1374 Videregående kurs i birøkt

Mål:

Kursdeltagerne skal se sammenhengen mellom egen dyktighet, bienes trivsel og produksjonsresultatet.
De skal også se sammenhengene og samspillet mellom bifolket og bifolkets miljøbetingelser. Det er utarbeidet egne læringsmål for kurset.

Målgruppe:

Birøktere med grunnkurs (nybegynnerkurs) i birøkt + minst 1 års praktisk erfaring i birøkt, eller med realkompetanse gjennom minst 2 års erfaring som aktiv birøkter.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kursmateriell lastes ned fra Norges Birøkterlags hjemmeside.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

 • Viktige bedriftsøkonomiske forhold
 • Bigården gjennom året

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, spørsmål og svar

Problemstillinger:

Sette opp planer som standardiserer operasjonene og gir god utnyttelse av bifolkenes produksjonspotensiale og bigårdens trekkgrunnlag
Kjenne de grunnleggende økonomiske sidene ved birøkt, og hvilke forhold som har stor betydning for det økonomiske resultatet
Kunne vurdere hvordan ulike driftsformer kan påvirke produksjonens økonomi, og vurdere hvordan endringer i driftsopplegg kan bedre effektiviteten i produksjonen

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

 • Trekkforholdenes betydning
 • Bifolkets naturlige utvikling gjennom året

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, spørsmål og svar

Problemstillinger:

Bifolkets naturlige utviklingscyklus gjennom året, og hvilken betydning denne har i praktisk birøkt
Bifolkets vekst og utvikling: forutsetninger og dynamikk
Bifolkets reproduksjonsbiologi og grunnprinsippene for svermhindring og dronningproduksjon
Dronningas oppgaver og betydning i bifolket. Hva er ei god dronning ?
Bifolkets helse og ”imunforsvar”
Kjenne hovedtrekkplantene: blomstringstidspunkt, varighet, nektarproduksjonen i området, og forutsetningene for denne
Vurdere trekkforholdene: hovedtrekkperiodene og nektarpotensialet i et område, og hvilke innvirkning dette har på bifolkenes utvikling og valg av driftsform
Forstå klimaet og værets betydning for bifolkenes utvikling og valg av driftsform

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

 • Driftsformer, driftsplanlegging og standardisering
 • Vår og forsommeroperasjoner (april-15. Mai)
 • Operasjoner: kubeoppbygging og svermhindring
 • Kubeoppbygging (kubesjekk, innskrenking, drivforing, yngelutjevning, varroabehandling)
 • Svermhindring ( dronningcellesjekk, utvidelse og kassepåsett)
 • Sommervandring og utebigårder
 • Presentasjon og utdeling av øvingsoppgave 2: ”sett opp en begrunnet, realistisk driftsplan for bigården din for neste sesong” (innlevering siste kursdag)

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, spørsmål og svar

Problemstillinger:

Kubevurdering, innskrenking / utvidelse av plass, drivfòring, yngelutjevning. Tilpasning til hovedtrekkene

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

 • Kubeoppbygging (kubevurdering, innskrenking/ utvidelse, drivfòring, yngeloverføring)
 • Svermhindring (sjekk for dronningceller, kassepåsett), varroabehandling (dronetavleteknikken)

Stikkord:

Kubesjekk for dr. Celler
Kassepåsett og yngeloppflytting
Inngrep i kuber med dronningceller

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon / praktisk øvelse

Problemstillinger:

Metoder og teknikker for å unngå svermerus vs behandling av kuber i svermerus:
Regelmessig kubesjekk
Plassregulering
Yngelflytting
Styrkeregulering

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

 • Sommeroperasjoner (15 mai – 15.juli)

Stikkord:

 • Svermhindring, svermbehandling, avleggerproduksjon, dronningproduksjon
 • Sverming og svermhindring
 • Det biologiske grunnlaget (hva påvirker sverming) oHindre svermerus
 • Handtere svermerus
 • Sverming og svermbehandling

Arbeidsform og gjennomføring:\\

Foredrag, spørsmål og svar

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

 • Svermhindringsmetoder og teknikker
 • Kuber uten svermerus
 • Kuber i svermerus

Arbeidsform og gjennomføring:\\

Demonstrasjon / praktisk øvelse

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

 • Dronning og –skifte
 • Dronningproduksjon
 • Avleggere og avleggerproduksjon

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, spørsmål og svar

Problemstillinger:

Det biologiske grunnlaget for effektiv dronningproduksjon
Avlsmaterialet, cellebyggeren og parebifolket
Metoder og teknikker: omlarving / cellelist, parekasett / yngelavlegger. Reinparing vs friparing
Litt avlsteori
Litt parebiologi

8. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

 • Dronningproduksjon – metoder og teknikker
 • Avleggerproduksjon – metoder og teknikker

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon / praktisk øvelser

Problemstillinger:

Hensikten (oppformering, svermhindring, parebifolk)
Metoder og teknikker: skaksverm, yngelavleggere, oppdeling av bifolk

9. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Seinsommeroperasjone (15. Juli – 1. September)

Stikkord:

 • Operasjoner: lyngvandring, bifolk til overvintring, honninghøsting
 • Gode bifolk til overvintring
 • Lyngtrekk og lyngvandring
 • Effektiv innhøsting

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, spørsmål og svar

Problemstillinger:

Hvorfor vandre med biene ?
Vandring eller stasjonær utebigård?
Trekkvurdering
Kubepassering og logistikk
Teknikker og organisering av vandring over lange avstander (lyngvandring)
Tidspunkt
Metoder og teknikker (båsing, børsting, bitømmer)
Hvorfor viktig med gode kuber til overvintring ?
Hva er en god overvintringskube?
Hvordan sikrer vi oss gode overvintringskuber ?

10. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Høstoperasjoner ( september – november)

Stikkord:

 • Operasjoner: dronninginnføring, overvintring, slynging og honningbehandling
 • Dronninginnføring
 • Klargjøring for overvintreing
 • Varroabehandling
 • Slynging og kasselagring
 • Honningbehandling

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, spørsmål og svar

Problemstillinger:

Honningbehandling for konsummarkedet (podemetoden)
Styrkevurdering, innskrenking, og fòring
Litt middbiologi
Behandlingsmetoder med organiske syrer

11. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

 • Dronninginnføring – metoder og teknikker
 • Kort teoretisk gjennomgang (repetisjon)
 • Demonstrasjon og praktiske øvelser

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon / praktisk øvelse

Problemstillinger:

Hvorfor skifter vi dronninger?
Biologiske forutsetninger for vellykket dronninginnføring, bifolkets ”mentale” tilstand, tidspunkt på året
Metoder og teknikker: papirmetoden, burmetoden

12. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

 • Presentasjon og diskusjon av driftsplaner (se øvingsoppgave 2)
 • Faglig oppsummering
 • Foredrag med diskusjon

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, spørsmål og svar, presentasjon av oppgaver, oppsummering

Litteratur/materiell for deltakerne:

Roar Ree Kirkevold: ”Ingarsis birøkt”
Biodlarna: ”Boken om Biodling”, kursnotater.

Krav til lærer/instruktør:

God kunnskap om kursets tema, god formidlingsevne.

Opplegg for evaluering:

Eget evalueringsskjema, lastes ned fra Norges Birøkterlags hjemmeside.