1405 Utstillingsteknikk. Handling/juniorhandling

Godkjent for 4–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Øke kunnskapen og ferdighetene til den enkelte handler og juniorhandler.
Kurset tar for seg grunnleggende prinsipper og teknikker innen handling, samt anatomi og fysiologi.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Barn mellom 10-17 år (juniorhandlere) og voksne som vil lære mer om å vise sin hund på utstilling.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Teori

Stikkord:
Anatomi, fysiologi, teknikker, posisjoner, hjelpemidler, forsterker. Regler og retningslinjer. Tilnærming til reservert hund, bordtrening.

Arbeidsform og gjennomføring:
Powerpointpresentasjon vedr. overnevnte tema, demonstrasjon, spørsmål og diskusjoner.

2. samling
TmL: 8
Tema:
Praktiske øvelser og individuell instruksjon for handler og hund

Stikkord:
Teknikker og posisjoner for fri handling. Håndtering/berøring. Tilpassing av tempo i henhold til opprinnelse og bruksområde til den enkelte hunderase.

Arbeidsform og gjennomføring:
Prakstiske øvelser i gruppe og individuellt, som omfatter overnevnte øvelser.

Problemstillinger:
Hva passer den enkelte handler/hund? Hvilken modell av kobbel til den enkelte hund/rase? Tempo tilpassning.

3. samling
TmL: 8
Tema:
Praktiske øvelser og individuell instruksjon for handler og hund

Stikkord:
Teknikker og posisjoner for Stacking/oppstilling. Trening på bord. Frem og tilbake, samt triangel. Sammensatte øvlser.

Arbeidsform og gjennomføring:
Individuell instruksjon av deløvelser og i gruppe med sammensatte øvelser.

Problemstillinger:
Håntering, passering, forstyrrelser, Targettrening.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Powerpointpresentasjon ved instruktør, NKK regler og retningslinjer.
- Utstillings regler.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Lang og bred erfaring vedr. handling av div. raser og teknikker knyttet til dette. Instruktør er pr. i dag Landslagsleder for det Norske landslaget i juniorhandling 3 året på rad og har lang erfaring med kurs og instruksjon av ekvipasjer.

Avsluttende prøve/eksamen

Muntlig evaluering/diskusjon ved kursslutt.

Utfyllende opplysninger

På kurset har den enkelte handler og juniorhandler fått økt kunnskapen og ferdighetene. Kurset har tatt for seg grunnleggende prinsipper og teknikker innen handling, samt anatomi og fysiologi.