1368 Skred- A hundefører

Godkjent for 8–9 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet med kurset er å videreutvikle hundeførerne og øke deres kunnskap om snø og snøskred med tanke på reelle utrykninger.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Primært A hundeførere og operative ledere i Norske Redningshunder, men B hundeførere kan også delta ved ledig kapasitet.

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Teoriundervisning - samt visning av skredvideo.

Stikkord:

  • Vurdering av været og hva dette kan "si oss". Hvilke påvirkning har været på snøen?
  • Hva med nedbør?
  • Vurdering av terrenget - med tanke på egen sikkerhet, veivalg og praktisk/taktisk søk. Snødekket - vurdere stabiliteten i snøen.
  • Mennesket - hvilken rolle har vi?
  • Sikre veivalg og egen sikkerhet?

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoriundervisning med bruk av tavle og/eller flip-over, samt filmfremvisning.

2. samling
TmL: 7
Tema:
Praktisk vurdering av de faktorer som ble gjennomgått under teorien på 1.samling.

Stikkord:
Vurdere terrenget rundt oss mtp bratthet, terrengfeller, mulige veivalg, oppsamlingsområder for vindtransportert snø og skredfaretegn.

Arbeidsform og gjennomføring:
Vi går/kjører på. Alle må ha med kart over området, kompass og skredutstyr.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

  • Ingen nødvendig litteratur er påkrevd, men alle hundeførere skal allerede sitte på en liten håndfull med kunnskap om snø og snøskred, jfr deres grunnkurs, deres C, B og A-kurs lavine.

For lærer/instruktør:

  • Det meste av litteratur finnes på følgende nettsted: www.ngi.no eller www.snoskred.no

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Må ha meget god kunnskap om snø og snøskred, og dette må kunne dokumenteres gjennom sitt virke og/eller lange erfaring. Både fjellførere, leder skred (fra Norges Røde Kors), erfarne ledere fra alpine redningsgrupper o.l. kan være aktuelle lærere/instruktører.

Avsluttende prøve/eksamen

Tid avsatt ved slutten av praktisk dag, hvor deltakerne går sammen og diskuterer dagen. Hva var bra, hva kunne eventult vært gjort anderledes?