142 Ferskingkurs

Godkjent for 8–10 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gjennom kurset får deltakerne grunnleggende ferdigheter innen friluftsliv, slik at de i tillegg til kompetanse får økt trygghet i naturen og inspirasjon til å komme seg ut på tur.

Modul 1:

 • Deltakerne får grunnleggende kompetanse om friluftsliv slik at de blir inspirert og får økt trygghet på tur.
 • Deltakerne lærer om allemannsretten og bruker kart for å illustrere og visualisere begreper
 • Deltakerne lærer om DNT og deres tre hovedelementer; hyttene, stiene og aktivitetene


Modul 2:

 • Deltakerne skal oppnå kartforståelse, lære om prinsippene med et kart og enkel kompassbruk
 • Deltakerne skal lære gjennom praktisk bruk ved å orientere seg til et turmål


Modul 3:

 • Deltakerne skal få kjennskap til bål som en viktig del av turtradisjonen.
 • De skal lære om bålplassen, lover og regler, sporløs ferdsel
 • De skal lære om brensel, opptenning og ulike båltyper.
 • Deltakerne får kompetanse gjennom praktiske oppgaver i å finne brensel og å bygge bål
 • Deltakerne skal lære om prinsipper for turbekledning
 • Deltakerne skal lære om prinsipper for tursekken og pakking av denne
 • Deltakerne skal lære om mat og drikke på tur, få presentert noen eksempler på god turmat, både næringsrik og praktisk


Modul 4:

 • Deltakerne skal lære å lage mat på tur utendørs. De lærer dette ved matlaging i grupper.
 • Deltakerne blir kjent med primus og stormkjøkken
 • Deltakerne blir kjent med noen enkle oppskrifter på god turmat
 • Deltakerne får informasjon om DNTs aktivitetstilbud og turforslag, slik at veien videre til mer aktivt friluftsliv blir enklere
 • Deltakerne skal planlegge en tur de selv har lyst til å gå på

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Personer som ønsker seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen friluftsliv. Kurset kan være aktuelt for tilpasning til flerkulturelle som ikke kjenner norsk natur like godt.

Innhold

Modul 1:

 • Velkommen, presentasjon og formal med kurset (1 time)
 • Allemannsretten (30 min)
 • Om DNT (30 min)
 • Spørsmål (30 min)

Modul 2:

 • Kart og kompass (2,5 timer)

Modul 3:

 • Bål (2 timer)
 • Turbekledning, tursekk og turmat (30 min)

Modul 4:

 • Primus og stormkjøkken (15 min)
 • Matlaging i grupper, inkludert å lage mat sammen (1,5 time)
 • Veien videre på tur. Om praktisk turplanlegging. Informasjon om DNTs aktiviteter (20 min)
 • Oppsummering og evaluering (25 min)

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For kursleder:

 • DNTs kursmal
 • Laminerte bilder
 • Kart og kompass til deltakerne
 • O poster
 • Kursmateriell til utdeling i Modul 4


For deltakerne:

 • Deltakerhefte

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

 • Anbefalt kurslederkompetanse er minimum godkjenning som DNT-sommerturleder
 • Det anbefales å bruke 2 kursholdere

Utfyllende opplysninger

Deltakerne bør ta med:

 • Sitteunderlag
 • Klær og sko etter vær
 • Drikkeflaske, termos til varm drikke
 • Niste


Kursleder gjør seg kjent med utstyr til kurset beskrevet i DNTs kursmal for Ferskingkurset
Det er en fordel at kurset har tilgang på lavo i kursområdet

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.