140 Frukt, bær og grønnsaker i fjellstrøk!

Godkjent for 8–12 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Lære noen teknikker og tiltak for å forbedre mulighetene til å dyrke spiselige planter i høyereliggende strøk.
 • Lære om dyrking i varmbenk
 • Lære om dyrking i drivhus
 • Lære at riktig beskjæring av frukttrær og bærbusker gir bedre avling
 • Lære om riktig beskjæring av frukttrær og bærbusker ifht. klima
 • Lære om noen forskjellige sorter av og grunnstammer til frukttrær ifht. herdighet, vekst
 • Lære om valg av sorter
 • Lære om bruk av opphøyde bed og fiberduk mm.
 • Lære om vintertiltak (beskyttelse, dekking mm.)

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hageeiere og andre som er interessert av å lære teknikker som forbedrer mulighetene til å lykkes med spiselig avling av frukttrer, bærbusker og grønnsaker i høyereliggende strøk.

Innhold

Multimediapresentasjon:

 • Egendyrka salat i mai på 450 møh.! Lær å lage din egen varmbenk og å dyrke ivarmbenk og opphøyde ("kall") bed med fiberduk. Gjennomgang av noen grønnsakssorter som passer å dyrke i varmbenk. Erfaringsdeling med deltakerne/erfaringer og tips.
 • Frukttrær og bærbusker - forskjellige typer, sorter, beskjæring og stell. Vinterbeskyttelse av trær for å unngå skader. Praktisk-teoretisk kurs v. en gartner.

Drivhusdyrking:

 • Vi besøker en hage (i Vang) og ser på drivhus og hva som dyrkes der og hvordan.
 • Skadedyr i drivhus og hvordan takle de.
 • Erfaringsdeling med deltakernes egne erfaringer og tips.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

 • Multimediapresentasjon og tilhørende hjelpemidler
 • Beskjæringsverktøy,
 • Passende objekter å bruke til kurs med praktisk arbeid og befaring.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (delvis med lærer)

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.