1418 Sikkerhet på tur og NG i Førstehjelp

Mål:

Deltakerne skal bli i stand til å lage trygge/sikre speiderarrangementer.
Deltakerne skal etter endt kurs ha kompetanse, kunnskap og ferdigheter innen sikkerhet på tur.
Gi deltakerne en innføring i kunnskap om og øvelse i utføring av livreddende førstehjelp og behandling av skader man kan oppleve på speidertur.

Målgruppe:

Kan tas av ledere, rovere og vandrere. Ledere skal ha gjennomført Lederstart før kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Dette er modul 1 og modul 2 i Trinn 1 - Jeg er beredt

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Modul 1: Sikkerhet

Stikkord:

Øke fokus på sikkerhet i planlegging og gjennomføring av aktiviteter i NSF.
Gi deltakerne verktøy de kan bruke i sikkerhetsplanleggingen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Definisjon av risiko og sikkerhet. Risikoanalyse før tur og risikovurdering på tur. Rutiner ved skader og uhell. Verktøy og hjelpemidler.

Problemstillinger:

Definisjon av begrepet risiko.
Hvordan foreta en risikoanalyse?
Hjelpemidler for planlegging av en trygg tur.
Håndtering av informasjon om turdeltakere og deres forutsetninger.
Turplanlegging.
Risikoanalyse av turen med utgangspunkt i heftet Sikkerhet på tur.
Evaluering av risikoanalysen etter gjennomført tur/arrangement.
Identifisering av ulike potensielle risikosituasjoner og metoder for forebygging og håndtering av eventuelle uhell, ulykker eller uønskede situasjoner.

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Modul 2: Førstehjelp

Stikkord:

Gi deltakerne en innføring i livreddende førstehjelp og behandling av skader man kan oppleve på speidertur.

Arbeidsform og gjennomføring:

Norsk grunnkurs i førstehjelp. Førstehjelp på tur for speidere.

Problemstillinger:

Varsling til nødnummer
Sikring av frie luftveier og sideleie
Hjerte-/lungeredning og håndtering av fremmedlegemer hos barn
Akutt hjertesykdom
Førstehjelp i det daglige – praktiske øvelser

Krav til lærer/instruktør:

Ansvarlig for gjennomføring av kurset skal være oppnevnt av krets eller forbund som ledertrener i NSF.
Norsk Grunnkurs i Førstehjelp må holdes av egne instruktører godkjent av Norsk Førstehjelpsråd.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Ledelse i NSF.
Trinn 1 - Kursplan (modul 1 og 2)

Opplegg for evaluering:

Mal for evalueringsskjema kan fås hos forbundskontoret til Norges speiderforbund.