1375 Banebygging- kaninhopp

Mål:

Å hjelpe nye innen kaninhopping med å forstå reglementet, lære å bygge baner, lære båndføring og forstå hvordan en dommer dømmer. I tillegg så har vi stor tro på at dette kan bedre miljøet innen kaninhopping og skape et bedre sammhold.

Målgruppe:

Kurset er rettet mot alle som starter opp med kaninhopping.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 9

Timer uten lærer: 0

Tema:

Regelverk for banebygging- kaninhopp. Bygging av baner. Regler på konkurranser. Gjennomgang av praktisk prøve.

Stikkord:

09.00 – 09.30
Alle samles, vi presenterer oss og gjennomgår hva vi skal gjøre.
09.30 – 11.00 Vi gjennomgår reglementet ved presentasjon av diverse krav på banen som max høyder/lengder, avstander påbudte ting, hva en korrigering er etc.
11.15 – 12.30
Vi bygger baner og setter hva vi tidligere har lært i praksis.
12.30 – 13.15
Vi lærer å føre konkurransebøker og hva de forskjellige tingene betyr.
13.30 – 15.00
Vi gjennomgår hva som kreves av en deltager på en konkurranse, hvilke regler som gjelder på banen/oppvaringsbanen, båndføring og viser hva som er lovlig og ei på banen.
15.00 – 16.00
Gjennomgang av hvordan høyde og lengde arrangeres samt at vi gjennomgår regler, vi prøver/viser dem også i praksis.
16.00 – 17.00
Gjennomgang av «fremmedord».
17.00 - 18.00
Alle deltagere skal gjennomgå en praktisk prøve/eksamen hvor de skal bygge enten en rett eller en kroket bane.
18.00
Utdeling av kursbevis.

Arbeidsform og gjennomføring:

Fremførig, diskusjon, praksis og oppgaver.

Problemstillinger:

Vi gjennomgår mer eller mindre hele reglemetet for kaninhopping, vi tar problemstillingene når vi videre kommer til opgavene.

Litteratur/materiell for deltakerne:

- Ta med reglementet for kaninhopping som ble utgitt i 2012. (lastes ned her: http://kaninhopping.no/reglement.html ). - Ta med penn og notatblokk

Krav til lærer/instruktør:

Utdannet dommer slik at han/hun kjenner alle regler og lover.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Reglementet utgitt i 2012 - http://kaninhopping.no/reglement.html

Opplegg for evaluering:

Alle deltagere gjennomgår en praktisk prøve/eksamen for å få kurset godkjent. Det går ut på å bygge en bane slik at vedkomne viser hva han/hun har lært.