1404 Motorkjedesag- sikkerhetsopplæring

Godkjent for 8–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kursdeltakerne skal lære vedlikehold av motorsag og hogst med motorsag.\\
Lære at riktig vedlikehold bidrar til at farlige arbeidssituasjoner unngås.\\
Kursdeltaker får opplæring i felle- og kvisteteknikker, sikkerhet og felling under vanskelige forhold.\\
Lære sikre arbeidsmetoder og effektiv arbeidsteknikk for å forebygge yrkes- og belastningsskader.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom over 15 år (MÅ ha fylt 15 år innen første kursdag).\\
Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset
dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Vedlikehold av motorsaga

Stikkord
Sagas verneinnretninger og deres funksjon.
Riktig renhold og vedlikeholdsrutiner.
De viktigste vedlikeholdsområdene på saga.
Bensin og kjedeolje.
Filing og vedlikehold av sagkjede.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praktiske egenøvelser med veiledning i egnet verksted.

Problemstillinger
Hvordan kan ei vedlikeholdt sag bidrar til færre reparasjoner?
Hvordan kan riktig vedlikehold bidra til at farlige arbeidssituasjoner unngås?

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Hogst med motorsag

Stikkord
Sikkerhetsregler ved arbeid med motorkjedesag.
Riktig og sikre felle- og kvisteteknikker.
Bruk av arbeidsbenker.
Et aktuelt hogstopplegg.
Nedtaking av fastfelte trær og sikker bruk av hjelpeutstyr.
Kapping av stammer i spenn.
Riktig verneutstyr, bruk og vedlikehold.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori, visning og praktiske egenøvelser med veiledning.

Problemstillinger
Hva er rasjonelle og sikre arbeidsmetoder med motorsag?

3. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Hogst med motorsag (fortsettelse fra samling 2.)

Stikkord
Sikkerhetsregler ved arbeid med motorkjedesag.
Riktig og sikre felle- og kvisteteknikker.
Bruk av arbeidsbenker.
Et aktuelt hogstopplegg.
Nedtaking av fastfelte trær og sikker bruk av hjelpeutstyr.
Kapping av stammer i spenn.
Riktig verneutstyr, bruk og vedlikehold.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori, visning og praktiske egenøvelser med veiledning.

Problemstillinger
Hva er rasjonelle og sikre arbeidsmetoder med motorsag?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deltakere får bok om vedlikehold av motorsag og om hogst.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør fra Aktivt Skogbruk

Utfyllende opplysninger

Kurset gir en dokumentert sikkerhetsopplæring for bruk av motorkjedesag, i henhold til forskriften «Bruk av arbeidsutstyr» av 26. juni 1998.