1347 Honningbehandling

Godkjent for 8–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gjennom dette kurset får birøktere forutsetninger for å oppfylle de krav som stilles til honning av god kvalitet, samt bli i bedre stand til å legge opp en rasjonell drift i honningbehandlingsrommet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Birøktere med litt erfaring i honningbehandling.

Innhold

1. samling
TuL: 3
Tema:
Hygiene i bigården. Ergonomi. Innredning av slyngerom

Stikkord:
Hygiene i bigården. Ergonomi. Innredning av slyngerom

Arbeidsform og gjennomføring:
Studiering, diskusjon, presentasjon av egen drift.

Problemstillinger:
Hva er viktig for god honninigkvalitet i bigården? Hva mener vi med god honningkvalitet? Hvordan ivareta god ergonomi? Hvordan bør slyngerommet innredes for å drives mest mulig effektivt?

2. samling
TuL: 3
Tema:
Skrelling, utvinning, siling, vannprosent. Levering til Honningcentralen.

Stikkord:
Skrelling, utvinning, siling, vannprosent. Levering til Honningcentralen.

Arbeidsform og gjennomføring:
Studiering, diskusjon, presentasjon av egen drift.

Problemstillinger:
Hva er fordeler og ulemper med ulike skrelleteknikker, utvinningsmetoder og silingsmetoder? Hvilke erfaringer har deltagerne i gruppa? Hvordan sikrer man god vannprosent? Hvordan behandles honning som skal leveres til grossist? Hvilke ulemper/fordeler har dette?

3. samling
TuL: 3
Tema:
Smelteteknikker, røreteknikker, poding. temperatur. KSL, risikopunkter i driften.

Stikkord:
Smelteteknikker, røreteknikker, poding. temperatur. KSL, risikopunkter i driften.

Arbeidsform og gjennomføring:
Studiering, diskusjon, presentasjon av egen drift.

Problemstillinger:
Hva er fordeler og ulemper med ulike smelteteknikker, røreteknikker, bruk av podehonning? Hva er optimal temperatur under de ulike arbeidsprosessene? Hvordan fungerer KSLsystemet for å sikre god honningkvalitet? Hva kjennetegner god honningkvalitet? Hva er risikopunkter i driften, og hvordan kan disse sikres? Hvordan kan man optimalisere samarbeid?

4. samling
TuL: 3
Tema:
Slyngerom

Stikkord:
Slyngeromsbesøk, slyngelinje

Arbeidsform og gjennomføring:
Omvisning i slyngerom, diskusjon.

Problemstillinger:
Hvordan er slyngerommet utformet? Er slyngerommet optimalt utformet? Hva kan eventuelt endres? hvilke elementer i dette slyngerommet kan overføres ti kursdeltakernes egen drift?

5. samling
TuL: 3
Tema:
Lover og forskrifter. Honningbedømming.

Stikkord:
Lover og forskrifter. Honningbedømming.

Arbeidsform og gjennomføring:
Studiering, diskusjon, bedømming i praksis.

Problemstillinger:
Hvordan tilfredsstiller de ulike honningene kravene til kvalitet? Hvordan tilfredsstiller etiketten merkekravene? Kunne honningen vært behandlet annerledes for å få et bedre resultat, hvordan?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Honningbehandling -pollen og propolis. Fagbok. ISBN 978-82-692320-1-1

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Utfyllende opplysninger

Birøkterne medbringer egen honning til dag 4, evt. kjøpes det inn honning til bedømming.