1398 Turlederkurs i kano

Mål:

Gi ledere og rovere et bedre grunnlag for å ta med troppen/roverlaget på kanotur på flattvann. Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om padleteknikk, turplanlegging, ledelse og sikkerhet.

Målgruppe:

Ledere og rovere

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Det er fordelaktig å legge opp til en langhelg med kano på tur med overnatting ute. For å gjøre planenen mulig å gjennomføre med dagssamlinger, beskrives hver dag som en samling her.

1. samling

Timer med lærer: 9

Timer uten lærer: 5

Tema:

Kano, padleteknikk og sikkerhet

Stikkord:

Om kano og kanoåre. Grunnleggende teknikk og sikkerhet.

Arbeidsform og gjennomføring:

Samlingen gjennomføres på og ved vann. Det veksles mellom instruksjon og arbeid i mindre grupper med veileder.

Problemstillinger:

Refleksløype
Teoriøkt om åre, kanoform
Lasting, sjøsetting, ombordstigning og sittestilling
Padleteknikk (fram, J, vifte, heng/brekk, vrikke og 8-tall og støttetak)
Turplanlegging og sikkerhet
Redning ”kano over kano”
Kanohuk
Leirbål m/kanohistorier

2. samling

Timer med lærer: 9

Timer uten lærer: 5

Tema:

Turplanlegging med bruk av ramme og lek

Stikkord:

Turplanlegging. Temaramme. Kanoleker.

Arbeidsform og gjennomføring:

Samlingen gjennomføres på og ved vann. Det veksles mellom instruksjon og arbeid i mindre grupper med veileder.

Problemstillinger:

Planlegging av kanotur
Kanotur med lekepauser
Temaleirbål

3. samling

Timer med lærer: 7

Timer uten lærer: 3

Tema:

Kanohistorie og vedlikehold av kano.

Stikkord:

Kanohistorie. Kanoleker. Vedlikehold av kano. Bruk av temaramme.

Arbeidsform og gjennomføring:

Samlingen gjennomføres på og ved vann. Det veksles mellom instruksjon og arbeid i mindre grupper med veileder.

Problemstillinger:

Morgensamling med tema
Refleksløype
Kanoløype om kanoens histore
Kanolek
Vedlikehold av kano

Litteratur/materiell for deltakerne:

Speiderboka.
Sjekkliste for speidere på tur.

Krav til lærer/instruktør:

Har gjennomført kanokurs på høyere nivå, f.eks. Fossekallen (NSF) eller Aktivitetslederkurset (NPF), og grunntreningen i Norges speiderforbund.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Speiderboka. Path of the Paddle - Bill Mason
Song of the Paddle - Bill Mason

Opplegg for evaluering:

Tilbakemelding fra deltakerne samles inn i to omganger. Det gjøres først en muntlig evaluering ved kursets slutt for å få tak i den umiddelbare følelsen. Et evalueringsskjema sendes ut til deltakerne litt etter kurset for å få litt fyldigere tilbakemelding etter alt har sunket inn. Veilederne foretar også en evaluering ved kursets slutt.