1363 Blodspor- videregående

Godkjent for 8–18 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter for blodsportrening av egen hund. Deltakerne skal komme så langt at de deltar på sin første blodsporprøve i løpet av eller i etterkant av kurset.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

De som allerede har gått nybegynnerkurs, men føler man trenger mer fokus på moment trening og mer hjelp før man kan melde på prøver.

Innhold

1. samling
TmL: 7
Tema:
Presentasjon og konkurranser/prøver.

Stikkord:
Presentasjon, konkurransesettinger, hvordan trene frem mot konkurranser, tempo, hva skjer på en prøve, legge spor og gå spor.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktisk gjennomføring

Problemstillinger:

  • Hvordan trene?
  • Hvor ofte og hvor mye?
  • Hva gjør vi for at hunden skal gå i behagelig tempo?
  • Hva skal vi tenke over i treningen?

2. samling
TmL: 7
Tema:
Momenttrening og induviduelle utfordringer.

Stikkord:
Momenter, erfaringer fra egentrening, se erfaren hund gå prøve spor.

Arbeidsform og gjennomføring:
Induviduell veiledning, observasjon og diskusjon

Problemstillinger:

  • Hva er man usikker på?
  • Hva trenger den enkelte hjelp med?
  • Hvordan trener jeg på de ulike momentene?

3. samling
TmL: 4
Tema:
Prøvespor

Stikkord:
Deltagerne får prøve seg på nattgamle prøvespor lagt av instruktøren

Arbeidsform og gjennomføring:
Induviduell veiledning og observasjon

Problemstillinger:

  • Hvordan fungerte samarbeidet mellom hund og fører?
  • Hva var bra, og hva skal de jobbe videre med?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Regelverk for blodsporprøver.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Person med bred erfaring i trening og føringa av egen hund på blodsporprøver.

Utfyllende opplysninger

Kurset foregår over en helg, samt med en oppfølgingsdag som blir avtalt med deltagere på kurset.