140 Frukt, bær og grønnsaker i fjellstrøk!

Godkjent for 8-12 timer  |  3-20 deltakere

Mål, læringsmål

 • Lære noen teknikker og tiltak for å forbedre mulighetene til å dyrke spiselige planter i høyereliggende strøk.
 • Lære om dyrking i varmbenk
 • Lære om dyrking i drivhus
 • Lære at riktig beskjæring av frukttrær og bærbusker gir bedre avling
 • Lære om riktig beskjæring av frukttrær og bærbusker ifht. klima
 • Lære om noen forskjellige sorter av og grunnstammer til frukttrær ifht. herdighet, vekst
 • Lære om valg av sorter
 • Lære om bruk av opphøyde bed og fiberduk mm.
 • Lære om vintertiltak (beskyttelse, dekking mm.)

Målgruppe og forkunnskaper

Hageeiere og andre som er interessert av å lære teknikker som forbedrer mulighetene til å lykkes med spiselig avling av frukttrer, bærbusker og grønnsaker i høyereliggende strøk.

Kursinnhold

 • Multimediapresentasjon: Egendyrka salat i mai på 450 møh.!
  Lær å lage din egen varmbenk og å dyrke ivarmbenk og opphøyde ("kall") bed med fiberduk.
  Gjennomgang av noen grønnsakssorter som passer å dyrke i varmbenk.
  Erfaringsdeling med deltakerne/erfaringer og tips.

 • Frukttrær og bærbusker - forskjellige typer, sorter, beskjæring og stell. Vinterbeskyttelse av trær for å unngå skader. Praktisk-teoretisk kurs v. en gartner.

 • Drivhusdyrking:

 • Vi besøker en hage (i Vang) og ser på drivhus og hva som dyrkes der og hvordan.

 • Skadedyr i drivhus og hvordan takle de.

 • Erfaringsdeling med deltakernes egne erfaringer og tips.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Studiesirkel (delvis med lærer)

Lenker til eksempler på kursprogram

Læringsressurser

 • Multimediapresentasjon og tilhørende hjelpemidler
 • Beskjæringsverktøy,
 • Passende objekter å bruke til kurs med praktisk arbeid og befaring.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.