1375 Banebygging- kaninhopp

Godkjent for 8–9 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å hjelpe nye innen kaninhopping med å forstå reglementet, lære å bygge baner, lære båndføring og forstå hvordan en dommer dømmer. I tillegg så har vi stor tro på at dette kan bedre miljøet innen kaninhopping og skape et bedre sammhold.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset er rettet mot alle som starter opp med kaninhopping.

Innhold

1. samling
TmL: 9
Tema:

 • Regelverk for banebygging- kaninhopp.
 • Bygging av baner.
 • Regler på konkurranser.
 • Gjennomgang av praktisk prøve.

Stikkord:

 • 09.00 – 09.30: Alle samles, vi presenterer oss og gjennomgår hva vi skal gjøre.
 • 09.30 – 11.00: Vi gjennomgår reglementet ved presentasjon av diverse krav på banen som max høyder/lengder, avstander påbudte ting, hva en korrigering er etc.
 • 11.15 – 12.30: Vi bygger baner og setter hva vi tidligere har lært i praksis.
 • 12.30 – 13.15: Vi lærer å føre konkurransebøker og hva de forskjellige tingene betyr.
 • 13.30 – 15.00: Vi gjennomgår hva som kreves av en deltager på en konkurranse, hvilke regler som gjelder på banen/oppvaringsbanen, båndføring og viser hva som er lovlig og ei på banen.
 • 15.00 – 16.00: Gjennomgang av hvordan høyde og lengde arrangeres samt at vi gjennomgår regler, vi prøver/viser dem også i praksis.
 • 16.00 – 17.00: Gjennomgang av «fremmedord».
 • 17.00 - 18.00: Alle deltagere skal gjennomgå en praktisk prøve/eksamen hvor de skal bygge enten en rett eller en kroket bane.
 • 18.00: Utdeling av kursbevis.

Arbeidsform og gjennomføring:
Fremførig, diskusjon, praksis og oppgaver.

Problemstillinger:
Vi gjennomgår mer eller mindre hele reglemetet for kaninhopping, vi tar problemstillingene når vi videre kommer til opgavene.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Ta med reglementet for kaninhopping som ble utgitt i 2012. (lastes ned her: http://kaninhopping.no/reglement.html ).
 • Ta med penn og notatblokk

For lærer/instruktør:

 • Reglementet utgitt i 2012 - http://kaninhopping.no/reglement.html

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Utdannet dommer slik at han/hun kjenner alle regler og lover.

Avsluttende prøve/eksamen

Alle deltagere gjennomgår en praktisk prøve/eksamen for å få kurset godkjent. Det går ut på å bygge en bane slik at vedkomne viser hva han/hun har lært.