139 Humler i samspill med natur og hage

Godkjent for 10-12 timer  |  3-20 deltakere

Mål, læringsmål

 • Deltakerne får gjennom teori, praksis og oppleving ny kunnskap om humler, ved å lære om forskjellige arter, hvor de lever og hva de lever av.
 • De lærer å lage og innrede humlekasse.
 • De lærer hvordan hage-eiere kan hjelpe humlene.
 • De lærer om humlevennlige planter i naturen, hagen og i blomsterenga.

Målgruppe og forkunnskaper

Hage-eiere og andre som er interessert i humler og å bidra til å gjøre omgivelsene mer humlevennlige. Ingen forkunnskap.

Kursinnhold

 • Foredrag med lysbilder om humler og humlekunnskap
 • forskjellige arter og deres levevilkår
 • hva kan vi gjøre for å hjelpe humlene
 • humlevennlige planter
  mm.

 • Bygging og innredning av humlekasser

 • Hagevandring med vårblomstring

 • klarer vi å identifisere noen humlearter her?

 • hvilke humlevennlige planter finner vi her?

 • hva i denne hage er spesielt humlevennlig?

 • hva kunne gjort hagen mer humlevennlig?

 • Ekskursjon: engvandring, der vi besøker forskjellige typer enger.

 • hvorfor trenger vi blomsterenger?

 • blomsterenga og humlene

 • hvilke humler trives på forskjellige typer eng?

 • klarer vi å identifisere noen humlearter?

 • se på planter i naturen som humlene trenger/liker

 • hvordan ta vare på enga og humlene?

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Studiesirkel (delvis med lærer)

Ekskursjoner (hage- og engvandringer)

Lenker til eksempler på kursprogram

Læringsressurser

 • Multimediapresentasjon
 • Prefabrikerte sett til humlekasser
 • Verktøy
 • Materialer for å innrede humlekassene
 • Humlelitteratur og flora for bruk i felt

Eventuelle merknader

Humleforedrag og veiledning til å bygge humlekasser I samarbeid med Humleklubben på Beitostølen.
Engvandring med vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzensberger.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.