1391 Fuglekjennskap for barn og voksne

Godkjent for 4–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Gi deltakerne kunnskaper om de vanligste fuglene.
 • Gi gode opplevelser og holdninger til å ta vare på naturen.
 • Styrke rekrutteringen til Birdlife.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Voksne med barn.

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Fugler på foringsplassen

Stikkord:

 • Standfugler, trekkfugler som besøker fuglebrettet.
 • Observasjon

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Vise bilder, preparater, fargelegge ferdige tegninger.
 • Litt om foring.
 • Ut med kikert, trening i å observere.

2. samling
TmL: 2
Tema:
Fuglekasser

Stikkord:

 • Småfugler som ruger i kasser
 • Kassesnekring

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Bilder, preparater, fargelegging, hvorfor fuglekasser, hvor og hvordan.
 • Ulike kasser.
 • Aktivitet: Snekre kasser

3. samling
TmL: 2
Tema:
Fugler i dammer og våtmark

Stikkord:
Andefugler, dykkere, vadefugler

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Bilder, preparater.
 • Befaring til dammer og våtmark.
 • Observasjon: Bruk av kikkert og teleskop.

4. samling
TmL: 2
Tema:
Fuglesang og litt om NOF, tidsskrifter og bøker

Stikkord:

 • Hvorfor synger de?
 • Lyder og sang til ulike formål.
 • Sangen til de vanligste fuglene.

Arbeidsform og gjennomføring:

 • CD med fuglesang.
 • Lytting ute.
 • Observasjon.
 • Avslutning med info om NOF og hjelpemidler

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Enkelt kurshefte laget av læreren.

For lærer/instruktør:

 • Håndbøker
 • CD
 • helt nytt kurshefte utgitt av tidsskriftetFuglevennen, forfattere Trond Vidar Vedum og Roar Solheim 
 • boka Fuglekasser og fugleforing av Trond Vidar Vedum.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Pedagogiske ferdigheter og har kunnskap om fugler.