1403 Villblomsttur

Godkjent for 4–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Planlegge og gjennomføre en tur for personer som gjerne vil lære mer om blomster og planter.
Kurset har som mål å gjøre turledere mer bevist på hva som skal til for at en tur kan gi noe til ulike deltagere.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle blomster og naturinteresserte

Innhold

1. samling
TuL: 3
Tema:
Planlegge en tur som passer for ulike deltagergrupper.

Stikkord:

 • Turmål
 • parkering
 • annonsering
 • skilting
 • fordeling av oppgaver.

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Gjennomgang av tidligere erfaringer med denne typen tur.
 • Innhenting av opplysninger fra andre om det er aktuelt.
 • Framvisning av en oversikt over planter som finnes på den aktuelle traseen.

Problemstillinger:

 • Tilgjengelighet. Får alle parkert?
 • Er det mulig å bruke offentlig kommunikasjon?
 • Hva trengs av materiell?

2. samling
TuL: 4
Tema:
Selve turen.

Stikkord:

 • Turledelse.
 • Fordeling av oppgaver.
 • Eventuell justering av planer dersom det er svært er mange eller svært få deltagere.
 • Motivere for å ta bilder.

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Gjennom gang av ulike planter og biotoper i grupper eller i fellesskap.
 • Svare på spørsmål.

Problemstillinger:
Det kan være vanskelig å nå alle dersom det blir mange deltagere.

3. samling
TuL: 3
Tema:
Oppsummering.

Stikkord:

 • Hva gikk bra?
 • Hva kan bli bedre.
 • Skrive rapport fra turen.
 • Legge inn observasjoner i Artsobservasjoner.

Arbeidsform og gjennomføring:
Samtale og praktisk arbeid gjennom å legge inn observasjoner i Artsobservasjoner.

Problemstillinger:
Det kan være nødvendig å skaffe en person som kan legge inn observasjoner.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Det er aktuelt med ulike floraer. Det er fint om flere har med floraer, slik at deltagerne kan øve seg i å bruke disse.

For lærer/instruktør:

 • Ulik botanisk litteratur.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Kunnskaper om planter i det aktuelle området. Kunnskap om innlegging av observasjoner i Artsobservasjoner.

Utfyllende opplysninger

Det vil bli flere deltagere på selve turen enn på studiearbeidet forøvrig.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.