1391 Fuglekjennskap for barn og voksne

Mål:

Gi deltakerne kunnskaper om de vanligste fuglene. Gi gode opplevelser og holdninger til å ta vare på naturen. Styrke rekrutteringen til Norsk Ornitologisk Forening.

Målgruppe:

Voksne med barn.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Fugler på foringsplassen

Stikkord:

Standfugler, trekkfugler som besøker fuglebrettet. Observasjon

Arbeidsform og gjennomføring:

Vise bilder, preparater, fargelegge ferdige tegninger. Litt om foring. Ut med kikert, trening i å observere.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Fuglekasser

Stikkord:

Småfugler som ruger i kasser, kassesnekring

Arbeidsform og gjennomføring:

Bilder, preparater, fargelegging, hvorfor fuglekasser, hvor og hvordan. Ulike kasser. Aktivitet: Snekre kasser

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Fugler i dammer og våtmark

Stikkord:

Andefugler, dykkere, vadefugler

Arbeidsform og gjennomføring:

Bilder, preparater. Befaring til dammer og våtmark. Observasjon: Bruk av kikkert og teleskop.

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Fuglesang og litt om NOF, tidsskrifter og bøker

Stikkord:

Hvorfor synger de? Lyder og sang til ulike formål. Sangen til de vanligste fuglene.

Arbeidsform og gjennomføring:

CD med fuglesang. Lytting ute. Observasjon. Avslutning med info om NOF og hjelpemidler

Litteratur/materiell for deltakerne:

Enkelt kurshefte laget av læreren.

Krav til lærer/instruktør:

Pedagogiske ferdigheter og har kunnskap om fugler.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Håndbøker, CD, helt nytt kurshefte utgitt av tidsskriftet Fuglevennen, forfattere Trond Vidar Vedum og Roar Solheim og boka Fuglekasser og fugleforing av Trond Vidar Vedum.

Opplegg for evaluering:

Våtmarksgruppa vurderer kurset for eventuelt justering av senere kurs.