1419 Praktisk friluftsliv

Mål:

Styrke den generelle friluftskompetansen hos ledere i Norges speiderforbund slik at kvalitet og sikkerhet blir ivaretatt i forbindelse med alle friluftslivsarrangementer i organisasjonen, og slik at ledere i større grad tar med seg speidere ut på tur.

Målgruppe:

Kan tas av ledere og rovere. Ledere skal ha gjennomført Lederstart før kurset.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Dette er modul 3 i Trinn 1 - Jeg er beredt

1. samling

Timer med lærer: 24

Tema:

Modul 3: Praktisk friluftsliv

Stikkord:

Gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen praktisk friluftsliv i speideren.

Arbeidsform og gjennomføring:

Introduksjon til friluftsliv i NSF. - Primitiv matlaging. - Valg av leirplass og overnattingsmåte. - Båltyper og kokeapparater. - Bruk av turutstyr. - Kart, kompass og GPS. - Naturkjennskap. - Bekledning på tur. - Leker og aktiviteter på tur. - Sikkerhets- og førstehjelpsøvelse.

Problemstillinger:

Friluftsliv i speiderarbeidet:
Bruk av friluftsliv som ramme og arbeidsmetode.
Hvilke ferdigheter trenger man?
Leiretablering:
Kjennetegn til en god overnattingsplass.
Valg av overnattingsalternativ etter situasjon og deltakernes ferdigheter.
Formelle regler for bruk av naturen.
Prinsippet om sporløs ferdsel.
Bål:
Hvordan finne egnet bålplass og egnet ved?
Hvordan lage et hensiktsmessig bål? Båltyper
Valg av vedtyper tilpasset opptenning og bruk.
Sikkerhetsrisiko og sikkerhetstiltak ved bruk av åpen flamme.
Lage og forlate bålplassen i bedre stand enn da man kom.
Bålets betydning som symbol, samlingspunkt og trivselskilde i friluftslivet generelt og i speidersammenheng spesielt.
Mat på tur:
Hensiktsmessig mat på tur ved at de selv lager og tilbereder maten.
Næringsrik mat egnet for turbruk.
Valg av mat ut fra situasjon.
Øvelse i å lage god mat på tur.
Viktigheten av måltider på tur og leir og behovet for økt energiinntak.
Kokeinnretninger.
Bruk av kniv, øks og sag:
Knivregler og knivens bruksområder
Sikkerhet ved bruk av øks og sag
Enkelt vedlikehold.
Orientering ved bruk av:
Kart
kart og kompass
GPS
Klær og utstyr på tur:
Ulik type bekledning
Å kle seg etter vær og vind
Materialenes betydning
Varmetap
Hvordan holde seg varm om natten?
Pakking av sekk.
Behandling av skader man kan oppleve på speidertur og i det daglige speiderarbeidet:
Små sår og kuttskader, når må man kontakte lege.
Insektbitt
Huggorm- og flåttbitt
Andre vanlige skader på møte/tur

Krav til lærer/instruktør:

Ansvarlig for gjennomføring av kurset skal være oppnevnt av krets eller forbund som ledertrener i NSF.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Ledelse i NSF.
Trinn 1 - Kursplan (Modul 3)

Opplegg for evaluering:

Mal for evalueringsskjema kan fås hos forbundskontoret til Norges speiderforbund.