1372 Lavinekurs A

Godkjent for 8–60 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære opp ekvipasjer i ferdigheter til å finne folk i snøskred, opp til Norske Redningshunders godkjenningsnivå A.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Lavinehundførere som er relativt erfarne

Innhold

1. helg
TmL: 25
Tema:
Lavinesøk A

Stikkord:
Teori: snø og snøskred, sikkerhet i vinterfjellet, krav og regler for å få godkjent lavinehund.\ Praktisk: hundens vilje og iver til å finne personer generelt, videreutvikle disse ferdighetene til å finne personer gjemt i lukkede snøhuler gravd ut i fjellet. Det er viktig med videreutvikling av disse ferdighetene til å finne mennesker i dypereliggende huler, samt å søkeav visse angitte områder for å finne de som er nedgravd. Det vil også bli gitt trening i orientering med kart og kompass i vinterfjellet.

Arbeidsform og gjennomføring:
Hovedsaklig praktisk trening i felt. Hunden får belønning ved funn av mennesker i snøen, enten belønning ved markering eller belønning ved at den får grave seg inn til figurant og få belønning i nede i grava

Problemstillinger:
Kvalitetssikre hundens evne til å finne folk begravd i snøen og markere vedvarende med graving/halsing ved funn.

2. helg
TmL: 24
Tema:
Lavinesøk A

Stikkord:
Variere treninga og legge opp ulike praktiske oppgaver med funn av nedgravde og ikke nedgravde mennesker i vinterfjellet. Det vil hvis mulig også bli gitt opplæring i søk med hund fra snøskuter, opptreden i helikopter, praktisk organisering og opplegg på skadested (snøskred).

Arbeidsform og gjennomføring:
Hovedsakelig praktisk opplæring/trening i felt. Hunden får belønning ved funn av mennesker i snøen, enten belønning ved markering eller belønning ved at den får grave seg inn til figurant og få belønning i nede i grava.

Problemstillinger:
Styring av hund ved avsøking av feltet, stimulere hundens iver etter å løpe langt ut og søke, arbeide med hundens uavhengighet av fører samtidig som den må være noe styrbar. Hvordan opptre ved transport av personell/ekvipasjer og hvordan opptre ved søk fra feks snøskuter? Opptreden på skadested som godkjent hundeekvipasje som skal gjøre førsteinnsats for å redde liv.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Lavineprogrammet i Norske Redningshunder

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Instruktør i Norske Redningshunder

Avsluttende prøve/eksamen

Løpende evaluering samt muntlig evaluering i laget

Utfyllende opplysninger

Kurset foregår som kurs over to langhelger med undervisning torsdag kveld til søndag. Teori på kveldene og praktisk trening på dagtid. A-nivå deltar på teoriundervisninga som er beskrevet for nivå C/B.