1397 Konkuranserettet Lydighet

Godkjent for 8–20 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Ekvipasjene skal hjelpes med innlæringen i de forskjellige øvelsene de trenger hjelp til, enten kl. 1,2,3 eller i elite. Eller videreutvikle allerede innlærte øvelser. Sluttmål eller 3 Lag samlinger er opplæring for å delta på Klubbmesterskap i Norsk Rottweilerklubb i den aktuelle klassen for hver enkelt deltaker.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som vil konkurrere og/eller lære mer om lp trening og dens øvelser.

Innhold

Kurset tar utgangspunkt ekvipasjens ståsted. Ekvipasjene skal hjelpes med innlæringen i de forskjellige øvelsene de trenger hjelp til, enten kl. 1,2,3 eller i elite. Eller videreutvikle allerede innlærte øvelser. Sluttmål eller 3 Lag samlinger er opplæring for å delta på Klubbmesterskap i Norsk Rottweilerklubb i den aktuelle klassen for hver enkelt deltaker.

1. samling
TmL: 4
Tema:
Teoretisk gjennomgang av regelverk og øvelser i alle klasser.

Stikkord:
Hjelpemidler, motivasjon, bruk av belønning. Når belønne presist? Hva slags belønning fungerer på den enkelte hund? Konsentrasjon under nyinnlæring, eliminere bort evt forstyrrelser. Konkurranserutiner.

Arbeidsform og gjennomføring:
Instruktør foreleser og har dialog med deltakerne.

2. samling
TmL: 8
Tema:
Gjennomgang av hver ekvipasje. Hvor er hver enkelt på treningsstigen. Kontakttrening. Fri ved fot.

Stikkord:
Instruktør jobber med en og en ekvipasje utfra hver enkelts nivå. Demonstrere flere måter å lære inn øvelsene.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk og teoretisk undervisning av instruktør.

3. samling
TmL: 8
Tema:
Videre trening og perfeksjonering av fri ved fot. Men forskjellig og økende vansklighetsgrad. Legger inn vendinger og gangarts endringer.

Stikkord:
Instruktøren utfordrer ekvipasjen slik at problemområder blir fokusert på/dukker opp.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk og teoretisk undervisning av instruktør. Instruktør viser øvelsene med egen hund.

Problemstillinger:
Instruktør må holde motivasjon til ekvipasjen oppe når hun pirker og perfeksjonerer på fri ved fot.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltaker: NKK regelverk for LP.
For lærer: Konkurranse reglement. Tilgjengelig litteratur.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Instruktør utdanning trinn 1. Og være aktiv elite utøver med egen hund. Bred og lang erfaring med slike kurs.

Utfyllende opplysninger

Det arbeides med en og en hund og fører, man tar utgangspunkt i hva de ønsker å jobbe med. Bruke forskjellige innlæringsmetoder som fører fram til en perfekt øvelse. Man jobber kun med positiv forsterkning som lek eller godbit.