1400 Hverdagslydighet/dressur

Godkjent for 8–22 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Hundeeierne skal få et grunnlag for grunndressur og en enklere hverdag med egen hund gjennom å praktisere diverse øvelser-
Fokusere på lære om ansvarlig hundehold.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle hundeeiere.

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Presentasjon av instruktører og deltakere.

Stikkord:
Bli kjent med ekvipasjene, alder på hund, erfaring og "hva ønsker eieren å oppnå"\ Gå teoretisk igjennom innlæring av hund. Hjelpemidler, motivasjon, bruk av belønning, når belønne. Hvilken belønning fungerer best for din hund?\

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og diskusjon. Anbefale literatur.

2. samling
TmL: 5
Tema:
Praktisk innlæring av øvelser og teori

Stikkord:
Innlæring av; når belønne, kontakttrening, sitt og bli, gå i slakt kobbel, lineføring med vendinger.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktiske øvelser (ca 15 min) - samling med teori og diskusjon, praktiske øvelser (15 min) - samling med teori og diskusjon osv.

3. samling
TmL: 5
Tema:
Repetisjon, innlæring av nye øvelser og teori

Stikkord:
Kontakttrening, sitt og bli, lineføring, gå i slakt kobel. Nytt: Innkalling, ligg og bli liggende, targeting, apport

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktiske øvelser (ca 15 min) - samling med teori og diskusjon, praktiske øvelser (ca15 min) - samling med teori og diskusjon osv

4. samling
TmL: 5
Tema:
Repetisjon, innlæring av nye øvelser og teori.

Stikkord:
Stille høyre krav til ekvipasjen. Nytt: Hinder, stå, fellessitt og fellesdekk.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktiske øvelser (ca 15 min) - samling med teori og diskusjon, praktiske øvelser (ca 15 min) samling med teori og diskusjon osv

5. samling
TmL: 5
Tema:
Repetisjon av alle øvelsene og teori

Stikkord:
Gjennomgang av alle øvelser. Motivere eieren for videre trening.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praksis. Tilbakemelding fra instruktør, og oppsummering, teori og diskusjon.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deltakere: NKKs konkurranseregler for lydighet, Internett og diverse tilgjengelig litteratur.

Lærer/instruktør: Litteratur om positiv hundedressur. Skal ha gjennomgått lignende kurs selv.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Trinn 1 instruktør. Arrangert lignende kurs, samt trent egen hund i høyere klasser i lydighet og eller bruks, RIK, jakt, agility.

Avsluttende prøve/eksamen

Instruktørene møtes og evaluerer kurset. Hva var bra og hva fungere mindre bra. Sender inn rapport til Studieforbundet natur og miljø.

Utfyllende opplysninger

En del av teorien kan gis som samtidig elektronisk kommunikasjon.