1359 Kranser og dekorasjoner

Godkjent for 4–8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lage dekorasjoner av vakre naturmaterialer (Naturdekorasjoner)
Lære å bruke naturmaterialer til dekorering ved hjelp av ulike teknikker.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Interesserte voksne fra 14 år og oppover.
Ingen særskilte forkunnskaper.

Innhold

TmL: 8
Tema:
Kranser og dekorasjoner av naturmaterialer

Stikkord:

  • Formarbeid: - Hjerter i lav. Bruk av lav som naturmaterialer og metalltråd som tekniske materialer.
  • Kvistfletting og dekorering: - Kvistkrans av bjørk - Blomsterholder av bjørk og lyng med dekor

Arbeidsform og gjennomføring:

  • Noe teori, ca 1 time om naturmaterialer, høsting og oppbevaring.
  • Praktisk selvstendig arbeid med veiledning, ca 7 t.

Problemstillinger:
Hvilke vekster egner seg til forskjellige dekorasjoner?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Ingen faglitteratur vil bli brukt. Deltagerne lager selv notater.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Erfaring med kranser og dekorasjoner av naturmaterialer. 

Avsluttende prøve/eksamen

Gjennomgang ved kursslutt.
Hva har vi lært?
Hvordan kan vi holde kunnskapen ved like?