1378 Bienes biologi

Mål:

Få en grunnleggende forståelse for bienes biologi, og hvordan birøkteren kan påvirke biene i sin birøkt.

Målgruppe:

Birøktere med grunnkurs (nybegynnerkurs) i birøkt + minst 1 års praktisk erfaring i birøkt, eller med realkompetanse gjennom minst 2 års erfaring som aktiv birøkter.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurse

1. samling

Timer uten lærer: 4

Tema:

Forskjell på honningbier og ville bier, genetikk og paringsbiologi. Superorganisme. Arbeidsfordeling.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppediskusjoner.

Problemstillinger:

Hva er forskjell på honningbier og ville bier, og hvilken evolusjonær forbindelse har de?
Hvordan påvirker genetikk og paringsbiologi avslarbeidet?
Ulike formeringsmåter. Hvordan bruker vi begrepet superorganisme i avlsarbeidet?
Hvilke faktorer bestemmer fordelingen av arbeidsoppgaver i et bifolk, og hvordan kan vi utnytte dette?

2. samling

Timer uten lærer: 4

Tema:

Bienes framviste egenskaper, kommunikasjon, orienteringsevne, anatomiske og fysiologiske forskjeller, arbeidsbienes levealder.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppediskusjoner.

Problemstillinger:

Hvilke tiltak kan gjøres for å famvise bier fra sin beste side?
Hvordan utnyttes bienes kommunikasjon i praktisk birøkt?
Hvilke implikasjoner har bienes orienteringsevne for praktisk birøkt?
Diskuter anatomiske og fysiologiske forskjeller på de ulike kastene i bifolket.
Hvilke faktorer påvirker bienes levealder? Hva kan vi gjøre for å sikre lave vintertap?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Bienes biologi av Siri-Christine Seehus.

Opplegg for evaluering:

Studieforbundet natur og miljøs evalueringsskjema.