1357 Klubbrådgiversamling for 4H

Godkjent for 8–14 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Gi klubbrådgivere en anledning til å møte hverandre på tvers av 4H-klubber i fylket for erfaringsutveksling og faglig påfyll.
- Ha som mål at rådgiverne etter endt kurs kan bidra positivt til de loka klubbenes sosiale, aktive og økonomiske situasjon.
- Gi klubbrådgiverne en sosial helg som inspirasjon og motivasjon til å fortsette sitt arbeid.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Voksne/klubbrådgivere i 4H

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Team, motivasjon og samarbeid

Stikkord:
Bli bedre kjent med sine "kollegaer" i 4H-klubben. Reflektere over hvordan man i sin klubb, med de klubbrådgiverne som er der, best kan samarbeide. Hjelpe og oppmuntre hverandre i tunge tider. Legge merke til og rose hverandre etter bra arbeid.

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag og gruppeoppgaver

Problemstillinger:
Hvordan jobber man godt sammen som et lag? Hvordan kan man holde motivasjonen oppe i tunge tider og hvordan kan man dra nytte av og jobbe godt sammen i gode tider?

2. samling
TmL: 4
Tema:
Samarbeid i friluftsliv

Stikkord:
Lære å løse oppgaver og utfordringer som et team. Bruke skog og mark som arena for kurset

Arbeidsform og gjennomføring:
Gruppeoppgaver

Problemstillinger:
Samarbeide for å løse utfordringer

3. samling
TmL: 2
Tema:
Prosjekter i 4H

Stikkord:
Hvordan motivere medlemmer til å gjennomføre prosjektoppgaver i 4H. Alternative metoder til prosjektgjennomføring.

Arbeidsform og gjennomføring:
Gruppesamtale og foredrag

Problemstillinger:
Finne gode løsninger på prosjektoppgaver i 4H

4. samling
TuL: 4
Tema:
Årsmøte

Stikkord:
Praktisere hvordan man gjennomfører årsmøte. Skape en demokritisk organisasjon hvor alle skal ha muligheten til å bli hørt. Organisasjonsstruktur og organisasjonspraksis

Arbeidsform og gjennomføring:
Møte og diskusjonsforum

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Utdelt materiale fra foredragsholdere

For lærer/instruktør:
- Foredragsholdere utenfor 4H har fått skriv om klubbrådgiverens rolle i 4H.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Kursinstruktører er profesjonelle og leid inn..