1393 Vestlandsseminar

Mål:

Målet er å skolere ungdom i Vestlandsregionen på fagfelt som berører deres region, deriblant vindkraft, samferdsel og fjorder.
I tillegg er det et mål at ved å samles som en region, vil man få en tilhørighetsfølelse om noe felles og kan motivere og engasjere ungdom til å være aktive der de bor, og at dette er noe som gjelder dem lokalt på vestlandet.

Målgruppe:

Ungdom på Vestlandet fra 14-20 år

Antall deltakere:

Det beregnes 25-30 deltagere

1. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 1

Tema:

Vindkraft og verving

Stikkord:

Fordeler og ulemper med vindkraft, bruk av energien, erstatning av fossil energi, vindkraft i praksis, vurdering av vindparker.
Verving, økt engasjement og støtte, bevisst ungdom.

Arbeidsform og gjennomføring:

Det vil bli holdt et foredrag fra en ekstern gjest fra et vindkraft selskap, enten Midtfjellet eller Solvind. Natur og Ungdom sentralt arbeider med å vurdere vindparker for å se om de er forsvarlige å bygge med tanke på effektivitet og hvilke naturverdier som må tas hensyn til, så vi holder et foredrag om hvordan vi vurderer vindparker og hva vi ser etter når det gjøres. Det vil bli et opplegg rundt verving, om hvorfor og hvordan man verver.

Problemstillinger:

Trenger vi mer vindkraft, og hvordan vil det berøre vårt naturlandskap? Hvordan skal vi få en bærekraftig framtid, med dagens energibehov?

2. samling

Timer med lærer: 5

Timer uten lærer: 3

Tema:

Samferdsel og organisasjonsarbeid

Stikkord:

Hvordan jobbe for bedre kollektivtilbud, reduserte priser, flere avganger, påvirke politikere, tilrettelegging for kollektivtrafikk, redusert privatbilisme, klimagassutslipp.

Arbeidsform og gjennomføring:

Eksterne og interne (fra Natur og Ungdom sentralt) gjester, vil bli invitert til å holde foredrag om hvordan bytrafikken kan bedres og hvilke alternativer vi har. Det vil bli lagt inn mulighet for å aksjonere i sentrum, og prøve å avtale møte med byråd for miljø og utvikling i Bergen og ordføreren, da de har sagt at de er interessert i å møte oss.

Problemstillinger:

Hvordan kan man tilrettelegge for økt bruk av kollektivtrafikk i hverdagen, og mindre bruk av privatbilismen?

3. samling

Timer med lærer: 5

Timer uten lærer: 2

Tema:

Fjorder

Stikkord:

Naturvern, fjordeponi, gruvedrift, fiske, ressurser

Arbeidsform og gjennomføring:

Miljødepartementet kommer og skal snakke om deres syn på vern av fjorder. Det vil bli skrevet en felles uttalelse fra de aktuelle Vestlandsfylkene om vern av norske fjorder.

Problemstillinger:

Hvordan skal man ta vare på de norske fjordene, med den utviklingen av gruveindustrien har idag?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Natur og Ungdom har egne hefter og flyere, samt informasjon på nett som oppdateres og brukes hyppig. Disse er knyttet opp til temaene vi arbeider med under kurset. Til organisasjonsarbeid har vi utarbeidet en egen "Aktivistens Håndbok" som er til god nytte til arbeid i lokallag.

Krav til lærer/instruktør:

Kunnskap og erfaring innen de aktuelle temaene, og være forståelig for å treffe ungdom i ung alder.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Instruktørene skal ha et oppdatert nyhetsbilde, og kilder som kan støtte opp om informasjonen som gis. Det kan være aktuelt å bruke vår egen informasjonsbank (materiell og nettside) til støtte.

Opplegg for evaluering:

Etter kurset vil arrangørene samles og gå gjennom kurset og programmet time for time for å evaluere hva som gikk bra, dårlig, og hva som kunne blitt gjort bedre, slik at man kan ta med seg erfaringene til neste kurs. Deltagerne vil også få muligheten til å si deres mening anonymt gjennom et evalueringsskjema, slik at arrangørene kan få et bilde av hvordan kurset ble opplevd fra deltagerne.