1373 Lavinekurs C/B

Godkjent for 8–52 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære opp ekvipasjer i ferdigheter til å finne folk i snøskred, opp til Norske Redningshunders nivå C og B.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Lavinehundførere som er relativt ferske

Innhold

1. samling
TmL: 26
Tema:
Lavinesøk C/B

Stikkord:
Teori:

  • snø og snøskred
  • sikkerhet i vinterfjellet
  • krav og regler for å få godkjent lavinehund.

Praktisk:

  • hundens vilje og iver til å finne personer generelt, videreutvikle disse ferdighetene til å finne personer gjemt i åpne eller nesten lukkede snøhuler gravd ut i fjellet. For de som har et visst grunnlag fra før vil det bli videreutvikling av disse ferdighetene til å finne mennesker i helt lukkede huler og søke av visse områder for å finne de som er nedgravd.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening i felt og noe teori i tillegg. Ved praktisk trening får hunden belønning ved funn av mennesker i snøen, enten belønning ved markering eller belønning ved at den får grave seg inn til figurant og få belønning i nede i grava

Problemstillinger:

  1. Hvor stor lyst har hunden til å finne folk?
  2. Hvordan gi hunden forståelsen av at den skal finne folk under snøen?
  3. Hvordan sikre vedvarende markering ved søk etter folk?

2. samling
TmL: 26
Tema:
Lavinesøk C/B

Stikkord:
Taktisk opplegg for lavinesøk. 2

Praktisk:

  • Videreutvikling av søkslyst og -evne i vinterfjellet.
  • Bygge opp ferdighetene som er nødvendig for å finne personer som er gravd ned i lukkede huler i snøen.

Målet er at ekvipasjen ved kurset slutt skal kunne søke av et felt på 50x50 m og finne 1-2 personer gravd ned på minst 0,5 m snødyp (C), alternativt søke av 100x100 m og finne 2-3 figuranter som er gravd ned på minst 1 m snødyp.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening i felt og noe teori i tillegg. Ved praktisk trening får hunden belønning ved funn av mennesker i snøen, enten belønning ved markering eller belønning ved at den får grave seg inn til figurant og få belønning i nede i grava

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Lavineprogrammet i Norske Redningshunder

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør i Norske Redningshunder

Avsluttende prøve/eksamen

Løpende evaluering samt muntlig evaluering i laget

Utfyllende opplysninger

Kurset foregår som kurs over to langhelger med undervisning torsdag kveld til søndag. Teori på kveldene og praktisk trening på dagtid.