1370 Fuglehund - Føring av hund i fjellet

Godkjent for 8–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi fuglehundeiere en innføring i føring av fuglehund i fjellet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Eiere av stående fuglehunder.

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Oppstart og forberedelser

Stikkord:
Velkommen. Presentasjon av instruktører og deltakere. Orientering om kursopplegget. Oppsett av partier.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og foredrag.

Problemstillinger:
Dressur. Hva er viktig å tenke på mens hunden ikke er i slipp? Hva bør du tenke på når du fører hund i fjellet?

Vindbruk og reviering. Føring av hund i terrenget. Hva består de ulike klassene av (UK, AK og VK)? Hvordan bedømmes hunden på en jaktprøve? Hva er bedømmelsen i fuglearbeid? Utredning – hva kreves. Apportering – hva er kravet. Premieringsgrader.

2. samling
TmL: 10
Tema:
Ut i terrenget

Stikkord:
Hundene slippes parvis eller enkeltvis (ved behov). 15 min slipptid. Instruktør gir veiledning til hver enkelt hundefører. Dette er tilpasset til nivået på hundefører og hund. Resterende hundeførere går bak og observerer og er med på oppsummering av hvert slipp. Det blir rullering av hvilke hunder som slippes sammen. Dette gir hundene erfaring i å takle flere forskjellige makkere. Dagen avsluttes med oppsummering av dagen etter middag. Instruktør gir en gjennomgang av alle hundene og førerne.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praksis - Hundene slippes parvis. Instruktør oppsummerer etter hvert slipp. Teori - Gjennomgang av hunder og førere.

Problemstillinger:
Hva bør du tenke på når du fører hund i fjellet? Vindbruk og reviering. Føring av hund i terrenget.

3. samling
TmL: 8
Tema:
Ut i terrenget

Stikkord:
Hundene slippes parvis eller enkeltvis (ved behov). 15 min slipptid. Instruktør gir veiledning til hver enkelt hundefører. Dette er tilpasset til nivået på hundefører og hund. Resterende hundeførere går bak og observerer og er med på oppsummering av hvert slipp. Det blir rullering av hvilke hunder som slippes sammen. Dette gir hundene erfaring i å takle flere forskjellige makkere.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praksis - Hundene slippes parvis. Instruktør oppsummerer etter hvert slipp.

Problemstillinger:
Hva bør du tenke på når du fører hund i fjellet?\ Vindbruk og reviering.\ Føring av hund i terrenget.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Se innhold

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold