1404 Motorkjedesag- sikkerhetsopplæring

Mål

Kursdeltakerne skal lære vedlikehold av motorsag og hogst med motorsag.
Lære at riktig vedlikehold bidrar til at farlige arbeidssituasjoner unngås.
Kursdeltaker får opplæring i felle- og kvisteteknikker, sikkerhet og felling under vanskelige forhold.
Lære sikre arbeidsmetoder og effektiv arbeidsteknikk for å forebygge yrkes- og belastningsskader.

Målgruppe

Ungdom over 15 år (MÅ ha fylt 15 år innen første kursdag).
Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset gir en dokumentert sikkerhetsopplæring for bruk av motorkjedesag, i henhold til forskriften «Bruk av arbeidsutstyr» av 26. juni 1998.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Vedlikehold av motorsaga

Stikkord

Sagas verneinnretninger og deres funksjon.
Riktig renhold og vedlikeholdsrutiner.
De viktigste vedlikeholdsområdene på saga.
Bensin og kjedeolje.
Filing og vedlikehold av sagkjede.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praktiske egenøvelser med veiledning i egnet verksted.

Problemstillinger

Hvordan kan ei vedlikeholdt sag bidrar til færre reparasjoner?
Hvordan kan riktig vedlikehold bidra til at farlige arbeidssituasjoner unngås?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Hogst med motorsag

Stikkord

Sikkerhetsregler ved arbeid med motorkjedesag.
Riktig og sikre felle- og kvisteteknikker.
Bruk av arbeidsbenker.
Et aktuelt hogstopplegg.
Nedtaking av fastfelte trær og sikker bruk av hjelpeutstyr.
Kapping av stammer i spenn.
Riktig verneutstyr, bruk og vedlikehold.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori, visning og praktiske egenøvelser med veiledning.

Problemstillinger

Hva er rasjonelle og sikre arbeidsmetoder med motorsag?

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Hogst med motorsag (fortsettelse fra samling 2.)

Stikkord

Sikkerhetsregler ved arbeid med motorkjedesag.
Riktig og sikre felle- og kvisteteknikker.
Bruk av arbeidsbenker.
Et aktuelt hogstopplegg.
Nedtaking av fastfelte trær og sikker bruk av hjelpeutstyr.
Kapping av stammer i spenn.
Riktig verneutstyr, bruk og vedlikehold.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori, visning og praktiske egenøvelser med veiledning.

Problemstillinger

Hva er rasjonelle og sikre arbeidsmetoder med motorsag?

Litteratur/materiell for deltakerne

Deltakere får bok om vedlikehold av motorsag og om hogst.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør fra Aktivt Skogbruk