1407 Trafikalt grunnkurs

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk for alle under 25 år, og må gjennomføres før man kan øvelseskjøre. Hovedtema er trafikkopplæring og øvelseskjøring, mennesket i trafikken og trafikal forståelse.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom mellom 15-18 år.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Trafikkopplæring del 1 og 2.

Stikkord:
Elevene skal få en grunnleggende fortåelse for trafikk og regler.

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag og arbeid i grupper

Problemstillinger:

 • Trafikkopplæring, vilkår for å få førerkort, læreplaner for trafikkopplæring.
 • Bli bevisst hvordan regler om plassering, fart, vikeplikt, skilt og vegoppmerking bidrar til sikrere og mer effektiv trafikkavvikling

2. samling
TmL: 4
Tema:
Trafikkopplæring del 3 og 4.

Stikkord:

 • Mennesket i trafikken
 • øvelseskjøring
 • kjøreerfaring.

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag og arbeid i grupper.

Problemstillinger:

 • Få grunnleggende kunnskap om mennesket i trafikken.
  Det innebærer å kjenne til elementer i kjøreprosessen, forstå betydningen av kommunikasjon, samhandling, ansvar, selvinnsikt og vilje i trafikken.
 • Få kunnskap om øvelseskjøring ved å kjenne til regler, kjøreerfaring opp mot ulykkesrisiko, samt å forstå betydningen av automatisering av grunneleggende handlinger i trafikken.

3. samling
TmL: 4
Tema:
Trafikkopplæring del 5 og 6.

Stikkord:
Førstehjelp og tiltak ved trafikkulykker.

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag. 1 time praktisk øving i forbindelse med en arrangert ulykke.

Problemstillinger:

 • Få kunnskap om plikter ved trafikkuhell.
 • Kjenne rutiner for sikring og opptreden på skadested.
 • Vurdere skadeomfang og øve på praktisk førstehjelp.
 • Grunneleggende livredning og førstehjep.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne og lærer/instruktør:

 • VEIEN TIL FØRERKORTET LÆREBOK KLASSE B MOE, DAGFINN / NERMARK, JARLE

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Lisens som kjørelører. Undervisningen i førstehjelp skal gjennomføres av en person godkjent av Norsk Førstehjelpsråd.

Avsluttende prøve/eksamen

Evalueringsskjema for elev og lærer.

Utfyllende opplysninger

Ikke inkludert mørkekjøring