138 Trygg i 4H

Godkjent for 12–20 timer  |  4–150 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Overordnet mål for Trygg i 4H:

 • 4H vil i opplæringen skape trygge voksne som har kunnskap og verktøy til å invitere, inspirere og skape trygghet for barn og unge i naturen.
 • 4H vil i opplæringen gi kompetanse og egenutvikling for de frivillige og tillitsvalgte.
 • 4H vil i opplæringen sikre at grunnleggende kunnskap om beredskaps- og sikkerhetsarbeid er kjent og tilgjengelig for frivillige og tillitsvalgte.

Læringsmål for modulen Klart hode og varm hjerte del 1:
Etter denne delen av modulen skal deltakerne ha;

 • kompetanse som gjør at de føler seg bedre rustet som leder.
 • brukt enkle verktøy for planlegging av turer og aktiviteter, og kjenne til beredskapsplanen til 4H Norge.
 • fått anledning til å stille spørsmål som gjelder sin 4H-hverdag.
 • kunnskap nok til å føle seg trygg til å ta med små grupper på 4H-aktiviteter.

Læringsmål for modulen Klart hode og varmt hjerte del 2:
Etter denne delen av modulen skal deltakerne ha;

 • gått igjennom enkel førstehjelp
 • reflektert rundt lederrollen sin.
 • fått anledning å stille spørsmål som gjelder sin 4H-hverdag.

Læringsmål for modulen Flinke hender:
Etter denne modulen skal deltakerne ha;

 • kjennskap til nye former for praktiske ferdigheter.
 • erfaring med å skape, bygge eller reparere noe i samarbeid med andre. Gjerne med lokalt utgangspunkt og som kan overføres til aktivitet i naturen.

Læringsmål for modulen God helse:
Etter denne modulen skal deltakerne ha;

 • erfaring med hvordan temaet god helse kan trekkes inn deres 4H-hverdag.
 • bevissthet knyttet til tilrettelegging for fri lek og fysisk aktivitet uten overorganisering.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Klubbrådgivere, voksne ledere og 4H-medlemmer over 15 år.

Innhold

Grunnmodulen
Klart hode og varmt hjerte består av to deler, totalt 6 timer.

 • Del 1 tar for seg lederrollen, beredskap og verktøy for planlegging. Det jobbes med case-oppgaver i gruppe og i plenum.
 • Del 2 gir enkel innføring i grunnleggende førstehjelp og refleksjon knyttet til lederrollen ved uhell. Modulen gjennomføres med vekt på dialog og refleksjon, gjerne knyttet til deltakernes egne erfaringer. Det skal legges til rette for praktisk erfaring med førstehjelpsmetoder og spørsmål som f.eks: ”Gjorde jeg rett den gangen jeg…?”

Påbygningsmodulen
Flinke hender er på 3 timer og er for deltakere som har gjennomført grunnmodulen.

 • Klart hode, varmt hjerte og skal gi deltakerne inspirasjon.
 • Modulen har felles rammer og læringsmål, men innhold og tema kan variere utfra lokale ønsker og behov.
 • Deltakerne skal lære praktiske ferdigheter, f. eks bygge gapahuk, grave snøhule eller reparere fiskegarn.
 • Modulen gjennomføres med vekt på å gi deltakerne praktisk erfaring med fokus på å kunne lære dette videre til 4H-medlemmene.

Påbygningsmodulen
God helse er på 3 timer og er for deltakere som har gjennomført grunnmodulen Klart hode, varmt hjerte og skal gi deltakerne inspirasjon.

 • Modulen har felles rammer og læringsmål, men innhold og gjennomføring kan variere utfra lokale ønsker og behov.
 • Deltakerne skal lære om god psykisk og fysisk helse gjennom sunn mat og fysisk aktivitet.
 • Modulene gjennomføres med vekt på praktisk erfaring, og skal samtidig legge til rette for refleksjon rundt fysisk aktivitet og i hvilken grad tilrettelegging og organisering i noen tilfeller kan ødelegge den spontane aktiviteten.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Læreplan for Trygg i 4H
Power point til bruk på grunnmodulen Klart hode, varmt hjerte
Diverse skjemaer utviklet til bruk i organisasjonen

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid
Caseoppgaver i plenum og gruppe

Krav til lærer/instruktør

Instruktør som har gjennomgått Trygg i 4H opplæring.
Godkjent førstehjelper

Utfyllende opplysninger

Ved flere enn 25 deltakere, bør opplæringen gjennomføres som parallelsesjoner.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.