1379 Trivselsagent

Godkjent for 8–48 timer  |  4–100 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære mer om deg selv, mestring, egenutvikling og inkludering. \ Spre trivsel og glede i din egen 4H-klubb. \ Skape trygghet, tilhørighet og fellesskap på fylkesarrangement.\ Være en trivselsspreder i bygda di og i nærmiljøet.Skape en trygg organisasjon.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

4H-ere mellom 15 og 18 år.

Innhold

1. samling
TmL: 14
TuL: 4
Tema:

 1. Persepsjon og kognitiv psykologi. 
 2. Hvordan vi møter andre 
 3. Hvordan vi skaper trivsel. 
 4. Trivselstiltak på fylkesarrangement.


Stikkord:

 1. Persepsjon: Å vise hvordan en situasjon kan oppleves forskjellig fra person til person.
 2. Kognitiv psykologi: Læring og motivasjon. Hvordan vi handler ut fra ytre påvirkninger.
 3. Hvordan møter vi andre? Hvordan framstår du selv?
 4. Hva er trivsel? Hvordan kan vi snu en negativ situasjon til en positiv?
 5. Planlegge trivselstiltak på det kommende Storkurset i fylket. 


Arbeidsform og gjennomføring:
Samlingen går fra fredag ettermiddag til søndag formiddag. Vi innleder seminaret med en økt med presentajon og forventninger.
Helga avsluttes med en økt med oppsummering og evaluering. Vi bruker mange ulike arbeidsformer gjennom helga: Foredrag, diskusjon, idèmyldring, rollespill og leik.

Problemstillinger:
Hvilke forventninger har du til det å være trivselsagent? Hvordan skape en trygg organisasjon for alle? Hvordan kan du selv bidra til dette?

2. samling
TmL: 3
TuL: 5
Tema:
Skape trivsel på fylkesarrangment: Storkurs

Stikkord:
Dette blir en praktisk gjennomføring av trivselstiltak på fylkesarrangement, som ble planlagt på første samling. Leiker og øvelser for å skape trivsel blant alle deltakerne på Storkurset.

Mål: Få alle deltakere til å føle seg inkludert.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk gjennomføring av leiker og øvelser. Være oppmerksomme på at alle har det bra og få med de som faller utenfor.
Planlegging av neste fylkesarrangement: trivselstiltak på fylkesleir. Vi avslutter samlinga med oppsummering og evaluering.

Problemstillinger:
Hvordan inkludere alle? Hvordan framstår du? Hvordan få andre til å føle seg trygge?

3. samling
TmL: 3
TuL: 6
Tema:
Skape trivsel på fylkesarrangement: Fylkesleir!

Stikkord:
Praktisk gjennomføring av trivselstiltak på fylkesarrangement, del 2: Fylkesleir. Leiker og øvelser for å skape trivsel blant alle deltakerne på fylkesleiren. Skape trygghet og trivsel i miljøtorget.
Gjennomføre opplegg for aspirantene på fylkesleiren.

Arbeidsform og gjennomføring:
Gjennomføring av leiker og andre trivselstiltak. 
Vi avslutter samlinga med oppsummering og evaluering.

Problemstillinger:
Hvordan inkludere alle? Hvordan framstår du? Hvordan få andre til å føle seg trygge?

4. samling
TmL: 9
TuL: 4
Tema:
Blåtur!

 1. Trivselstiltak i egen klubb og nærmiljøet 
 2. Informasjonsarbeid
 3. Egenutvikling og mestring
 4. Hva har du lært / presentasjon av prosjektet.

Stikkord:

 1. Fortell om dine planer, opplevelser med trivselstiltak i egen klubb og nærmiljøet. Evaluering av jobben du har gjort. 
 2. Hvordan skrive en god artikkel, informasjonsarbeid i egen klubb, verving av nye medlemmer. 
 3. Hvordan har du utviklet deg gjennom dette året? Hva har du vært flink til? Hvordan har trivselsagentene påvirket organisasjonen? 
 4. Hva har du lært? Arbeid med prosjektheftet og rapportering. Hvordan skal du presentere prosjektet ditt på høstfesten?


Arbeidsform og gjennomføring:
På denne samlingen blir det lagt vekt på at alle får formidle hvordan de har arbeidet med prosjektet. Måloppnåelse. Praktiske arbeidsoppgaver og leiker. Vi avslutter samlingen med en evaluering av året som har gått.

Problemstillinger:
Hvordan har du selv utviklet deg gjennom dette året? Hvordan har du som trivselsagent påvirket din egen 4H-klubb og organisasjonen som helhet? Hvordan skal du presentere prosjektet ditt på høstfesten?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- 4H Norges prosjekthefte "Trivselsagent"
- 4H Norges prosjekthefte "Litt om meg sjøl og andre" og "Mer om meg sjøl og andre"

For lærer/instruktør:
- 4H Norges prosjekthefte "Trivselsagent"
- 4H Norges prosjekthefte "Litt om meg sjøl og andre" og "Mer om meg sjøl og andre"
- Mobb stopp
- Trygg og tilstede

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Gjerne 4H-instruktør, Trivselsagent, Alumn i 4H.\ Bred erfaring fra 4H, pedagogisk virksomhet og organisasjonsarbeid.

Avsluttende prøve/eksamen

Diskusjon, evalueringsskjema og klagemur & skrytevegg.

Utfyllende opplysninger

Kurset går over 4 helgesamlinger. En helg tilsvarer en samling.