1374 Videregående kurs i birøkt

Godkjent for 8–36 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Kursdeltagerne skal se sammenhengen mellom egen dyktighet, bienes trivsel og produksjonsresultatet.
 • De skal også se sammenhengene og samspillet mellom bifolket og bifolkets miljøbetingelser.
 • Det er utarbeidet egne læringsmål for kurset.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Birøktere med grunnkurs (nybegynnerkurs) i birøkt + minst 1 års praktisk erfaring i birøkt, eller med realkompetanse gjennom minst 2 års erfaring som aktiv birøkter.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:

 • Viktige bedriftsøkonomiske forhold
 • Bigården gjennom året

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag, spørsmål og svar

Problemstillinger:

 • Sette opp planer som standardiserer operasjonene og gir god utnyttelse av bifolkenes produksjonspotensiale og bigårdens trekkgrunnlag
 • Kjenne de grunnleggende økonomiske sidene ved birøkt, og hvilke forhold som har stor betydning for det økonomiske resultatet
 • Kunne vurdere hvordan ulike driftsformer kan påvirke produksjonens økonomi, og vurdere hvordan endringer i driftsopplegg kan bedre effektiviteten i produksjonen

2. samling
TmL: 3
Tema:

 • Trekkforholdenes betydning
 • Bifolkets naturlige utvikling gjennom året

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag, spørsmål og svar

Problemstillinger:

 • Bifolkets naturlige utviklingscyklus gjennom året, og hvilken betydning denne har i praktisk birøkt
 • Bifolkets vekst og utvikling: forutsetninger og dynamikk
 • Bifolkets reproduksjonsbiologi og grunnprinsippene for svermhindring og dronningproduksjon
 • Dronningas oppgaver og betydning i bifolket. Hva er ei god dronning ?
 • Bifolkets helse og ”imunforsvar”
 • Kjenne hovedtrekkplantene: blomstringstidspunkt, varighet, nektarproduksjonen i området, og forutsetningene for denne
 • Vurdere trekkforholdene: hovedtrekkperiodene og nektarpotensialet i et område, og hvilke innvirkning dette har på bifolkenes utvikling og valg av driftsform
 • Forstå klimaet og værets betydning for bifolkenes utvikling og valg av driftsform

3. samling
TmL: 3
Tema:

 • Driftsformer, driftsplanlegging og standardisering
 • Vår og forsommeroperasjoner (april-15. Mai)
 • Operasjoner: kubeoppbygging og svermhindring
 • Kubeoppbygging (kubesjekk, innskrenking, drivforing, yngelutjevning, varroabehandling)
 • Svermhindring ( dronningcellesjekk, utvidelse og kassepåsett)
 • Sommervandring og utebigårder
 • Presentasjon og utdeling av øvingsoppgave 2: ”sett opp en begrunnet, realistisk driftsplan for bigården din for neste sesong” (innlevering siste kursdag)

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag, spørsmål og svar

Problemstillinger:

 • Kubevurdering, innskrenking / utvidelse av plass, drivfòring, yngelutjevning.
 • Tilpasning til hovedtrekkene

4. samling
TmL: 3
Tema:

 • Kubeoppbygging (kubevurdering, innskrenking/ utvidelse, drivfòring, yngeloverføring)
 • Svermhindring (sjekk for dronningceller, kassepåsett), varroabehandling (dronetavleteknikken)

Stikkord:

 • Kubesjekk for dr. Celler
 • Kassepåsett og yngeloppflytting
 • Inngrep i kuber med dronningceller

Arbeidsform og gjennomføring:
Demonstrasjon / praktisk øvelse

Problemstillinger:

 • Metoder og teknikker for å unngå svermerus vs behandling av kuber i svermerus:
  - Regelmessig kubesjekk
  - Plassregulering
  - Yngelflytting
  - Styrkeregulering

5. samling
TmL: 3
Tema:
Sommeroperasjoner (15 mai – 15.juli)

Stikkord:

