1384 Friluftsliv i praksis

Godkjent for 8–21 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Lære å praktisere enkelt friluftsliv, og de forskjellige momentene beskrevet i samlingene rundt enkelt friluftsliv.
- Øke kunnskapen til hver enkelt om friluftsliv.
- Åpne for muligheten for å bedrive enkelt friluftsliv, selv med funksjonshemming.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom og voksne med eller som har noen som har funksjonshemming.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Bli kjent

Stikkord:
Gå igjennom kravene til gjennomføring. Bli litt kjent.

 • Hvilket nivå har hver deltaker?
 • Hvilke muligheter har hver enkelt deltaker?
 • Har noen kompetanse som kan benyttes under kurset.

Arbeidsform og gjennomføring:
Dra ut til et nærliggende område. Gå igjennom kravene til gjennomføring. Kartlegging

Problemstillinger:

 • Hvilke krav har de forskjellige?
 • Hvor langt kan vi dra?
 • Hvilket utstyr trenger vi?
 • Hvordan løses mangel på utstyr?
 • Når tid på året gjennomføres dette?
 • Hvordan ta seg frem i naturen?

2. samling
TmL: 4
Tema:
Bekledning

Stikkord:

Kort oppsummering av forrige samling, og vedrørende værforhold, med tanke på hvor dagens tur går. 

 • Lære seg å kle seg riktig, og ha med det som du vil få behov for, basert på dagens turmål.
 • La hver deltaker kle seg basert på kunnskap, kontroller og rett opp.
 • Gjennomfør en enkel tur med aktivitet, la deltakerne erfare hvordan riktig bekledning fungere.
 • Planlegge mot en hel dag ute.

Arbeidsform og gjennomføring:
Samles, og diskuter bekledningen hver har på. Dra ut og test den påtatte bekledning.

Problemstillinger:

 • Kunnskap til hver enkelt?
 • Mangel på riktig klær?
 • Kle seg riktig, basert på vær?
 • Ekstra bekledning med?
 • Holde seg varm og tørr ut over dagen?
 • Riktig aktivitet, basert på bekledningen?

3. samling
TmL: 3
Tema:
Pakking av personlig utstyr

Stikkord:

Kort oppsummering av forrige samling, og vedrørende værforhold, med tanke på hvor dagens tur går.

 

 • Pakke i sekk, eller pulk. La hver deltaker pakke hver sin sekk basert på egen kunnskap.
 • Ha med eget utstyr og mat for en hel dag ute. Ved ankomst ute, gå gjennom sekkene etc. i plenum, la deltakerne erfare med å forsøke selv først.
 • Planlegge mot en hel dag ute.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk gjennomføring, Dra på tur med sekk etc.

Problemstillinger:

 • Hva trenger man?
 • Varmt/kaldt ute?
 • Tørt/ vått?
 • Ekstra klær?
 • Mye utstyr?
 • Har man med det man virkelig trenger?
 • Lang tur?
 • Vekt?
 • Pulk?

4. samling
TmL: 4
Tema:
Gjøre opp ild

Stikkord:
Kort oppsummering av forrige samling, og vedrørende værforhold, med tanke på hvor dagens tur går.

 • Demonstrere for deltakerne hvordan enkelt gjøre ild. La de selv forsøke etterpå
 • Hva kan man bruke ild/bål til? Holde varmen, tørke klær og lage mat.
 • Tidsbruken på å gjøre opp ild som skal holde ut dagen.
 • Planlegge mot en hel dag ute.

Arbeidsform og gjennomføring:
Demonstrering og praktisk gjennomføring

Problemstillinger:

 • Årstid?
 • Brannfare og sikkerhet?
 • Finner man brennsel ute?
 • Må dette fraktes ut?
 • Hvor lang tid går det å gjøre opp ild?
 • Brennsels mengde?

5. samling

TmL: 2
Tema:
Leir og utstyr

Stikkord:
Kort oppsummering av forrige samling, og vedrørende værforhold, med tanke på hvor dagens tur går.

 • Bruk gjerne leirsted som er brukt på tidligere samlinger, om mulig. Bruk det man lærte de 4 første samlingene.
 • Plassering av leir i forhold til vær og vind, plassering av sitteplass i forhold til ildsted.
 • Planlegge mot en hel dag ute.

Arbeidsform og gjennomføring:
Demostrasjon av leiren som er laget for dagen, diskusjon av forbedringer.\ Gjør endring basert på forbedringene.

Problemstillinger:

 • Vindretning i forhold til temperatur?
 • Plassering av ildsted pga. røyk?
 • Forsøppling?
 • Utstyrsplassering i leir?
 • Oppholdsplass/sittested med tanke på funksjonshemmedes bevegelsesfrihet?
 • Aktiviteter for å holde stand i leiren?
 • Ta vare på utstyret?

6. samling
TuL: 5
Tema:
Etablering av leir. Evaluering.

Stikkord:

 • Leir og utstyrsstell.
 • Evaluering av kurset.
 • Ettablere dagsleir, orden,utstyrsbehov.
 • Plassering av ildsted, matlaging utendørs.
 • Opprydning av leir og rengjøring av utstyr.
 • Bruke den kunnskapen som er blitt tilegnet under kurset.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk gjennomføring av leiretablering med evaluering i plenum

Problemstillinger:

 • Vær?
 • Lengde av turen?
 • Forsøppling?
 • Rydde leiren helt?
 • Rengjøring av utstyr ute i naturen?
 • Holde humøret hele dagen?
 • Lek/aktivitet som holder deg varm og tørr?
 • Ansvar for de forskjellige momentene?
 • Evaluere de forskjellige momentene?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For lærer/instruktør:
- 4H-heftet "Friluftsliv"

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfaring fra friluftsliv, fordel med kunnskap rundt funksjonshemmede.

Utfyllende opplysninger

Studieplanen tar for seg noen forskjellige hovedtemaer for hver samling, mens noen av temaene vil naturlig bli tatt frem for praktisk gjennomføring og øvelser på andre samlinger igjennom denne studieringen.
Hver samling starter med en kort oppsummering av forrige samling, og vedrørende værforhold, med tanke på hvor dagens tur går, og hvilke tema man skal øve litt ekstra på. Det er svært viktig å ha fokus på mulighetene selv om noen har en funksjonshemminger, og ikke begrensninger.
Opplæringen er med bakgrunn i 4H-heftet Friluftsliv s. 16-29