1418 Sikkerhet på tur og NG i Førstehjelp

Godkjent for 8–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Deltakerne skal bli i stand til å lage trygge/sikre speiderarrangementer.
 • Deltakerne skal etter endt kurs ha kompetanse, kunnskap og ferdigheter innen sikkerhet på tur.
 • Gi deltakerne en innføring i kunnskap om og øvelse i utføring av livreddende førstehjelp og behandling av skader man kan oppleve på speidertur.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kan tas av ledere, rovere og vandrere. Ledere skal ha gjennomført Lederstart før kurset.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Modul 1: Sikkerhet

Stikkord:

 • Øke fokus på sikkerhet i planlegging og gjennomføring av aktiviteter i NSF.
 • Gi deltakerne verktøy de kan bruke i sikkerhetsplanleggingen.

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Definisjon av risiko og sikkerhet.
 • Risikoanalyse før tur og risikovurdering på tur.
 • Rutiner ved skader og uhell.
 • Verktøy og hjelpemidler.

Problemstillinger:

 • Definisjon av begrepet risiko.
 • Hvordan foreta en risikoanalyse?
 • Hjelpemidler for planlegging av en trygg tur.
 • Håndtering av informasjon om turdeltakere og deres forutsetninger.
 • Turplanlegging.
 • Risikoanalyse av turen med utgangspunkt i heftet Sikkerhet på tur.
 • Evaluering av risikoanalysen etter gjennomført tur/arrangement.
 • Identifisering av ulike potensielle risikosituasjoner og metoder for forebygging og håndtering av eventuelle uhell, ulykker eller uønskede situasjoner.

2. samling
TmL: 6
Tema:
Modul 2: Førstehjelp

Stikkord:
Gi deltakerne en innføring i livreddende førstehjelp og behandling av skader man kan oppleve på speidertur.

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Norsk grunnkurs i førstehjelp.
 • Førstehjelp på tur for speidere.

Problemstillinger:

 • Varsling til nødnummer
 • Sikring av frie luftveier og sideleie
 • Hjerte-/lungeredning og håndtering av fremmedlegemer hos barn
 • Akutt hjertesykdom
 • Førstehjelp i det daglige – praktiske øvelser

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For lærer/instruktør:

 • Ledelse i NSF.
 • Trinn 1 - Kursplan (modul 1 og 2)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

 • Ansvarlig for gjennomføring av kurset skal være oppnevnt av krets eller forbund som ledertrener i NSF
 • Norsk Grunnkurs i Førstehjelp må holdes av egne instruktører godkjent av Norsk Førstehjelpsråd.

Avsluttende prøve/eksamen

Mal for evalueringsskjema kan fås hos forbundskontoret til Norges speiderforbund.

Utfyllende opplysninger

Dette er modul 1 og modul 2 i Trinn 1 - Jeg er beredt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.