1365 Redesign

Mål:

Deltakerne skal etter kurset kunne fornye brukte ting på sin uteplass, slik at den får et nytt løft og fremstår som ny og fresh i hagen.

Målgruppe:

Hagelagets medlemmer og alle som er interessert i hage.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Grunnleggende teori, innføring i grunnteknikker og behandling av forskjellige materialer som tre, plast, metall, glass, betong og kurver.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag med lærer

Problemstillinger:

Forbehandling av de ulike gjenstander.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Fargevalg

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon av forskjellige materialer og praktisk behandling

3. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 2

Tema:

Potter, urner og kasser

Stikkord:

Deltakerne har med seg egne ting som de vil behandle.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk gjennomføring medveildening

Problemstillinger:

Hvordan behandle potter, urner kar m.m?

4. samling

Timer uten lærer: 4

Tema:

Utemøbler, div. pynteting i hagen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Deltakerne tar med det de vil behandle.

Problemstillinger:

Praktisk gjennomføring og evaluering.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Redesign Henrietta Thompson og Naturhager av Yvonne Dengin. I tillegg vil det også bli brukt info hentet på nett.

REDESIGN av Henrietta Thomson og Naturhager av Yvonne Dengin Interiør, i tillegg lenker på nett http://www.hjem.no/gjor-det-selv/utendors/vedlikehold-av-hagemoblene og http://www.ifi.no/male-hagemobler-slik-gjor-du-det med flere.

Krav til lærer/instruktør:

Kunnskap om temaet.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

REDESIGN av Henrietta Thomson og Naturhager av Yvonne Dengin Interiør

Opplegg for evaluering:

Deltakerne evaluerer sammen med studieveilder og lærer siste kveld.