1377 Formering av planter

Mål:

Fremme interessen for egen produksjon av planter og ivareta gamle tradisjonelle planter.

Målgruppe:

Nybegynnere innenfor hagestell, men også for de med litt erfaring

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Frø

Stikkord:

Enkel gjennomgang av såing av sommerplanter. Behandling av staudefrø/såtid. Grønnsaker og urter.
Innsamling av egne frø. Tidspunkter og behandlinger/oppbevaring av frøene.
Hvilket utstyr er best. Hva er stratifisering?

Arbeidsform og gjennomføring:

Vi deler tips og erfaringer

Problemstillinger:

Hvor får vi frø fra? Gode frøfirmaer? Har noen av deltakerne samlet frø hjemme? Erfaringer med grønnsaker og urter. Hvilke er enkle å få til for en nybegynner, og for den som trenger en utfordring. Trenger vi å kjøpe inn egnet utstyr, eller kan vi starte med enkle ting? Hva er et must?

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Stiklinger

Stikkord:

Hvordan tas stiklinger? Planter som egner seg for stiklingsformering. Hvordan stelles stiklingene? Krav til jord? Er det forskjell på stueplanter og hageplanter ved behandling av stiklinger.

Arbeidsform og gjennomføring:

Erfaringsdeling. Gjennomgang av tilgjengelig litteratur

Problemstillinger:

Hvilke erfaringer har deltakerne med formering av planter som roser og små prydbusker? Kan det tas stiklinger av disse? Trenger vi rotningshormon/et voksemedium? Trenger stiklinger å stå i vann? Når i vekstsesongen er det best å ta stiklingene? Hva er rotstikling og basisstikling? Hva med ferskingene i haging, har vi et sikkerstikk - eller kanskje en sikkerstikling å anbefale?

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Avleggere

Stikkord:

Hva kjennetegner en avlegger? Hvilke planter gir gode avleggere? Hva er forkjell på avlegger kontra stiklinger?

Arbeidsform og gjennomføring:

Erfaringsdeling og gjennomgang av litteratur

Problemstillinger:

Når der det best å ta avleggere av plantene? Må avleggere ha gode røtter før fradeling? Hva menes med senkere. Hva med gjødsling av nye avleggere? Hvilken jord anbefales?

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Deling av planter - knoller og ynkleknopper

Stikkord:

Hvilke planter egner seg best å dele? Hvordan sikre seg gode emner ved deling av knoller? Hvordan behandler vi plantene som vi deler? Hvordan behandler vi yngleknopper?

Arbeidsform og gjennomføring:

Erfaringsdeling og gjennomgang av litteratur

Problemstillinger:

Når kan vi dele planter? Hvilke planter deler vi på våren og kan vi dele planter på høsten?
Hvordan deler vi knoller, og hvilke planter gir oss yngleknopper?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Stauder i Norske hager v/ Knut Langeland
Tors tusen hagetips v/ Tor Smaaland
Hagens problemløser v/Pippa Greenwood

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema for utfylling til utdeling på siste samlingsdag