1344 RIK Grunnkurs

Godkjent for 8–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset skal gi deltagerne en god innføring i grunnleggende læringsteori, innførig og gjennomgang av de forskjellige øvelsene og gjeldene regelverk.
Dette er et obligatorisk kurs for alle som ønsker å trene/konkurrere i Gr C.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker å trene og konkurrere IPO.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Generell innføring i hundekunnskap, læringsteori og regelverk RIK.

Stikkord:
Teori, presentasjon av deltakere og deres tidligere erfaringer med hund.

Arbeidsform og gjennomføring:
Overhead, video, Whiteboard.

2. samling
TmL: 8
Tema:
Teori IPO spor, Praksis spor, Teori Gr C, praksis Gr C.

Stikkord:

  • Teori blir knyttet opp mot praksis.
  • Gjennomgang av alle ekvipasjene, veiledning.
  • Individuell trening/ sammarbeids oppgaver.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori, Praksis

3. samling
TmL: 8
Tema:
Teori IPO Lydighet, Praksis Lydighet, Praksis Gr C

Stikkord:

  • Gjennomgang av lydighetsøvelsene, innlæring av øvelser i praksis.
  • Problemløsning lydighet, og veileding ihht Gr C

Arbeidsform og gjennomføring:
Praksis og teori.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakere:
- Norsk kennel Klubs regler for Internasjonale konkurranser, RIK

For lærer/instruktør:
- Norsk kennel Klubs regler for Internasjonale konkurranser, RIK

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør trinn II RIK

Utfyllende opplysninger

Dette er en grunninnføring i RIK.