1383 Skogbruk - lære motorsag

Godkjent for 8–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Få opplæring i felle- og kvisteteknikker, sikkerhet og felling under vanskelige forhold.
- Lære sikre arbeidsmetoder og effektiv arbeidsteknikk.
- Forebygge yrkes- og belastningsskader.

Kurset gir sikkerhetsopplæring i bruk av motorkjedesag, i henhold til forskriften «Bruk av arbeidsutstyr » av 26. juni 1998.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Senior i 4H

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Dokumentert opplæring i motorsag og ryddesag.

Stikkord:
Sikkerhetsregler ved arbeid med motorkjedesag.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori i klasserom og praksis i verksted om vedlikeholdet.

Problemstillinger: 

Regler for verneutstyr. Hvilken type verneutstyr kreves å ha på seg når man jobber med motorsag? Hvilke sikkerhetsinnretninger finnes på selve sagen? Vedlikehold av sag dvs: filing, renhold.

2. samling
TmL: 7
Tema:
Grunnopplæring i bruk av motorsag. Hogstteknikk.

Stikkord:
Riktig og sikre felle- og kvisteteknikker. Bruk av arbeidsbenker. Riktig verneutstyr, bruk og vedlikehold.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk gjennomføring i skogen. Alle deltakere får forsøke seg på teknikkene som er nevnt ovenfor. Første del av dagen vil grunnopplæring av bruk av motorsag bli vektlagt. Senere vil temaet bli hogstteknikk.

Problemstillinger:
Hvordan fylle bensin og olje? Hvordan starte sagen? Felling av tre hvordan gjøre dette på en trygg måte. Kvisting av treet. Fremgangsmåter. Hvilket utstyr/hjelpemidler har man for sikker felling?

3. samling
TmL: 4
Tema:
Hogstteknikk

Stikkord:
Nedtaking av fastfelte trær og sikker bruk av hjelpeutstyr. Kapping av stammer i spenn. Et aktuelt hogstopplegg. Oppsummering

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk gjennomføring i skogen. Man fortsetter videre fra andre prakisdag. Etter to dager i skogen er målet at kandidatene kan ha et nivå som gjør dem i stand til å foreta felling og kvisting på egen hånd. Mengdetrening med instruktør til stede for å trene inn riktig arbeidsteknikk.

Problemstillinger:
Felling av større trær. Faremomenter ved felling av tre (vind, greiner, felleretning mm). Å foreta felling og kvisting på egen hånd. Mengdetrening med instruktør til stede for å trene inn riktig arbeidsteknikk. Være i stand til å se sine egne begrensninger med motorsag etter endt kurs.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakere:
- www.skogkurs.no
- Sag og verneutstyr.

For lærer/instruktør:
- www.skogkurs.no

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Lærer i motorsag (Godkjent instruktør er forespurt dvs. lektor i naturbruk fra naturbruksskole)

Utfyllende opplysninger

Kurset gir sikkerhetsopplæring i bruk av motorkjedesag, i henhold til forskriften «Bruk av arbeidsutstyr » av 26. juni 1998.
På kurset benytter deltakerne sin egen sag og eget verneutstyr.