1347 Honningbehandling

Mål:

Gjennom dette kurset får birøktere forutsetninger for å oppfylle de krav som stilles til honning av god kvalitet, samt bli i bedre stand til å legge opp en rasjonell drift i honningbehandlingsrommet.

Målgruppe:

Birøktere med litt erfaring i honningbehandling.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Birøkterne medbringer egen honning til dag 4, evt kjøpes det inn honning til bedømming.

1. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Hygiene i bigården. Ergonomi. Innredning av slyngerom

Stikkord:

Hygiene i bigården. Ergonomi. Innredning av slyngerom

Arbeidsform og gjennomføring:

Studiering, diskusjon, presentasjon av egen drift.

Problemstillinger:

Hva er viktig for god honninigkvalitet i bigården? Hva mener vi med god honningkvalitet? Hvordan ivareta god ergonomi? Hvordan bør slyngerommet innredes for å drives mest mulig effektivt?

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Skrelling, utvinning, siling, vannprosent. Levering til Honningcentralen.

Stikkord:

Skrelling, utvinning, siling, vannprosent. Levering til Honningcentralen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Studiering, diskusjon, presentasjon av egen drift.

Problemstillinger:

Hva er fordeler og ulemper med ulike skrelleteknikker, utvinningsmetoder og silingsmetoder? Hvilke erfaringer har deltagerne i gruppa? Hvordan sikrer man god vannprosent? Hvordan behandles honning som skal leveres til grossist? Hvilke ulemper/fordeler har dette?

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Smelteteknikker, røreteknikker, poding. temperatur. KSL, risikopunkter i driften.

Stikkord:

Smelteteknikker, røreteknikker, poding. temperatur. KSL, risikopunkter i driften.

Arbeidsform og gjennomføring:

Studiering, diskusjon, presentasjon av egen drift.

Problemstillinger:

Hva er fordeler og ulemper med ulike smelteteknikker, røreteknikker, bruk av podehonning? Hva er optimal temperatur under de ulike arbeidsprosessene? Hvordan fungerer KSLsystemet for å sikre god honningkvalitet? Hva kjennetegner god honningkvalitet? Hva er risikopunkter i driften, og hvordan kan disse sikres? Hvordan kan man optimalisere samarbeid?

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Slyngerom

Stikkord:

Slyngeromsbesøk, slyngelinje

Arbeidsform og gjennomføring:

Omvisning i slyngerom, diskusjon.

Problemstillinger:

Hvordan er slyngerommet utformet? Er slyngerommet optimalt utformet? Hva kan eventuelt endres? hvilke elementer i dette slyngerommet kan overføres ti kursdeltakernes egen drift?

5. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Lover og forskrifter. Honningbedømming.

Stikkord:

Lover og forskrifter. Honningbedømming.

Arbeidsform og gjennomføring:

Studiering, diskusjon, bedømming i praksis.

Problemstillinger:

Hvordan tilfredsstiller de ulike honningene kravene til kvalitet? Hvordan tilfredsstiller etiketten merkekravene? Kunne honningen vært behandlet annerledes for å få et bedre resultat, hvordan?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Honningheftet

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema