1398 Turlederkurs i kano

Godkjent for 8–38 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi ledere og rovere et bedre grunnlag for å ta med troppen/roverlaget på kanotur på flattvann. Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om padleteknikk, turplanlegging, ledelse og sikkerhet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ledere og rovere

Innhold

1. samling
TmL: 9
TuL: 5
Tema:
Kano, padleteknikk og sikkerhet

Stikkord:
Om kano og kanoåre. Grunnleggende teknikk og sikkerhet.

Arbeidsform og gjennomføring:
Samlingen gjennomføres på og ved vann. Det veksles mellom instruksjon og arbeid i mindre grupper med veileder.

Problemstillinger:
Refleksløype\ Teoriøkt om åre, kanoform\ Lasting, sjøsetting, ombordstigning og sittestilling\ Padleteknikk (fram, J, vifte, heng/brekk, vrikke og 8-tall og støttetak)\ Turplanlegging og sikkerhet\ Redning ”kano over kano”\ Kanohuk\ Leirbål m/kanohistorier

2. samling
TmL: 9
TuL: 5
Tema:
Turplanlegging med bruk av ramme og lek

Stikkord:
Turplanlegging. Temaramme. Kanoleker.

Arbeidsform og gjennomføring:
Samlingen gjennomføres på og ved vann. Det veksles mellom instruksjon og arbeid i mindre grupper med veileder.

Problemstillinger:
Planlegging av kanotur\ Kanotur med lekepauser\ Temaleirbål

3. samling
TmL: 7
TuL: 3
Tema:
Kanohistorie og vedlikehold av kano.

Stikkord:
Kanohistorie. Kanoleker. Vedlikehold av kano. Bruk av temaramme.

Arbeidsform og gjennomføring:
Samlingen gjennomføres på og ved vann. Det veksles mellom instruksjon og arbeid i mindre grupper med veileder.

Problemstillinger:
Morgensamling med tema\ Refleksløype\ Kanoløype om kanoens histore\ Kanolek\ Vedlikehold av kano

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deltakere: Speiderboka. Sjekkliste for speidere på tur.

Lærere: Speiderboka. Path of the Paddle - Bill Mason. Song of the Paddle - Bill Mason

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Har gjennomført kanokurs på høyere nivå, f.eks. Fossekallen (NSF) eller Aktivitetslederkurset (NPF), og grunntreningen i Norges speiderforbund.

Utfyllende opplysninger

Det er fordelaktig å legge opp til en langhelg med kano på tur med overnatting ute. For å gjøre planenen mulig å gjennomføre med dagssamlinger, beskrives hver dag som en samling her.

Tilbakemelding fra deltakerne samles inn i to omganger. Det gjøres først en muntlig evaluering ved kursets slutt for å få tak i den umiddelbare følelsen. Et evalueringsskjema sendes ut til deltakerne litt etter kurset for å få litt fyldigere tilbakemelding etter alt har sunket inn. Veilederne foretar også en evaluering ved kursets slutt.