139 Humler i samspill med natur og hage

Godkjent for 10–12 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Deltakerne får gjennom teori, praksis og oppleving ny kunnskap om humler, ved å lære om forskjellige arter, hvor de lever og hva de lever av.
 • De lærer å lage og innrede humlekasse.
 • De lærer hvordan hage-eiere kan hjelpe humlene.
 • De lærer om humlevennlige planter i naturen, hagen og i blomsterenga.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hage-eiere og andre som er interessert i humler og å bidra til å gjøre omgivelsene mer humlevennlige. Ingen forkunnskap.

Innhold

Foredrag med lysbilder om humler og humlekunnskap

 • forskjellige arter og deres levevilkår
 • hva kan vi gjøre for å hjelpe humlene
 • humlevennlige planter mm.
 • Bygging og innredning av humlekasser

Hagevandring med vårblomstring

 • klarer vi å identifisere noen humlearter her?
 • hvilke humlevennlige planter finner vi her?
 • hva i denne hage er spesielt humlevennlig?
 • hva kunne gjort hagen mer humlevennlig?

Ekskursjon: engvandring, der vi besøker forskjellige typer enger.

 • hvorfor trenger vi blomsterenger?
 • blomsterenga og humlene
 • hvilke humler trives på forskjellige typer eng?
 • klarer vi å identifisere noen humlearter?
 • se på planter i naturen som humlene trenger/liker
 • hvordan ta vare på enga og humlene?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

 • Multimediapresentasjon
 • Prefabrikerte sett til humlekasser
 • Verktøy
 • Materialer for å innrede humlekassene
 • Humlelitteratur og flora for bruk i felt

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (delvis med lærer)
Ekskursjoner (hage- og engvandringer)

Utfyllende opplysninger

Humleforedrag og veiledning til å bygge humlekasser I samarbeid med Humleklubben på Beitostølen.
Engvandring med vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzensberger.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.