1373 Lavinekurs C/B

Mål:

Lære opp ekvipasjer i ferdigheter til å finne folk i snøskred, opp til Norske Redningshunders nivå C og B.

Målgruppe:

Lavinehundførere som er relativt ferske

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset foregår som kurs over to langhelger med undervisning torsdag kveld til søndag. Teori på kveldene og praktisk trening på dagtid.

1. samling

Timer med lærer: 26

Tema:

Lavinesøk C/B

Stikkord:

Teori: snø og snøskred, sikkerhet i vinterfjellet, krav og regler for å få godkjent lavinehund.
Praktisk: hundens vilje og iver til å finne personer generelt, videreutvikle disse ferdighetene til å finne personer gjemt i åpne eller nesten lukkede snøhuler gravd ut i fjellet. For de som har et visst grunnlag fra før vil det bli videreutvikling av disse ferdighetene til å finne mennesker i helt lukkede huler og søke av visse områder for å finne de som er nedgravd.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening i felt og noe teori i tillegg. Ved praktisk trening får hunden belønning ved funn av mennesker i snøen, enten belønning ved markering eller belønning ved at den får grave seg inn til figurant og få belønning i nede i grava

Problemstillinger:

Hvor stor lyst har hunden til å finne folk? Hvordan gi hunden forståelsen av at den skal finne folk under snøen? Hvordan sikre vedvarende markering ved søk etter folk?

2. samling

Timer med lærer: 26

Timer uten lærer: 0

Tema:

Lavinesøk C/B

Stikkord:

Taktisk opplegg for lavinesøk. Praktisk: videreutvikling av søkslyst og -evne i vinterfjellet. Bygge opp ferdighetene som er nødvendig for å finne personer som er gravd ned i lukkede huler i snøen. Målet er at ekvipasjen ved kurset slutt skal kunne søke av et felt på 50x50 m og finne 1-2 personer gravd ned på minst 0,5 m snødyp (C), alternativt søke av 100x100 m og finne 2-3 figuranter som er gravd ned på minst 1 m snødyp.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening i felt og noe teori i tillegg. Ved praktisk trening får hunden belønning ved funn av mennesker i snøen, enten belønning ved markering eller belønning ved at den får grave seg inn til figurant og få belønning i nede i grava

Litteratur/materiell for deltakerne:

Lavineprogrammet i Norske Redningshunder

Krav til lærer/instruktør:

Instruktør i Norske Redningshunder

Opplegg for evaluering:

Løpende evaluering samt muntlig evaluering i laget