142 Ferskingkurs

Godkjent for 8-10 timer  |  3-20 deltakere

Mål, læringsmål

Gjennom kurset får deltakerne grunnleggende ferdigheter innen friluftsliv, slik at de i tillegg til kompetanse får økt trygghet i naturen og inspirasjon til å komme seg ut på tur.

Modul 1:

 • Deltakerne får grunnleggende kompetanse om friluftsliv slik at de blir inspirert og får økt trygghet på tur.
 • Deltakerne lærer om allemannsretten og bruker kart for å illustrere og visualisere begreper
 • Deltakerne lærer om DNT og deres tre hovedelementer; hyttene, stiene og aktivitetene

Modul 2:

 • Deltakerne skal oppnå kartforståelse, lære om prinsippene med et kart og enkel kompassbruk
 • Deltakerne skal lære gjennom praktisk bruk ved å orientere seg til et turmål

Modul 3:

 • Deltakerne skal få kjennskap til bål som en viktig del av turtradisjonen.
 • De skal lære om bålplassen, lover og regler, sporløs ferdsel
 • De skal lære om brensel, opptenning og ulike båltyper.
 • Deltakerne får kompetanse gjennom praktiske oppgaver i å finne brensel og å bygge bål
 • Deltakerne skal lære om prinsipper for turbekledning
 • Deltakerne skal lære om prinsipper for tursekken og pakking av denne
 • Deltakerne skal lære om mat og drikke på tur, få presentert noen eksempler på god turmat, både næringsrik og praktisk

Modul 4:

 • Deltakerne skal lære å lage mat på tur utendørs. De lærer dette ved matlaging i grupper.
 • Deltakerne blir kjent med primus og stormkjøkken
 • Deltakerne blir kjent med noen enkle oppskrifter på god turmat
 • Deltakerne får informasjon om DNTs aktivitetstilbud og turforslag, slik at veien videre til mer aktivt friluftsliv blir enklere
 • Deltakerne skal planlegge en tur de selv har lyst til å gå på

Målgruppe og forkunnskaper

Personer som ønsker seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen friluftsliv. Kurset kan være aktuelt for tilpasning til flerkulturelle som ikke kjenner norsk natur like godt.

Kursinnhold

Modul 1:

 • Velkommen, presentasjon og formal med kurset (1 time)
 • Allemannsretten (30 min)
 • Om DNT (30 min)
 • Spørsmål (30 min)

Modul 2:

 • Kart og kompass (2,5 timer)

Modul 3:

 • Bål (2 timer)
 • Turbekledning, tursekk og turmat (30 min)

Modul 4:

 • Primus og stormkjøkken (15 min)
 • Matlaging i grupper, inkludert å lage mat sammen (1,5 time)
 • Veien videre på tur. Om praktisk turplanlegging. Informasjon om DNTs aktiviteter (20 min)
 • Oppsummering og evaluering (25 min)

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

 • Anbefalt kurslederkompetanse er minimum godkjenning som DNT-sommerturleder
 • Det anbefales å bruke 2 kursholdere

Læringsressurser

For kursleder:

 • DNTs kursmal
 • Laminerte bilder
 • Kart og kompass til deltakerne
 • O poster
 • Kursmateriell til utdeling i Modul 4

For deltakerne:

 • Deltakerhefte

Eventuelle merknader

Deltakerne bør ta med:

 • Sitteunderlag
 • Klær og sko etter vær
 • Drikkeflaske, termos til varm drikke
 • Niste

Kursleder gjør seg kjent med utstyr til kurset beskrevet i DNTs kursmal for Ferskingkurset
Det er en fordel at kurset har tilgang på lavo i kursområdet

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.