1368 Skred- A hundefører

Mål:

Målet med kurset er å videreutvikle hundeførerne og øke deres kunnskap om snø og snøskred med tanke på reelle utrykninger.

Målgruppe:

Primært A hundeførere og operative ledere i Norske Redningshunder, men B hundeførere kan også delta ved ledig kapasitet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Teoriundervisning - samt visning av skredvideo.

Stikkord:

Vurdering av været og hva dette kan "si oss". Hvilke påvirkning har været på snøen? Hva med nedbør? Vurdering av terrenget - med tanke på egen sikkerhet, veivalg og praktisk/taktisk søk. Snødekket - vurdere stabiliteten i snøen. Mennesket - hvilken rolle har vi? Sikre veivalg og egen sikkerhet?

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoriundervisning med bruk av tavle og/eller flip-over, samt filmfremvisning.

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Praktisk vurdering av de faktorer som ble gjennomgått under teorien på 1.samling.

Stikkord:

Vurdere terrenget rundt oss mtp bratthet, terrengfeller, mulige veivalg, oppsamlingsområder for vindtransportert snø og skredfaretegn.

Arbeidsform og gjennomføring:

Vi går/kjører på. Alle må ha med kart over området, kompass og skredutstyr.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Ingen nødvendig litteratur er påkrevd, men alle hundeførere skal allerede sitte på en liten håndfull med kunnskap om snø og snøskred, jfr deres grunnkurs, deres C, B og A-kurs lavine.

Krav til lærer/instruktør:

Må ha meget god kunnskap om snø og snøskred, og dette må kunne dokumenteres gjennom sitt virke og/eller lange erfaring. Både fjellførere, leder skred (fra Norges Røde Kors), erfarne ledere fra alpine redningsgrupper o.l. kan være aktuelle lærere/instruktører.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Det meste av litteratur finnes på følgende nettsted: www.ngi.no eller www.snoskred.no

Opplegg for evaluering:

Tid avsatt ved slutten av praktisk dag, hvor deltakerne går sammen og diskuterer dagen. Hva var bra, hva kunne eventult vært gjort anderledes?