1388 Arbeid i skogen

Mål:

Bli kjent med arbeidsoppgaver i skogen.

  • Kunnskaper: Lære det tekniske ved bruk av motorsag og øks (vedlikehold, sliping). Få grunnlggende kunnskap om rasjonelyt og miljøvnnlig drift i skogen
  • Ferdigheter: Få en innføring i bruk av skogsredskap som øks og motorsag.
  • Holdninger: Lære sikkerhet ved bruk av redskap. Lære å samarbeide.

Målgruppe:

Deltakarar på 4H Storkurs - alle aldrar

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Fellessamling og introduksjon av kurset.

Stikkord:

Bli kjent. Teori innendørs. Hva må en ha av klær og utstyr?

Arbeidsform og gjennomføring:

Planlegging og diskusjon

Problemstillinger:

Har alle det en trenger av utstyr? Må en tilrettelegge spesielt med tanke på funksjonsnedsetting eller matallergi?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Motorsag og andre aktuelle arbeidsredskap.

Stikkord:

- sikkerhet
- vedlikehold
- i bruk/teknikk

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon og litt mekking

Problemstillinger:

Hvordan fungerer utstyret vi bruker i skogen?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Hogst og ungskogpleie

Stikkord:

- teknikk
- teori om skogsbruk

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonistrasjon og litt prøving -ute i skogen

Problemstillinger:

Hvorfor hogge ungskog?
Hvordan bruke utstyret?
Hvordan planlegge et oppdrag? (for eks. felle et tre)

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Bli kjent med skogen som arbeidsplass.

Stikkord:

- bruke den kunnskapen deltakerne har lært på kurset
- samarbeide
- erfare

Arbeidsform og gjennomføring:

- løse praktiske oppgaver sammen med en veileder

Problemstillinger:

Hvordan er en arbeidsdag for en skogsarbeider?
Hvilke ferdigheter må en ha?

Krav til lærer/instruktør:

Må ha godkjent sikkerhetskurs for motorsag og skogbruk, samt god pedagogisk og fagleg kompetanse.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

www.skogbruk.no

Opplegg for evaluering:

Felles evalueringsskjema