1372 Lavinekurs A

Mål:

Lære opp ekvipasjer i ferdigheter til å finne folk i snøskred, opp til Norske Redningshunders godkjenningsnivå A.

Målgruppe:

Lavinehundførere som er relativt erfarne

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset foregår som kurs over to langhelger med undervisning torsdag kveld til søndag. Teori på kveldene og praktisk trening på dagtid. A-nivå deltar på teoriundervisninga som er beskrevet for nivå C/B.

1. samling

Timer med lærer: 25

Tema:

Lavinesøk A

Stikkord:

Teori: snø og snøskred, sikkerhet i vinterfjellet, krav og regler for å få godkjent lavinehund.
Praktisk: hundens vilje og iver til å finne personer generelt, videreutvikle disse ferdighetene til å finne personer gjemt i lukkede snøhuler gravd ut i fjellet. Det er viktig med videreutvikling av disse ferdighetene til å finne mennesker i dypereliggende huler, samt å søkeav visse angitte områder for å finne de som er nedgravd. Det vil også bli gitt trening i orientering med kart og kompass i vinterfjellet.

Arbeidsform og gjennomføring:

Hovedsaklig praktisk trening i felt. Hunden får belønning ved funn av mennesker i snøen, enten belønning ved markering eller belønning ved at den får grave seg inn til figurant og få belønning i nede i grava

Problemstillinger:

Kvalitetssikre hundens evne til å finne folk begravd i snøen og markere vedvarende med graving/halsing ved funn.

2. samling

Timer med lærer: 24

Tema:

Lavinesøk A

Stikkord:

Variere treninga og legge opp ulike praktiske oppgaver med funn av nedgravde og ikke nedgravde mennesker i vinterfjellet. Det vil hvis mulig også bli gitt opplæring i søk med hund fra snøskuter, opptreden i helikopter, praktisk organisering og opplegg på skadested (snøskred).

Arbeidsform og gjennomføring:

Hovedsakelig praktisk opplæring/trening i felt. Hunden får belønning ved funn av mennesker i snøen, enten belønning ved markering eller belønning ved at den får grave seg inn til figurant og få belønning i nede i grava.

Problemstillinger:

Styring av hund ved avsøking av feltet, stimulere hundens iver etter å løpe langt ut og søke, arbeide med hundens uavhengighet av fører samtidig som den må være noe styrbar. Hvordan opptre ved transport av personell/ekvipasjer og hvordan opptre ved søk fra feks snøskuter? Opptreden på skadested som godkjent hundeekvipasje som skal gjøre førsteinnsats for å redde liv.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Lavineprogrammet i Norske Redningshunder

Krav til lærer/instruktør:

Instruktør i Norske Redningshunder

Opplegg for evaluering:

Løpende evaluering samt muntlig evaluering i laget