1388 Arbeid i skogen

Godkjent for 8–9 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Bli kjent med arbeidsoppgaver i skogen.
Kunnskaper:

 • Lære det tekniske ved bruk av motorsag og øks (vedlikehold, sliping).
 • Få grunnlggende kunnskap om rasjonelyt og miljøvnnlig drift i skogen

Ferdigheter:

 • Få en innføring i bruk av skogsredskap som øks og motorsag.

Holdninger:

 • Lære sikkerhet ved bruk av redskap.
 • Lære å samarbeide.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakarar på 4H Storkurs - alle aldrar

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Fellessamling og introduksjon av kurset.

Stikkord:

 • Bli kjent.
 • Teori innendørs.
 • Hva må en ha av klær og utstyr?

Arbeidsform og gjennomføring:
Planlegging og diskusjon

Problemstillinger:

 • Har alle det en trenger av utstyr?
 • Må en tilrettelegge spesielt med tanke på funksjonsnedsetting eller matallergi?

2. samling
TmL: 2
Tema:
Motorsag og andre aktuelle arbeidsredskap.

Stikkord:

 • sikkerhet
 • vedlikehold
 • i bruk/teknikk

Arbeidsform og gjennomføring:
Demonstrasjon og litt mekking

Problemstillinger:
Hvordan fungerer utstyret vi bruker i skogen?

3. samling
TmL: 2
Tema:
Hogst og ungskogpleie

Stikkord:

 • teknikk
 • teori om skogsbruk

Arbeidsform og gjennomføring:
Demonistrasjon og litt prøving -ute i skogen

Problemstillinger:

 • Hvorfor hogge ungskog?
 • Hvordan bruke utstyret?
 • Hvordan planlegge et oppdrag? (for eks. felle et tre)

4. samling
TmL: 3
Tema:
Bli kjent med skogen som arbeidsplass.

Stikkord:

 • bruke den kunnskapen deltakerne har lært på kurset
 • samarbeide
 • erfare

Arbeidsform og gjennomføring:
løse praktiske oppgaver sammen med en veileder

Problemstillinger:

 • Hvordan er en arbeidsdag for en skogsarbeider?
 • Hvilke ferdigheter må en ha?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For lærer/instruktør:

 • www.skogbruk.no

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Må ha godkjent sikkerhetskurs for motorsag og skogbruk, samt god pedagogisk og fagleg kompetanse.