1349 RIK Gr C

Godkjent for 8–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målsetningen er å gi deltagerne mer kunnskap om RIK gr C , hva som vektlegges innen disiplinen og hvordan man kan utvikle ulike typer hunder innen denne grenen.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Både nybegynnere og viderekommende. Hundeførere som ønsker å lære mer om gr C (i praksis), med ulike typer hunder. Lisens nødvendig.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Praktisk og teoretisk trening av gruppe C arbeid

Stikkord:
Muntlig presentasjon av hundens og førerens tidligere erfaring, samt hvilke områder/tema hundefører ønsker å fokusere på. Den første treningsøkten brukes til å kartlegge ytelse og annlegg hos hunden, samt samspillet mellom hund og hundefører. Grundig evaluering av den første treningsøkten. Samme dag har ekvipasjen flere treningsøkter, og de evalueres fortløpende. Evaluering = kartlegging og planlegging videre\

Muntlig presentasjon av hundens og førerens tidligere erfaring, samt hvilke områder/tema hundefører ønsker å fokusere på. Den første treningsøkten brukes til å kartlegge ytelse og annlegg hos hunden, samt samspillet mellom hund og hundefører. Grundig evaluering av den første treningsøkten. Samme dag har ekvipasjen flere treningsøkter, og de evalueres fortløpende.\ Evaluering = kartlegging og planlegging videre.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening under kontinuerlig veildedning fra instruktør. En ekvipasje av gangen. Evaluering skjer fortløpende. Teoretisk læring hvor det er behov.

Problemstillinger:
Hvilken type hund har man fremfor seg? Hvordan skal øvelsen se ut til slutt? Hvordan kan man legge opp treningen slik at momentet blir så godt som mulig med akkurat denne hunden?

2. samling
TmL: 8
Tema:
Praktisk og teoretisk trening av gr C.

Stikkord:
Gjennomgang av forrige treningssamling. Praktisk trening, med fortløpende evaluering av hundenes respons og ekvipasjens progresjon.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening under kontinuerlig veildedning fra instruktør. En ekvipasje av gangen. Evaluering skjer fortløpende. Instruktører har teori der det er hehov.

Problemstillinger:
Hvordan har hundens respons fra første samlingen vært? Har det kommet frem andre ting under treningen som man bør ta tak i?

3. samling
TmL: 8
Tema:
Praktisk og teoretisk trening av gr C.

Stikkord:
Gjennomgang av forrige treningssamling. Praktisk trening, med fortløpende evaluering av hundenes respons og ekvipasjens progresjon.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening under kontinuerlig veildedning fra instruktør. En ekvipasje av gangen. Evaluering skjer fortløpende. Teoretisk læring når det er behov.

Problemstillinger:
Hvordan har hundens respons fra første og andre samlingen vært? Har det kommet frem andre ting under treningen som man bør ta tak i?\ Hva skal det jobbes med mot neste samling?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Regler for internasjonale konkurranser.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

En erfaren, godkjent instruktør (figurant) som kjenner RIK sporten godt, både som deltager og instruktør

Utfyllende opplysninger

Konkurranseformen RIK inneholder 3 likeverdige disipliner: A (lydighet), B (spor) og C (bitearbeid). Ekvipasjene må ha C lisens utstedt fra NKK, og ta denne med til hver samling. Blir det få deltagere på kurset vil man kunne bruke noe av tiden til de andre disiplinene innen RIK (spor/lydighet). Dette fordi gr C er slitsomt for hundene, og de kan ha behov for avveksling.