1371 Rallylydighet- videregående

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltagerne en gjennomgang av skiltene i kl II, III og elite samt grunnleggende ferdigheter for å kunne konkurrere i disse klassene.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset passer for de som har gått nybegynnerkurs i rally lydighet og med mål om å konkurrere i klasse II og III Kurset vil ta for seg skiltene i kl 2, 3 og elite.

Innhold

1. samling
TmL: 8
Tema:
Skilter og gjennomgang av kl II,III og elite.

Stikkord:
Deltagerne får både teoretisk og praktisk gjennomgang av skiltene i kl II,III og elite. Starter dagen med gjennomgang av alle skilter teoretisk/viser med hund, deretter får deltagerne prøve med egne hunder. Instruktøren setter opp små baner hvor deltagerne jobber i grupper.
Dagen avsluttes med en konkurranse bane med elementer fra alle klasser.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori, praksis med egen hund, gruppearbeid og observasjon.

Problemstillinger:
Hvordan lese skiltene i klasse II, III og elite? Hvordan læreinn de ulike elementene? Hvordan utføre øvelsene i praksis? Hvordan skal man bygge baner? Tips for egentrening videre.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

NKK regelverk for ralltlydighet

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør i NRL.

Utfyllende opplysninger

Kurset er beregnet for de som allerede har både nybegunnerkurs i rallylydighet og/eller starter i KL 1/rekrutt, og dermed har et godt innblikk i reglemang og rallysporten. Det forrusettes at deltageren allerede har inne momenter som sitt, dekk, stå, bli og noen momenter med fri ved fot.