1377 Formering av planter

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Fremme interessen for egen produksjon av planter og ivareta gamle tradisjonelle planter.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nybegynnere innenfor hagestell, men også for de med litt erfaring

Innhold

1. samling
TuL: 3
Tema:
Frø

Stikkord:
Enkel gjennomgang av såing av sommerplanter. Behandling av staudefrø/såtid. Grønnsaker og urter.

Innsamling av egne frø. Tidspunkter og behandlinger/oppbevaring av frøene.

Hvilket utstyr er best. Hva er stratifisering?

Arbeidsform og gjennomføring:
Vi deler tips og erfaringer

Problemstillinger:
Hvor får vi frø fra? Gode frøfirmaer? Har noen av deltakerne samlet frø hjemme? Erfaringer med grønnsaker og urter. Hvilke er enkle å få til for en nybegynner, og for den som trenger en utfordring. Trenger vi å kjøpe inn egnet utstyr, eller kan vi starte med enkle ting? Hva er et must?

2. samling
TuL: 3
Tema:
Stiklinger

Stikkord:
Hvordan tas stiklinger? Planter som egner seg for stiklingsformering. Hvordan stelles stiklingene? Krav til jord? Er det forskjell på stueplanter og hageplanter ved behandling av stiklinger.

Arbeidsform og gjennomføring:
Erfaringsdeling. Gjennomgang av tilgjengelig litteratur

Problemstillinger:
Hvilke erfaringer har deltakerne med formering av planter som roser og små prydbusker? Kan det tas stiklinger av disse? Trenger vi rotningshormon/et voksemedium? Trenger stiklinger å stå i vann? Når i vekstsesongen er det best å ta stiklingene? Hva er rotstikling og basisstikling? Hva med ferskingene i haging, har vi et sikkerstikk - eller kanskje en sikkerstikling å anbefale?

3. samling
TuL: 3
Tema:
Avleggere

Stikkord:
Hva kjennetegner en avlegger? Hvilke planter gir gode avleggere? Hva er forkjell på avlegger kontra stiklinger?

Arbeidsform og gjennomføring:
Erfaringsdeling og gjennomgang av litteratur

Problemstillinger:
Når der det best å ta avleggere av plantene? Må avleggere ha gode røtter før fradeling? Hva menes med senkere. Hva med gjødsling av nye avleggere? Hvilken jord anbefales?

4. samling
TuL: 3
Tema:
Deling av planter - knoller og ynkleknopper

Stikkord:
Hvilke planter egner seg best å dele? Hvordan sikre seg gode emner ved deling av knoller? Hvordan behandler vi plantene som vi deler? Hvordan behandler vi yngleknopper?

Arbeidsform og gjennomføring:
Erfaringsdeling og gjennomgang av litteratur

Problemstillinger:
Når kan vi dele planter? Hvilke planter deler vi på våren og kan vi dele planter på høsten?\
Hvordan deler vi knoller, og hvilke planter gir oss yngleknopper?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Stauder i Norske hager v/ Knut Langeland\ Tors tusen hagetips v/ Tor Smaaland\ Hagens problemløser v/Pippa Greenwood

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold