1407 Trafikalt grunnkurs

Mål:

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk for alle under 25 år, og må gjennomføres før man kan øvelseskjøre. Hovedtema er trafikkopplæring og øvelseskjøring, mennesket i trafikken og trafikal forståelse.

Målgruppe:

Ungdom mellom 15-18 år.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Ikke inkludert mørkekjøring

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Trafikkopplæring del 1 og 2.

Stikkord:

Elevene skal få en grunnleggende fortåelse for trafikk og regler.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag og arbeid i grupper

Problemstillinger:

Trafikkopplæring, vilkår for å få førerkort, læreplaner for trafikkopplæring. Bli bevisst hvordan regler om plassering, fart, vikeplikt, skilt og vegoppmerking bidrar til sikrere og mer effektiv trafikkavvikling

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Trafikkopplæring del 3 og 4.

Stikkord:

Mennesket i trafikken, øvelseskjøring og kjøreerfaring.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag og arbeid i grupper.

Problemstillinger:

Få grunnleggende kunnskap om mennesket i trafikken. Det innebærer å kjenne til elementer i kjøreprosessen, forstå betydningen av kommunikasjon, samhandling, ansvar, selvinnsikt og vilje i trafikken. Få kunnskap om øvelseskjøring ved å kjenne til regler, kjøreerfaring opp mot ulykkesrisiko, samt å forstå betydningen av automatisering av grunneleggende handlinger i trafikken.

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Trafikkopplæring del 5 og 6.

Stikkord:

Førstehjelp og tiltak ved trafikkulykker.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag. 1 time praktisk øving i forbindelse med en arrangert ulykke.

Problemstillinger:

Få kunnskap om plikter ved trafikkuhell. Kjenne rutiner for sikring og opptreden på skadested. Vurdere skadeomfang og øve på praktisk førstehjelp. Grunneleggende livredning og førstehjep.

Litteratur/materiell for deltakerne:

VEIEN TIL FØRERKORTET LÆREBOK KLASSE B MOE, DAGFINN / NERMARK, JARLE

Krav til lærer/instruktør:

Lisens som kjørelører. Undervisningen i førstehjelp skal gjennomføres av en person godkjent av Norsk Førstehjelpsråd.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

VEIEN TIL FØRERKORTET LÆREBOK KLASSE B MOE, DAGFINN / NERMARK, JARLE

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema for elev og lærer.