1345 Retrieverjakt - intro.

Godkjent for 8–30 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi en teoretisk og praktisk innføring i grunnleggende jakttreningsprinsipper ved å gi hundeføreren treningsmetoder og øvelser som gjør hunden egnet til å delta på jaktprøver.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jaktinteresserte retrievereiere med uerfarne hunder.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Teorikveld. Presentasjon. Hva er retrieverjakt?

Stikkord:
Presentasjon av instruktør og kursdeltakere.\ Hva er retrieverjakt?\ Ord og uttrykk\. Nødvendig utstyr

Arbeidsform og gjennomføring:
Klasseromsundervisning. Foredrag.

2. samling
TmL: 3
Tema:
Ro. Sitt og bli.

Stikkord:
Hvordan trene RO.\ Hvordan lære hunden kommandoene "Sitt" og "Sitt og bli". Forstyrrelser.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser ute.

Problemstillinger:
Fører må kunne forlate hunden uten at den flytter på seg.\ Under jakt må en retriever være rolig. Kunne sitte og vente på tur.

3. samling
TmL: 3
Tema:
Innkalling. Fotgåing. Introduksjon til apport.

Stikkord:
Innkalling med stemme/fløyte.\ Fotgåing på linje/Walk-up.\ Hilse på dommer.\ Introdusere dummy.\ Introdusere dummy

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser ute.

Problemstillinger:
Under jakt må hunden forholde seg til fører. Holde seg tett inntil. Ikke søke kontakt med andre hunder. Retrievere kan måtte arbeide samtidig med flere hunder.

4. samling
TmL: 3
Tema:
Apport: Avlevering

Stikkord:
Videreføring av innkalling.\ Gå fot med dummy. Apportering.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser ute.

Problemstillinger:
Skadeskutt vilt må raskt bringes tilbake til fører.

5. samling
TmL: 3
Tema:
Fremadsendig/dirigering.

Stikkord:
Fremadsending mot matskål.\ Hvordan lære hunden dirigering; høyre/venstre og bakover/ut.\

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser ute

Problemstillinger:
Fører, men ikke hunden, vet hvor skadeskutt vilt ligger.

6. samling
TmL: 3
Tema:
Markering/apport.

Stikkord:
Kast av dummy - fører henter.\ Kast av dummy - hund og fører henter.\ Kast av dummy - hund henter.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser ute.

Problemstillinger:
Hunden må sitte i ro til kommando er gitt.\ Huske hvor dummy/vilt falt.\ Hente og avlevere i hånd.

7. samling
TmL: 3
Tema:
Søk

Stikkord:
Feltsøk. Nærsøk.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser ute.

8. samling
TmL: 3
Tema:
Vannarbeid. Introduksjon til vilt. Gjennomgang av Kvalifiseringsprøve.

Stikkord:
Avlevering fra vann.\ Hundene presenteres for vilt; and og kanin.\ Praktisk gjennomgang av Kvalifiseringsprøven.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser ute.

Problemstillinger:
Hunden skal ikke riste seg med dummy/vilt i munnen.\ Ikke alle hunder vil bære vilt.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Div. artikler. Lena Bratsberg; Retreveren som apportør.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfaring i jaktprøver med egen hund. Og evt. godkjent instruktør gjennom NKK eller tilsvarende utdannelser.