1414 NBF Rundering/brukslydighet

Godkjent for 8–44 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltagerne mer kunnskap om rundering og brukslydighet, hva som bør vektlegges, og inspirasjon/kunnskap til å videreutvikle runderingshundene.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere som ønsker å lære mer om rundering/brukslydighet. Både nybegynnere og videregående.

Innhold

1. samling

TmL: 2
Tema:
Oppstartinformasjon for brukshund spor/lydighet

Stikkord:
Søndag\ Kl. 18:00 - 20:00\ Oppmøte/informasjon/innkvartering.

Arbeidsform og gjennomføring:
Informasjon i plenum med spørsmål og svar

2. samling
TmL: 7
Tema:
Deltagerene viser hundens nivå/forutsettninger og eventuelle utfordringer de ønsker å jobbe med under kurset.

Stikkord:
Evaluering, diskusjon rundt innlæringsmodeller og mulige tiltak. (Påvirkninger, belønningsform, meldingstype, føring av hund)

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening under veildedning fra instruktør.

Problemstillinger:
Hundens forutsetninger/nivå, ekvipasjens målsetninger, og hva som bør vektlegges i den videre treningen.

3. samling
TmL: 7
Tema:
Praktisk trening basert på forutsetninger og målsetninger. Valgfrie øvelser innenfor brukslydighetsøvelsene i NBF

Stikkord:
Påvirkninger, belønningsform, vanskelighetsgrad, føring av hund. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening under veiledning av instruktør.

4. samling
TmL: 7
Tema:
Praktisk trening

Stikkord:
Påvirkninger, belønningsform, vanskelighetsgrad, føring av hund. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening under veildedning fra instruktør.

Problemstillinger:
Hva bør hundefører fokusere på fremover for å utvikle runderingen?

5. samling
TmL: 7
Tema:
Praktisk trening rundering. Valgfrie øvelser innenfor brukslydighetsøvelsene i NBF.

Stikkord:
Påvirkninger, belønningsform, vanskelighetsgrad, føring av hund. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening under veildedning fra instruktør.

Problemstillinger:
Hva bør hundefører fokusere på fremover for å utvikle runderingen/lydighetsøvelsene?

6. samling
TmL: 7
Tema:
Praktisk trening rundering. Valgfrie øvelser innenfor brukslydighetsøvelsene i NBF.

Stikkord:
Påvirkninger, belønningsform, vanskelighetsgrad, føring av hund. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening under veildedning fra instruktør.

Problemstillinger:
Hva bør hundefører fokusere på fremover for å utvikle runderingen/lydighetsøvelsene?

7. samling
TmL: 7
Tema:
Praktisk trening og plan for videre trening.

Stikkord:
Påvirkninger, belønningsform, vanskelighetsgrad, føring av hund. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne. Tips til videre trening for ekvipasjen når denne kommer tilbake til sitt eget treningsmiljø.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening under veildedning fra instruktør.

Problemstillinger:
Hva bør hundefører fokusere på fremover for å utvikle runderingen?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Regler for brukshundprøver, NBF. "Din Hund söker" - Sven Järverud, Gunvor af Klinteberg-Järverud

For lærer/instruktør:
- Regler for brukshundprøver, NBF. "Din Hund söker" og "Din Hund Fortsetter" - Sven Järverud, Gunvor af Klinteberg-Järverud

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Erfaren instruktør innenfor rundering og brukslydighet, helst NKK instruktør brukshund trinn 2 eller 3

Avsluttende prøve/eksamen

Personlig tilbakemelding fra instruktør.

Utfyllende opplysninger

Ukeskurs 44 timer. Treningsplan for runderingsgruppe på 5-6 deltakere. Dersom deltakerne ønsker det, kan man bruke noe av tiden på de andre momentene man trenger for å konkurrere i rundering. (Konkurranseprogrammet for rundering inneholder også feltsøk, budføring og lydighet). På kurset vil deltagerne jobbe med de utfordringer som er viktige for dem på det aktuelle tidspunkt. Omrokkering av temaene i kursplanen kan derfor forekomme.