136 Dyrking av grønnsaker og urter. Jordforbedring og kompostering.

Godkjent for 4–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

  • Praktisk rettet kurs der deltakerne gis kunnskap og inspirasjon til planlegging og gjennomføring av å dyrke grønnsaker og urter.
  • Øke forståelsen for jordforbedring og kompostering og hvor planter trives best.
  • Hverdagsintegrering.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nybegynnere og mer erfarne personer som er opptatt av å dyrke sin egen mat, i samarbeid med Voksenopplæringen for innvandrere.

Innhold

  • Så og prikle grønnsaker og urter
  • Planlegge egen dyrkingsplass - sol/skygge/vind mm
  • Jordforbedring og kompostering
  • Utplanting i egen hage, pallekarm eller krukker
  • Befaring hos en av deltakerne i gruppa/høsting

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Økologisk Hagebruk av Kirsty McKinnon
Økologi i Hagen av Marianne Leisner
Cappelen Damms store økologiske hagebok

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Studiesirkel (delvis med lærer)
Februar: Kick-off i Hageselskapet: Såing og kjøkkenhage v/Kirsty McKinnon - 1 time
Mars: Veiledning med lærer Janneche Hofseth/ - 1 time
Praktisk arbeid med såing(forkultivering) - 2 timer
April: Praktisk arbeid med prikling - planlegge egne plantested - plassering - 3 timer
Mai: Møte i Hageselskapet Jordforbedring og kompostering v/Kirsty McKinnon- 1 time
Juni: Fordeling av planter til utplanting hjemme - utplanting i hagen til
Voksenopplæringen for innvandrere "Nørvøyskolen" - 3 timer
August: Befaring og erfaringsutveksling - 3 timer

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.