjennomføres evt ettersøk?

3. samling
TmL: 6
TuL: 3
Tema:
Praktisk jakt - vakjakt og praktisk ettersøk av villsvin med hund

Stikkord:

 • Praktisk jakt
 • Etter skuddet
 • Skuddplassudersøkelse
 • Hundens arbeid
 • Sikkerhet

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk jakt og evt ettersøk

Problemstillinger:

 • Hvordan forberede seg for en vellykket jakt?
 • Hva gjør man etter skuddet?
 • Hvordan gjennomføre skuddplassundersøkelse?
 • Hvordan intervjue skytteren etter skuddet?
 • Hva slags hund bør benyttes? Hvilke egenskaper er viktig at hunden har?

4. samling
TmL: 4
Tema:
Lære om skyting og sikkerhet under jakt og ettersøk på villsvin

Stikkord:

 • Sikkerhet
 • Skuddplassering
 • Våpen

Arbeidsform og gjennomføring:
Gjennomgang med kursleder og instruktør

Problemstillinger:

 • Hvor skal man plassere skuddet?
 • Hvordan forberede seg til skudd under ettersøk?
 • Hvilke sikkerhetsregler må man ta under et ettersøk?

5. samling
TmL: 4
Tema:
Lære om sittende og stående skyting mot bevegelige mål for trening i praktiske situasjoner.

Stikkord:
Øvingsskyting på skytebane mot bevegelige mål og fallfigurer

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk skytetrening på skytebane

Problemstillinger:
Hvordan øve opp sine praktiske skyteferdigheter?

6. samling
TmL: 4
Tema:
Villsvinets fysiologi og preferanser mht til trekk, foring, villstelltiltak

Stikkord:

 • Villsvinets reaksjonsmønster ved ulike jaktformer og ved påskyting
 • Foring av villsvin - viltstelltiltak
 • Skader som villsvin gjør på jord og skog
 • Hvor villsvinet trekker
 • Biotop villsvinet foretrekker

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktiske råd og tips, foredrag

Problemstillinger:

 • Hvordan reagerer villsvin ved ulike påskytninger?
 • Hvordan drive viltstell for villsvin?
 • Hvordan forebygge villsvinskader?
 • Hvor er den gode villsvinposten?

7. samling
TmL: 6
Tema:
Praktisk ettersøk

Stikkord:

 • lære om planlegging av ettersøket, nødvendige avklaringer
 • sporlegging og trening av ettersøkshund
 • Sporhundens og løshundens arbeid
 • lære og prøve ut forskjellige metoder
 • påskyting og mulig ettersøk
 • Hvordan bruke hunden under ulike typer ettersøk?
 • Hvilket våpen bør benyttes under ettersøk?
 • Bruk av lys under ettersøk
 • Hvordan unngå skader på jeger og hund under ettersøk?
 • hva skjer når viltet er felt, slakting og kjøtthåndtering?

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag av proffesjonell ettersøksjeger og delta på ettersøk etter villsvin i praksis

Problemstillinger:

 • Hvordan være best rustet til et ettersøk på villsvin?
 • Kan et ettersøk etter villsvin være farlig?

8. samling
TmL: 4
Tema:
Finpartering og videre håndtering av viltkjøttet

Stikkord:

 • Hva brukes de forskjellige partene til?
 • ulike former for oppbevaring og vidre bearbeidelse ( frysing, salting, røyking, tørking)
 • Trikinprøvetaking - hvor tas prøven og hvorfor
 • Sykdommer på villsvin
 • Trofebehandling
 • avslutte opplæringen, utdele kursbevis

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid i godkjent slakteri

Problemstillinger:

 • Hvordan ta trikinprøver?
 • Hvor lang mørningstid bør det være på villsvin?
 • Hvordan ta vare på trofe?

Delmål:

 • Delmål - 1-2. samling - få en oversikt over kurset, bli kjent med villsvinets biologi og lære forskjell på kjønn og alder, hvilke dyr som bør felles, bli kjent med nødvendig utstyr og gjøre avtaler om hva den enkelte bringer med seg, samt gjennomgå rifle og kaliberkrav for villsvinjakt. Besøk Norma prosjektilfabrikk. Samt etablere en sikkerthetspraksis mht til våpenhåndtering under jakt og ettersøk.
 • Delmål - 3. samling - Praktisk jakt - vakjakt og praktisk ettersøk av villsvin med hund.
 • Delmål - 4. samling - lære om skyting og sikkerhet under jakt og ettersøk på villsvin.
 • Delmål - 5. samling - lære om sittende og stående skyting mot bevegelige mål for trening i praktiske situasjoner.
 • Delmål - 6. samling - om villsvinets fysiologi og preferanser mht til trekk, foring, villstelltiltak etc. Villsvinets reaksjonsmønster ved ulike jaktformer og ved påskyting.
 • Delmål - 7. samling - praktisk ettersøk
  - lære om planlegging av ettersøket, nødvendige avklaringer
  - lære og prøve ut forskjellige metoder
  - påskyting og mulig ettersøk
  - Hvordan bruke hunden under ulike typer ettersøk?
  - Hvilket våpen bør benyttes under ettersøk?
  - Bruk av lys under ettersøk?
  - Hvordan unngå skader på jeger og hund under ettersøk?
  - hva skjer når viltet er felt, slakting og kjøtthåndtering
 • Delmål - 8. samling - finpartering og videre håndtering av viltkjøttet
  - hva brukes de forskjellige partene til?
  - ulike former for oppbevaring og vidre bearbeidelse ( frysing, salting, røyking, tørking)
  - Trikinprøvetaking - hvor tas prøven og hvorfor?
  - avslutte opplæringen, utdele kursbevis

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Eftersök på mitt sätt - Per Kristofferson
 • Villsvin til glede og besvær - brosjyre Østfold fylke

For lærer/instruktør:

 • Mikael Tham sin bok Eftersøk på kløvvilt

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

For skytedelen kreves erfaring som skyteleder og rett til å dokumentere skyteprøve, samt rett til å håndtere løpende skyting. For forberdelsene og gjennomføring av den praktiske jakten, kreves det en erfaren ettersøksjeger, som har erfaring fra praktisk villsvinjakt, hundearbeid og ettersøk.

For etterbehandling av kjøtt kreves erfaring i kjøttbehandling.

Avsluttende prøve/eksamen

Det utarbeides et eget evalueringsskjema som deltagere fyller ut på siste samling. Vi tar også muntlig evaluering av kurset

Utfyllende opplysninger

Kurset foregår på Dylta Bruk med Per Kristofferson, proffesjonell ettersöksjeger og Janne Gustaffson, viltmester.