 • Svermhindring, svermbehandling, avleggerproduksjon, dronningproduksjon
 • Sverming og svermhindring
 • Det biologiske grunnlaget (hva påvirker sverming)
 • Hindre svermerus
 • Handtere svermerus
 • Sverming og svermbehandling

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag, spørsmål og svar

6. samling
TmL: 3
Tema:

 • Svermhindringsmetoder og teknikker
 • Kuber uten svermerus
 • Kuber i svermerus

Arbeidsform og gjennomføring:
Demonstrasjon / praktisk øvelse

7. samling
TmL: 3
Tema:

 • Dronning og –skifte
 • Dronningproduksjon
 • Avleggere og avleggerproduksjon

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag, spørsmål og svar

Problemstillinger:

 • Det biologiske grunnlaget for effektiv dronningproduksjon
 • Avlsmaterialet, cellebyggeren og parebifolket
 • Metoder og teknikker: omlarving / cellelist, parekasett / yngelavlegger.
 • Reinparing vs friparing
 • Litt avlsteori
 • Litt parebiologi

8. samling
TmL: 3
Tema:

 • Dronningproduksjon – metoder og teknikker
 • Avleggerproduksjon – metoder og teknikker

Arbeidsform og gjennomføring:
Demonstrasjon / praktisk øvelser

Problemstillinger:

 • Hensikten (oppformering, svermhindring, parebifolk)
 • Metoder og teknikker: skaksverm, yngelavleggere, oppdeling av bifolk

9. samling
TmL: 3
Tema:
Seinsommeroperasjone (15. Juli – 1. September)

Stikkord:

 • Operasjoner: lyngvandring, bifolk til overvintring, honninghøsting
 • Gode bifolk til overvintring
 • Lyngtrekk og lyngvandring
 • Effektiv innhøsting

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag, spørsmål og svar

Problemstillinger:

 • Hvorfor vandre med biene ?
 • Vandring eller stasjonær utebigård?
 • Trekkvurdering
 • Kubepassering og logistikk
 • Teknikker og organisering av vandring over lange avstander (lyngvandring)
 • Tidspunkt
 • Metoder og teknikker (båsing, børsting, bitømmer)
 • Hvorfor viktig med gode kuber til overvintring ?
 • Hva er en god overvintringskube?
 • Hvordan sikrer vi oss gode overvintringskuber ?

10. samling
TmL: 3
Tema:
Høstoperasjoner ( september – november)

Stikkord:

 • Operasjoner: dronninginnføring, overvintring, slynging og honningbehandling
 • Dronninginnføring
 • Klargjøring for overvintreing
 • Varroabehandling
 • Slynging og kasselagring
 • Honningbehandling

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag, spørsmål og svar

Problemstillinger:

 • Honningbehandling for konsummarkedet (podemetoden)
 • Styrkevurdering, innskrenking, og fòring
 • Litt middbiologi
 • Behandlingsmetoder med organiske syrer

11. samling
TmL: 3
Tema:

 • Dronninginnføring – metoder og teknikker
 • Kort teoretisk gjennomgang (repetisjon)
 • Demonstrasjon og praktiske øvelser

Arbeidsform og gjennomføring:
Demonstrasjon / praktisk øvelse

Problemstillinger:

 • Hvorfor skifter vi dronninger?
 • Biologiske forutsetninger for vellykket dronninginnføring, bifolkets ”mentale” tilstand, tidspunkt på året
 • Metoder og teknikker: papirmetoden, burmetoden

12. samling
TmL: 3
Tema:

 • Presentasjon og diskusjon av driftsplaner (se øvingsoppgave 2)
 • Faglig oppsummering
 • Foredrag med diskusjon

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag, spørsmål og svar, presentasjon av oppgaver, oppsummering

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Roar Ree Kirkevold: ”Ingarsis birøkt”
 • Biodlarna: ”Boken om Biodling”, kursnotater.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

God kunnskap om kursets tema, god formidlingsevne.

Avsluttende prøve/eksamen

Eget evalueringsskjema, lastes ned fra Norges Birøkterlags hjemmeside.

Utfyllende opplysninger

Kursmateriell lastes ned fra Norges Birøkterlags hjemmeside.