1380 Hagedesign

Godkjent for 8–17 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Se på prinsipper for hagedesign og hvordan vi ut fra disse prinsippene kan lage vårt eget uttrykk.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle hageinteresserte.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Planlegging av hagen

Stikkord
Hageplan
Hvilke behov har vi
Hagens rom
Sammenheng hus-hage

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag og gruppearbeid

Problemstillinger
Hvordan vil jeg at hagen min skal bli?

2. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Utegulv

Stikkord
Plen
Fast dekke
Grus
Vann

Arbeidsform og gjennomføring
Gruppearbeid

Problemstillinger
Hvilke gulv passer i min hage?

3. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Veggene i hagen. Terrengforskjeller

Stikkord
Gjerde
Pergola
Hekk
Mur
Trapp

Arbeidsform og gjennomføring
Gruppearbeid

Problemstillinger
Hvilke vegger egner seg i min hage?

4. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Interessante hager med spesiell utforming. Hvilke planter hvor?

Stikkord
Jord
Sol
Skygge

Arbeidsform og gjennomføring
Hagevandring

Problemstillinger
Deltakerne lager sine egne.:

5. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Interessante hager med spesiell utforming. Hvilke planter hvor?

Stikkord
Jord
Sol
Skygge

Arbeidsform og gjennomføring
Hagevandring

Problemstillinger
Deltakerne lager sine egne.

6. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Hagemiljøer

Stikkord
Prinsipper for hagedesign
Planter

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag

Problemstillinger
Deltakerne lager sine egne

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

1. Bjørnhild og Tore Fjeld, Hageguide, en jordnær guide for nybegynnere Cppelen/Damm. Kommer mars 2013.
2. Tore Smaaland, Lage hager. Oslo: Kagge, 2012
Dessuten diverse litteratur som hagelaget disponerer.
Som for deltakerne

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Må ha fagkunnskaper om emnene.

Avsluttende prøve/eksamen

Muntlig ved avslutning av hver samling.