1413 NBF Spor/brukslydighet

Godkjent for 8–44 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltagerne mer kunnskap om bruks-spor og brukslydighet, hva som bør vektlegges, og inspirasjon til å videreutvikle sporhundene.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere som ønsker å lære mer om spor og brukslydighet. Både nybegynnere og videregående.

Innhold

1. samling

TmL: 2
Tema:
Oppstartinformasjon for brukshund spor/lydighet

Arbeidsform og gjennomføring:
Informasjon i plenum med spørsmål og svar

2. samling
TmL: 7
Tema:
Deltagerene legger en sporoppgave de mener demonstrerer hundens nivå og eventuelle utfordringer de ønsker å jobbe med under kurset. Alle følger med på sporet. Etter lunch blir det gjennomgang av hva hundene kan på lydighetsbanen.

Stikkord:
Evaluering, diskusjon rundt mulige tiltak. Ulike typer spor, hva som vektlegges innenfor de ulike klassene innen NBF.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening under veildedning fra instruktør.

Problemstillinger:
Målsetning til ekvipasjen, og hva som bør vektlegges i den videre treningen?

3. samling
TmL: 7
Tema:
Hva bør man tenke på når man legger spor, og sporoppsøk. Valgfrie øvelser innenfor lydighetsøvelsene i NBF

Stikkord:
Vinkler, buer, terrengskifter, vær og vind, alder på spor, mulige krysninger, sporoppsøk. Merking av spor, vinkler og sporoppsøk. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening under veildedning fra instruktør.

4. samling
TmL: 7
Tema:
Hundenes spor-interesse, fokus, konsentrasjon, intensitet og tempo.

Stikkord:
Påvirkninger, vanskelighetsgrad, sporoppsøk, forsterkninger. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening under veiledning fra instruktør.

Problemstillinger:
Hvordan kan man påvirke hundens spor-interesse?

5. samling
TmL: 7
Tema:
Apporter i sporet, og markering av disse. Valgfrie øvelser innenfor lydighetsøvelsene i NBF

Stikkord:
Interesse for apporter, sitt/dekk-markering, apportering, innlæring. Regelverk. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening under kontinuerlig veiledning fra instruktør.

Problemstillinger:
Valg av markering – fordeler og ulemper på disse.

6. samling
TmL: 7
Tema:
Videreutvikling av sporhundene. Valgfrie øvelser innenfor lydighetsøvelsene i NBF

Stikkord:
Sporoppsøk, terrengskifter, krysninger. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening under kontinuerlig veiledning fra instruktør.

Problemstillinger:
Hva bør hundefører fokusere på fremover for å utvikle sporet og lydighetsøvelsene?

7. samling
TmL: 7
Tema:
Videreutvikling av sporhundene

Stikkord:
Harde spor, videreutvikling sporoppsøk, terrengskifter, krysninger. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening under kontinuerlig veiledning fra instruktør.

Problemstillinger:
Hva bør hundefører fokusere på fremover for å utvikle sporet?

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakere: Regler for brukshundprøver, NBF.

For lærer/instruktør: Regler for brukshundprøver, NBF. "Din Hund söker" - Sven Järverud, Gunvor af Klinteberg-Järverud

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Erfaren instruktør innenfor spor og brukslydighet, helst NKK trinn 2 instruktør brukshund.

Avsluttende prøve/eksamen

Personlig tilbakemelding fra instruktør.

Utfyllende opplysninger

Ukeskurs 44 timer. Treningsplan for spor/brukslydighetsgruppe på 5-6 deltakere. Dersom deltagerne ønsker det, kan man bruke noe av tiden på de andre momentene man trenger for å konkurrere i spor. (Konkurranseprogrammet for spor inneholder også feltsøk, budføring og lydighet). På kurset vil deltagerne jobbe med de utfordringer som er viktige for dem på det aktuelle tidspunkt. Omrokkering av temaene i kursplanen kan derfor forekomme.