1378 Bienes biologi

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Få en grunnleggende forståelse for bienes biologi, og hvordan birøkteren kan påvirke biene i sin birøkt.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Birøktere med grunnkurs (nybegynnerkurs) i birøkt + minst 1 års praktisk erfaring i birøkt, eller med realkompetanse gjennom minst 2 års erfaring som aktiv birøkter.

Innhold

1. samling
TuL: 4
Tema:

 • Forskjell på honningbier og ville bier, genetikk og paringsbiologi.
 • Superorganisme.
 • Arbeidsfordeling.

Arbeidsform og gjennomføring:
Gruppediskusjoner.

Problemstillinger:

 • Hva er forskjell på honningbier og ville bier, og hvilken evolusjonær forbindelse har de?
 • Hvordan påvirker genetikk og paringsbiologi avslarbeidet?
 • Ulike formeringsmåter. Hvordan bruker vi begrepet superorganisme i avlsarbeidet?
 • Hvilke faktorer bestemmer fordelingen av arbeidsoppgaver i et bifolk, og hvordan kan vi utnytte dette?

2. samling
TuL: 4
Tema:

 • Bienes framviste egenskaper
 • kommunikasjon
 • orienteringsevne
 • anatomiske og fysiologiske forskjeller
 • arbeidsbienes levealder

Arbeidsform og gjennomføring:
Gruppediskusjoner.

Problemstillinger:

 • Hvilke tiltak kan gjøres for å famvise bier fra sin beste side? 
 • Hvordan utnyttes bienes kommunikasjon i praktisk birøkt?
 • Hvilke implikasjoner har bienes orienteringsevne for praktisk birøkt?
 • Diskuter anatomiske og fysiologiske forskjeller på de ulike kastene i bifolket. 
 • Hvilke faktorer påvirker bienes levealder?
 • Hva kan vi gjøre for å sikre lave vintertap?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Bienes biologi av Siri-Christine Seehus.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhol